Conlang Wiki
Advertisement
nesdotir
(нэсдотір)
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2009 - 2010
Cel utworzenia: do konłąrdlu
Używany w : Vallemore
Ilość mówiących 45 000 000 (2030)
Sposoby zapisu: pismo nesdotirskie
zastępczo cyrylica
Język urzędowy : Królesrtwo Vallenore
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.


Nesdotir (nes. 'нэсдотір') język powstały w latach 3600 p.o. - 2400 p.o. wokół Jeziora Valter (nes. 'Вäлтэр') w dorzeczu Dwóch Wielkich Rzek. Lingua Franca wszystkich Elfów, a przez niektórych z nich uważany za język ojczysty.

Alfabet[]

Litera

Wymowa (IPA)

Wariant długi

Nazwa

własna

А а [a] Ӑ ӑ
Ä ä [ɑ] Ӑ̤ ӑ̤
Б б [b]
В в [v]
Г г [g]
Ѓ ѓ [ɟ]
Ґ ґ [ɣ]
Д д [d]
Е е [je],[ʲe] Ӗ ӗ
Ё ё [jɔ],[ʲɔ] Ӗ̤ ӗ̤
Ж ж [ʐ]
Ѕ s [ʣ]
З з [z] З˘ з˘
І і [ʲi] І˘ і˘
Ї ї [ji] І̤˘ і̤˘
Й й [j],[ʲ]
К к [k]
Ќ ќ [c]
Л л [l]
М м [m]
Н н [n],[ŋ]
О о [ɔ] О˘ о˘
П п [p]
Р р [r]
Р˘ р˘ [ʀ]
С с [s] С̆ с̆
Т т [t]
У у [u] U u
Ў ў [w]
Ф ф [f]
Х х [x] Х˘ х˘
Ҳ ҳ [χ]
Ц ц [ʦ]
Ч ч [ʧ]
Ҹ ҹ [ʤ]
Ш ш [ʂ]
Ы ы [ɨ] Ы˘ ы˘
Ӹӹ [jɨ], [ʲɨ] Ы˘ ы˘
Ѣѣ [æ]

ІѢ̌ ıѣ̌

[jæ],[ʲæ]
Э э [e] Э˘ э˘
Ю ю [ju],[ʲu] Ю˘ ю˘
Я я [ja],[ʲa] Я˘ я˘
Я̈̈¨ я̈̈̈ [jɑ],[ʲɑ] Я̤˘ я̤˘
Ӏ, ӏ [ʔ]

I dwuznaki:

Litera Wymowa (IPA) Nazwa Litery
К

Р кр

[kʼ]
Ќ

Р ќр

[cʼ]
П

Р '''п'р

[pʼ]
Т

Р тр

[tʼ]
Ц

Р цр

[ʦʼ]
Ч

'Р чр'

[ʧʼ]

Nieregularności

 • wygłosowe "-ӗ" i "-э˘" czyta się krótko
 • w mowie potocznej możliwe jest nierozróżnianie [a] i [ɑ]
 • w mowie potocznej możliwe jest nierozróżnianie [a:] i [ɑ:]
 • krótki i długi wariant jaci w pozycjach, gdzie nie spełnia żadnej roli gramatycznej może być wymawiane jak krótkie [e].

Czasownik[]

Bezokolicznik[]

 • Jeżeli bezokolicznik został użyty w zdaniu wyrażającym sytuację statyczną, to przybiera końcówkę „-эˇ” (gdy rdzeń słowa kończy się spółgłoską niespalatalizowaną) lub „-ӗ” (gdy rdzeń słowa kończy się spółgłoską spalatalizowaną bądź samogłoską).
 • Jeżeli zaś bezokolicznik zaś jest użyty w zdaniu wyrażającej sytuację dynamiczną lub zmianę stanu, to bezokolicznik przybiera końcówkę „-эй” (gdy rdzeń słowa kończy się spółgłoską niespalatalizowaną) lub „-ей” (gdy rdzeń słowa kończy się spółgłoską spalatalizowaną bądź samogłoską).

