Conlang Wiki
Advertisement

Logsan to język logiczny stworzony przez Kwadracika, zaprojektowany w celu eliminacji wszelakiej dwuznaczności i nielogiczności jaka występuje w językach naturalnych. Rdzenne słownictwo logsanu wywodzi się częściowo z sanskrytu i języka indonezyjskiego, z wieloma elementami stworzonymi sztucznie lub opartymi na rdzeniach indoeuropejskich.

Fonologia[]

Ind1

Flaga logsanu

Lupa2
Główny artykuł: Ortografia i fonologia logsanu
  • a /a/ e /ɛ/ i /i/ o /ɔ/ u /u/ ä /ə/

(i and u czyta się jako /j/ i /w/ w dyftongach na końcu wyrazów)

  • p /p/ b /b/ t /t/ d /d/ k /k/ g /g/ ' /ʔ/
  • f /f/ v /v/ s /s/ c /ʃ/ z /z/ j /ʒ/ x /x/ h /h/
  • m /m/ n /n/ q /ŋ/
  • w /w/ y /j/ r /r/ l /l/

Logsan używa ; (średnika) jako znaku interpunkcyjnego oddzielającego zdania (choć można używać też kropki lub przecinka). Zawsze występuje przed nim spacja. Zdania w logsanie nie zaczynają się wielką literą.

Akcent w logsanie pada na przedostatnią sylabę członu wyrazu. W nazwach własnych może być oznaczony kreseczką (acute accent) nad literą.

Gramatyka[]

Dwie podstawowe części mowy logsanu to rzeczowniki (nama) i czasowniki (perda). Występują też zaimki (cinda) i nazwy własne (lora), które są traktowane jako osobna część mowy od rzeczowników i zaczynają się rodzajnikiem le.

Logsan polega na kolejności wyrazów przy nadaniu rzeczownikom funkcji (tzw. "porządek funkcyjny"). Nie ma rodzajników, poza tymi określającymi nazwy własne. Typowe czasowniki wyprowadzone z członów wyrazów kończą się na -ni:

le Marya dareni mera labu
"Maria dała człowiekowi książkę."

(labu to książka, mera dosłownie "człowiek", kolejność wyrazów zależy od czasownika)

Typową cechą logsanu jest oznaczenie podrzędnych części zdania, często za pomocą czegoś w rodzaju słów-nawiasów. Typową partykułą łącząca wyraz z poprzednim jest cu, ale bardziej skomplikowana konstrukcja to otoczenie słowa ce ... je.

mera cu belcini
"Mężczyzna, który jest biały."

mera ce belcini 'i tcingani je
"Człowiek, który jest biały i wysoki."

W ortografii logsanu, cu razem z czasownikiem zakończonym na -ni upraszcza się do przyrostka -nu na czasowniku.

mera belcinu
"Biały człowiek."

Strona[]

http://logsan.50webs.com (po angielsku)

W innych językach: AngliscGunoPolski
Advertisement