Conlang Wiki
Advertisement
Fedrala Mantra Rehshpublika Moryńyhol
Federalna Mantryjska Republika Morynii
Flaga Morynii Godło Morynii
(Flaga) (Godło)
Motto:
[[Image:|200px|Federalna Mantryjska Republika Morynii na mapie]]
Dominująca religia katolicyzm
Język(i) urzędowy(e) mantryjski
Język(i) używany(e) mantryjski, balcerski, grecki
Stolica Maltówka
Największe miasto Maltówka
Ustrój
Prezydent
Szef rządu
republika federalna
Jorih Velin
Lhookash Obôvnik
Kontynent Jaruzja
Powierzchnia
 - całkowita
 - woda (%)

km²
Populacja
 -
 - gęstość zal.

32 568 219
os./km²
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych Środkowojaruzyjska Strefa Gospodarcza
Waluta Ałtyń (Altin) (ALT)
Strefa czasowa
 - lato
UTC+2
UTC+2
Strefa czasowa
 - lato
{{{scz1}}}
UTC{{{scz2}}}
Rozpad Imperium Kolaszyńskiego
1360
Hymn państwowy Jesteśmy Morynianami
Kod ISO MOR
Nr kierunkowy +
Etnonim
 - polski
 - lokalny
 
Morynin, Moryninka
Moryńiinte
Lista państw Jawii


Federalna Mantryjska Republika Morynii, Morynia (man.:Fedrala Mantra Rehshpublika tor Moryńyha, Moryńyha) - Mantryjski kraj w Jaruzji ze stolicą Maltówce. Graniczy z Kolaszynem od zachodu i Balcerem oraz Dynezją od północy. Jest członkiem ŚJSG.

Językiem urzędowym jest mantryjski, jednak na terenie kraju używane są też balcerski (szczególnie na północy) i grecki.

Podział administracyjny[]

Morynia składa się z 7 landów (man.:Länd):

Podizalmorynii

Podział admininstracyjny Morynii

Nazwa Nazwa mantryjska Stolica Nazwa mantryjska stolicy
1. Artaks Południowy Artaks Sudô Czeszyce Cheshic
2. Artaks Północny Artaks Norfô Karnów Karnôv
3. Gielawy Gelavshko Mijków Mihkôv
4. Linlida Enlowd Maltówka Mältôvka
5. Maltówka Maltôvka Maltówka Maltôvka
6. Morynia zachodnia Moryńiiha westa Lipczyce Lipchic
7. Rotysz Rôtiish Miechlawa Mhexllaw

Historia[]

Pierwsze wzmianki o Morynii pochodzą z kroniki Roma Anonima jako "części Wielkiego Imperium Kolaszyna"

Do 1360 Morynia była księstwem wchodzącym w skład Imperium. Jej właścicielem był Artemyv, jeden z synów Cesarza. Po jego śmierci Morynię (zwaną wtedy Artaksem) przejął Mor, jego brat. Od jego imienia pochodzi nazwa kraju. W XII wieku Dynez zjednoczył księstwa powstałe po rozpadzie Cesarstwa. Morynia wchodziła w skład Dynezji.

Życie w Morynii nie było spokojne. Na ulicach co dwa tygodnie wybuchały krwawe protesty przeciwko trzymaniu na uwięzi przez Dynezję. Doprowadziło to do wojny dynezyjskiej. Ostatecznie Morynia wygrała i stała się niepodległym państwem. Przez dłuższy czas Morynię omijały większe konflikty. Przełomem była Wielka Wojna, gdzie Morynia stała po stronie aliantów. W 1935 zmarł ostatni krol Morynii, Jahnoš II. Pierwszym prezydentem Morynii był Alexander Hexell.

Kultura[]

Język[]

Językiem urzędowym w Morynii jest język mantryjski. W Artaksie Południowym i Linlidzie w niektórych

Języki

Mapa językowa Morynii

miastach spora część mieszkańców mówi po balcersku. Język grecki jest równomiernie rozłożony po calym terenie.

