Conlang Wiki
Advertisement

Klasyczny język eirski posługuje się dziesiętnym systemem liczenia, przejętym od Aldorejczyków; ślady dawnego, dwunastkowego systemu, pozostają jednak widoczne w nazwach liczb.


Oto nazwy liczb w klasycznym języku eirskim:

1 - aes

2 - cei

3 - eid

4 - nor

5 - taer

6 - uir

7 - heth

8 - or

9 - meth

10 - are

11 - can

12 - rouan

13 - areid

14 - arnor

15 - artaer

16 - aruir

17 - areth, zapisywane również jako arheth (wym. [a'reθ]

18 - aror

19 - armeth

20 - ari (dwie dziesiątki) lub ceiri

21 - ari aes / ceiri aes

22 - ari cei / ceiri cei

etc.

30 - eidara

40 - norra

50 - tarra

60 - uirra

70 - hethara

80 - orra

90 - methara

100 - calle (pożyczka z aldoryjskiego qualle) lub arara (dziesięć dziesiątek)

110 - calle are

120 - calle ari / calle ceiri

130 - calle eidara

131 - calle eidara aes

etc. etc.

144 - caun

1000 - dain

1728 - thalla

Zero matematyczne określa się wyrazem ilmine - 'nic'.


Oto wybrane liczebniki porządkowe:

1. - asaig, asaige

2. - cein, ceine

3. - eiden, eidene

4. - noraed, norade

5. - taraed, tarade

6. - uiraed, uirade

7. - hethaed, hethade

8. - oraed, orade

9. - methaed, methade

10. - araed, arade

11. - canaed, canade

12. - rouanaed, rouanade

13. - areiden, areidene

14. - arnoraed, arnorade

etc.

20. - ceiraed, ceirade

30. - eidaraed, eidarade

100. - callaed, callade

144. - caunen, caune

1000. - dainen, daine

1728. - thallaed, thallade

Advertisement