Czasy[]

Czas teraźniejszy nieuniwersalny-przyszły niedokonany wyraża czynność odbywającą się w chwili mówienia, lub niedokonaną czynność, która odbędzie się w przyszłości. Tworzy się go zamieniając końcówkę:

 • „-эй” na „-у”
 • „-ей” na - „-ю”

Czas przyszły dokonany wyraża czynność dokonaną, która odbędzie się w przyszłości. Tworzy się go zamieniając końcówkę:

 • „-эй” na „-і”
 • „-ей” na - „-ї”

Czas teraźniejszy uniwersalny wyraża czynność uniwersalną, czyli taką, która odbywa się regularnie, co jakiś czas. Tworzy się go zamieniając końcówkę:

 • „-эй” na „-о”
 • „-ей” na - „-ё”

Czas przeszły niedokonany wyraża czynność niedokonaną, która odbyła się w przeszłości. Tworzy się go zamieniając końcówkę:

 • „-эй” na „-ы”
 • „-ей” na - „-ы̤”

Czas przeszły dokonany wyraża czynność dokonaną, która odbyła się w przeszłości. Tworzy się go zamieniając końcówkę:

 • „-эй” na „-ѣ”
 • „-ей” na - „-ıѣ”

Przymiotnik[]

W nesdotir istnieje siedem rodzai gramatycznych:

 • rodzaj męski osobowy, końcówka -эей; -еей
 • rodzaj rodzaj męski nieosobowy żywotny, końcówka -эӀэ; -еӀэ
 • rodzaj rodzaj męski nieosobowy nieżywotny, końcówka -эӹ; -еӹ
 • rodzaj żeński żywotny, końcówka -эё; -её
 • rodzaj żeński nieżywotny, końcówka -эю; -ею
 • rodzaj nijaki żywotny, końcówka -эї; -еї
 • rodzaj nijaki nieżywotny, końcówka -эр; -ер

Przymiotniki odmienia się w następujący sposób:


przypadek

R.M.O.

R.M.No.Ż.

R.M.No.Nż.

R.Ż.Ż.

R.Ż.Nż.

R.N.Ż.

R.N.Nż.

mianownik

-эей; -еей

-эӀэ; -еӀэ

-эӹ; -еӹ

-эё; -её

-эю; -ею

-эї; -еї

-эр; -ер

dopełniacz i przypadek posiadanego

-эеˇй; -ееˇй

-эӀэˇ; -еӀэˇ

-эы̤ˇ; -еы̤ˇ

-эе̤ˇ; -ее̤ˇ

-эюˇ; -еюˇ

-эǐ̤; -еǐ̤

-эˇр; -еˇр

celownik

-эс˘; -ес˘

-эс; -ес

-ыс; -ӹс

-ос; -ёс

-ус; -юс

-іс; -їс

-эрс; -ерс

biernik

-эел; -еел

-эл; -ел

-ыл; -ӹл

-ол; -ёл

-ул; -юл

-іл; -їл

-эрл; -ерл

partitivus

-эею; -еею

-эюй; -еюй

-ыюй; -ӹюй

-оюй; -ёюй

-уюй; -ююй

-іюй; -їюй

-эруй; -еруй

narzędnik

-эеќ; -ееќ

-эќ; -еќ

-ыќ; -ӹќ

-оќ; -ёќ

-уќ; -юќ

-іќ; -їќ

-эрќ; -ерќ

locativus

-эех; -еех

-эх; -ех

-ых; -ӹх

-ох; -ёх

-ух; -юх

-іх; -їх

-эрх; -ерх

allativus

-эен; -еен

-эн; -ен

-ын; -ӹн

-он; -ён

-ун; -юн

-ін; -їн

-эрн; -ерн

adessivus

-эеї; -ееї

-эї; -еї

-ыї; -ӹї

-ої; -ёї

-уї; -юї

-ії; -її

-эрї; -ерї

ablativus

-эеё; -ееё

-эё; -её

-ыё; -ӹё

-оё; -ёё

-уё; -юё

-іё; -їё

-эрё; -ерё

illativus

-эеıѣ; -ееıѣ

-эıѣ; -еıѣ

-ыıѣ; -ӹıѣ

-оıѣ; -ёıѣ

-уıѣ; -юıѣ

-іıѣ; -їıѣ

-эрѣ; -ерѣ

prepositionalis I

-эеч; -ееч

-эч; -еч

-ыч; -ӹч

-оч; -ёч

-уч; -юч

-іч; -їч

-эрч; -ерч

prepositionalis II

-эе; -ее

-эс; -ес

-ы; -ӹ

-о; -ё

-у; -ю

-і; -ї

-эрˇ; -ерˇ

prepositionalis III

-эеӀ; -ееӀ

-эӀ; -еӀ

-ыӀ; -ӹӀ

-оӀ; -ёӀ

-уӀ; -юӀ

-іӀ; -їӀ

-эр; -ер

abessivus

-эец; -еец

-эц; -ец

-ыц; -ӹц

-оц; -ёц

-уц; -юц

-іц; -їц

-эрц; -ерц

wołacz

-эеӀо; -ееӀо

-эсӀо; -есӀо

-ыӀо; -ӹӀо

-оӀо; -ёӀо

-уӀо; -юӀо

-іӀо; -їӀо

-эро; -еро

Advertisement