Literatura[]

XVII-wieczny dramaturg Ján Frider nazywany jest „mantryjskim Szekspirem”. Za twórcę nowoczesnej prozy moryńskiej uznaje się Slavka Nuvaka, który publikował pod pseudonimem Granat. Bohusláv Jelonekh, Medart Monlévskí i Mihail Klonav stanowią według wielu krytyków „wielką trójkę współczesnej literatury mantryjskiej”. Powieść  W cieniu wierzb Mihaila Klonava została uznana w internetowym rankingu za "najlepszą książkę moryńską wszech czasów". Bardzo ważną postacią jest także Bohdan Shlivve, autor Jabłka.

Malarstwo[]

Jedynym znanym na arenie międzynarodowej moryńskim malarzem był tworzący w epoce Baroku Hergav Plamov. Jeżeli chodzi o współczesną sztukę, sławę zdobywa Celal Kestev.

Szkolnictwo[]

System kształcenia w Morynii jest bezpłatny, obowiązkowy dla osób w wieku od 6 do 16 lat. Dla dzieci w wieku do 3 lat dostępne są żłobki. Dzieci w wieku 3 lat idą do przedszkola, do którego chodzą przez trzy lata.

Dzieci w wieku lat sześciu przyjmowane są do 7-letniej podstawówki, następnie w wieku trzynastu lat mogą wybrać trzyletnią szkołę zawodową (a później pracę lub dwuletnią szkołę uzupełniającą, po której można uczęszczać do szkoły średniej dla dorosłych), lub pięcioletnią szkołę średnią.

W szkole średniej istnieją przedmioty obowiązkowe: literatura jaruzyjska, dwa języki obce nowożytne (najczęściej worani i sweński), matematyka, fizyka i chemia, historia, geografia, biologia oraz w-f. Na zakończenie szkoły średniej zdaje się egzamin z wszystkich przedmiotów obowiązkowych naraz: jest to test składający się z kilkuset pytań z różnych dziedzin wiedzy.Oficjalnie pisze się go od 9.00 do 17.00.

Kwalifikacje zawodowe są niezależne od wykształcenia, można je uzyskać po zdaniu egzaminu certyfikującego, organizowanego w zależności od branży przez cechy rzemieślnicze, związki zawodowe lub urzędników Ministerstwa Gospodarki.

Szkolnictwo wyższe także jest bezpłatne, nie istnieją uczelnie prywatne. Nie ma habilitacji, dostępne stopnie to inżynier, magister i doktor. Profesor to tytuł czysto funkcyjny i oznacza kierownika katedry lub instytutu naukowego.

Na wszystkich szczeblach, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego, istnieją szkoły kolaszyńsko- Żydowsko- bilijskojęzyczne, przeznaczone dla mniejszości narodowych.

Ustrój[]

Morynia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnym prezydentem jest wybrany w 2015 r. Jorih Velin. Prezydent razem z rządem stanowi władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, który składa się z dwóch izb: sejmu oraz senatu. W sejmie zasiada 400 posłów, wybieranych na 4-letnią kadencję (w tym przedstawiciele landów). W senacie zasiada 100 senatorów, wybieranych również na kadencję 4-letnią.

Partie polityczne[]

Obecnie (od 2015) w sejmie zasiadają: Demokratyczna Partia Morynii (Demokrat Partia od Moryńyha, DPoM), która rządzi samodzielnie, My Moryni (Xa Moryńiinte, XA), Moryńska Prawica (Moryńyhol Ravô, MR), Partia Zielonych (Grînô Partia, GP) i Socjaldemokraci (Socialdemokrat, SD). W całym państwie zarejestrowanych jest 75 partii politycznych.

