Conlang Wiki
Advertisement

Maptool to niewielki, napisany w C++ programik, którego zadaniem jest obliczanie powierzchni terytorium na podstawie jego kształtu zapisanego w pliku PNG, z uwzględnieniem krzywizny planety. Obsługuje się go z linii komend systemu operacyjnego. Plik wykonywalny dla systemu Windows wraz ze źródłami można pobrać z adresu http://media.zyxist.com/maptool.zip - do działania wymagane są biblioteki libpng.dll oraz zlib.dll.

Maptool oferuje naprawdę dużą dokładność. Testowany był na mapach Polski oraz Albanii, dając bardzo zbliżone do rzeczywistości wyniki (różnice były częściowo spowodowane także niedoskonałością plików graficznych):

  • Polska - 313567 km² (pow. lądowa: 312685)
  • Albania - 27702 km² (pow. lądowa: 27398)

Obsługa:

  1. Tworzymy plik graficzny PNG, w którym obszar do policzenia jest zamalowany jednolitym kolorem. Musimy znać kod tego koloru w palecie RGB, dlatego najlepiej zamalować go na czarno - wtedy kodem tym jest po prostu 0. Dobrze, aby plik miał dużą rozdzielczość. Obszar musi być wykonany w odwzorowaniu walcowym równoodległościowym.
  2. Tworzymy plik tekstowy, w którym podajemy informacje geograficzne o obszarze:
6372
54.833333 14.1166666
5.833333 10.0333333
0

Oto opis poszczególnych linijek:

  1. Promień planety w kilometrach
  2. Szerokość i długość geograficzna lewego górnego wierzchołka pliku PNG.
  3. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa obszaru do prawego dolnego wierzchołka pliku PNG.
  4. Kod koloru, na jaki zamalowany jest obszar.

Teraz wystarczy tylko uruchomić systemowy wiersz poleceń i wywołać program:

maptool.exe mapa.png dane.txt

Po chwili na ekranie powinna pojawić się informacja o powierzchni wybranego obszaru w kilometrach kwadratowych.

Autorem programu jest Tomasz "Zyx" Jędrzejewski. Kod jest dostępny na licencji GNU General Public License.

Advertisement