Conlang Wiki
Advertisement

Geneza[]

Idee wchodzące w skład Nativan Socijalism (Narodowy Socjalizm) formowały się od końca XIX wieku, przybierając na sile w trakcie II Rewolucji, która doprowadziła do obalenia spalskiego caratu (czy też szachowstwa).

Główne zasady[]

 1. Spalizacja mniejszości narodowych innych niż turkijskie, zamieszkałych na głównym terytorium Spalska;
 2. Likwidacja fizyczna narodów turkijskich i Muzułmanów;
 3. Intronizacja księcia Aleksego Romanowicza Mihailova (bratanek ostatniego cara), planowana na okres po zakończeniu tzw. 'działań przygotowawczych';
 4. Wprowadzenie carskiego kultu władzy
 5. Ateizacja kraju, spowodowana przykrymi doświadczeniami Wodza z duchowieństwem (Vladimir Rastov został wydalony z seminarium, ponieważ był zbyt biedny aby kontynuować naukę)
 6. Przywrócenie carskich kodeksów prawnych
 7. Elektryfikacja miast i wsi
 8. Silna industrializacja uboższych regionów
 9. Walka z prywatnym kapitałem
 10. Nacjonalizacja banków i pól gazowo-naftowych
 11. Interwencjonizm państwowy na rynku

Zobacz też[]

Advertisement