W senacie zasiadają komitety: Demokrat Partia od Moryńyha (54 miejsca), Xa Moryńiinte (32 miejsca), Grînô Partia (10 miejsc), Justivny Chymxir (1 miejsce), Komitet Elektovny Jaxhovny (1 miejsce), Komitet Elektovny Grînberg (1 miejsce), Komitet Elektovny Novak (1 miejsce)

Geografia[]

Morynia jest nieomal w całości położona w nizinnej i równinnej Kotlinie Mantryjskiej. Wyjątkiem są Góry Kolaskie – pasmo średnich gór (Haricta, Vysog i najwyższy szczyt Morynii - Artak) na środkowym wschodzie kraju, przy granicy z Kolaszynem.

Morynka dzieli obszar Morynii na część zachodnią i wschodnią, po czym tworzy zakole i wpada do Morza Błękitnego. Inne większe rzeki to Mikla i Sprawa. Największym jeziorem kraju jest Novak.

Demografia[]

86% ludności stanowią Moryni, 4% Kolaszynianie, 3% Żydzi, 2% Bilijczycy. Pozostałe 5% stanowią głównie pozostałe narody słowiańskie oraz irańskie. Jeżeli chodzi o wyznania, to dominujące w Morynii jest chrześcijaństwo, którego wyznawcy stanowią tutaj 88% (w tym 69% katolicyzm, 12% luteranizm, 7% prawosławie). Pozostałe 12% stanowią głównie wyznawcy Judaizmu (5%), muzułmanie (3%) oraz buddyści, zoroastryści oraz ateiści.

Gospodarka[]

Przemysł[]

W Morynii występują różnorodne, choć mało zasobne złoża surowców mineralnych. Jej tereny obfitują jednak w surowce kopalniane, np. węgiel brunatny. Eksploatuje się go głównie metodą odkrywkową. Występują tu ponadto także niewielkie złoża rudy manganu, miedzi, cynku, ołowiu, uranu, węgla brunatnego, węgla kamiennego, rudy żelaza, oraz niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwinięty jest przemysł maszynowy (produkcja obrabiarek, maszyn rolniczych, sprzętu gospodarstwa domowego), elektrotechniczny i elektroniczny (silniki elektryczne, sprzęt oświetleniowy, telekomunikacyjny i sprzęt gospodarstwa domowego, metalurgiczny (hutnictwo aluminium), samochodowy i środków transportu (m.in. nowe fabryki Ferda, Sveacars), autobusy, samochody ciężarowe, spożywczy (winiarski, olejarski, owocowo-warzywny, mięsny, tytoniowy), odzieżowy i obuwniczy.

Rolnictwo[]

Morynia posiada odsetek gruntów ornych wynoszący prawie 25%, łąki i pastwiska 11,5%, sady 2,5%. Rolnictwo cechuje wysoki poziom mechanizacji. Uprawia się pszenicę, kukurydzę, jęczmień, buraki cukrowe, słonecznik, ziemniaki, rośliny pastewne i konopie. Rozwinięte warzywnictwo (papryka, pomidory, cebula) i sadownictwo (gruszki, jabłka,śliwy). Uprawa winorośli zajmuje ponad 4% powierzchni gruntów ornych. Ponadto pszczelarstwo oraz hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu.

Tablice rejestracyjne[]

Tablice rejestracyjne w Morynii posiadają białe tło oraz czarne znaki.

Kod składa się z 3 (lub dwóch w przypadku miast na prawach dystryktu) liter i 4 cyfr. Litery i cyfry są oddzielone dwiema nalepkami - herbem Morynii oraz herbem landu, w którym zarejestrowany jest pojazd. W kodzie mogą być użyte tylko litery alfabetu łacińskiego. Pierwsza litera jest oznaczeniem landu, dwie następne litery to oznaczenie miasta z siedzibą dystryktu, w którym zarejestrowano pojazd (tablice pojazdów z miast na prawach dystryktu nie posiadają trzeciej litery.). Wyjątkiem od tej reguły jest miasto Maltówka, która posiada własny system tablic. Pierwszą literą jest tam M, potem litera oznaczająca dzielnicę, a potem 4 cyfry.

Za dopłatą na własne życzenie możliwe jest stworzenie tablicy z własnym napisem bądź kombinacją cyfr.

Lista wyróżników[]

M - Maltówka

I - Linlida

L - Morynia Zachodnia

H - Gielawy

E - Rotysz

K - Artaks Północny

C - Artaks Południowy

Tab1

Tablica pojazdu zarejestrowanego w Kijniewie, mieście na prawach dystryktu (Morynia Zachodnia)

TAB2

Tablica pojazdu zarejestrowanego w dystrykcie Miechlawskim (Rotysz)

Tab 3

Tablica pojazdu zarejestrowanego w Maltówce, w dzielnicy Nowe Miasto

Media[]

Telewizja publiczna[]

Historia telewizji w Morynii sięga roku 1937, kiedy w Maltówce uruchomiona została pierwsza doświadczalna stacja telewizyjna. W 1955 emisję regularnego programu rozpoczął nadawca publiczny – Moryńyha 1. Od 1970 nadawany jest program 2 telewizji publicznej, a od 1992 – program satelitarny dla obywateli Morynii mieszkających za granicą.

W Morynii działają następujące kanały publicznej: Moryńyha 1, Moryńyha 2, Moryńyha Info, Moryńyha Odal, Moryńyha Kultur, Moryńyha Historia, Moryńyha Sport, Mantricka TV i Morynyha HD, Moryńyha Film, Moryńyha Rozrivka, Moryńyha 1 HD i Moryńyha 2 HD. Telewizje lokalne związane są w unię o nazwie MUDPP (Moryńyhol Unen Dlo Publik Parten). W Linlidzie i Maltówce działa telewizja ENL, w Rotyszu RTS, w Morynii Zachodniej MWS, na Gielawach GLV, w Artaksie Północnym ANF a w Artaksie Południowym ASD.

Telewizje prywatne[]

Pierwszą prywatną moryńską telewizją o zasięgu lokalnym była MTV ECHO, założona w roku 1978, która z czasem wraz z innymi prywatnymi telewizjami lokalnymi utworzyła ogólnomantryjską sieć o nazwie Mantra 1. W 1982 roku powstała kolejna telewizja prywatna, ale nie lokalna o nazwie Plus, która w 1983 roku dostała koncesję na nadawanie naziemne. Obecnie w Morynii działają prywatne telewizje: TVNova, Plus, Mantra 1, Pro1, XTRA+ Moryńyha, , TeleChymxir, TV9, MNT, Muz!k, Discovery Channel i TVA.

Radio[]

Pierwszą w Morynii stację radiową o nazwie "Moryńyhol Radio Chymxira" uruchomiono w roku 1919. W 1921 ruszyła druga stacja - "Moryńyhol Radio Chymxira 2", a w 1924 powstało "Radio Maltôvka", pierwsza w Morynii lokalna stacja radiowa. W roku 1931 powstała sieć radiowa "Moryńyhol Radio Vira (MRV). W 1945 powstało pierwsze prywatne radio - "Radio Chymu", które swoją działalność zakończyło w roku 1973.

Obecnie w Morynii działają takie stacje radiowe jak:

Moryńyhol Radio 1, Moryńyhol Radio 2, Radio Publik, Vire Music lub Radio trî.

Święta państwowe[]

Aktualny wykaz świąt państwowych i narodowych:

  • 17 marca – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Karnowskiego (ustanowiony w 2005, jako święto państwowe)
  • 1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy (ustanowione w 1952)
  • 11 maja – Święto Narodowe Konstytucji 11 Maja (ustanowione w 1932)
  • 23 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 2 kwietnia 2013 roku "w celu upamiętnienia zwycięstwa państw alianckich i wspierających aliantów nad Osią")
  • 8 sierpnia –  (ustanowiony w 2009, jako święto państwowe)
  • 26 sierpnia - Dzień Republiki (ustanowiony w 1940 dla uczczenia powstania republiki)
  • 15 Listopada - Dzień Pamięci Ofiar Bitwy pod Miechlawą.

Ciekawostki[]

  1. Kralev w Linlidzie to jedyne miasto, w którym większość mieszkańców mówi po balcersku.
Advertisement