Conlang Wiki
Advertisement

Neutralizacja opozycji fonologicznej - kiedy jakaś głoska służąca rozróżnieniu znaczeń wyrazów w danej ściśle określonej sytuacji przestaje mieć charakter dystynktywny. Może być fakultatywna lub obligatoryjna (dotyczy dźwięczności).

Przykładem neutralizacji są obstruenty (spółgłoski zwarte, szczelinowe i zwarto-szczelinowe) w języku polskim. Ich dźwięczność jest dystynktywna na początku wyrazu lub przed samogłoską (np. Radek [radɛk] vs. kwiatek [kfʲatɛk]), przed innymi obstruentami natomiast dochodzi do neutralizacji, i dźwięczność wynika wyłącznie z dźwięczności sąsiadujących obstruentów (np. Radkowi [ratkɔvi] vs. kwiatkowi [kfʲatkɔvi]). Podobnie, na końcu wyrazu (przez pauzą lub kolejnym wyrazem nie zaczynającym się od obstruentu), opozycja pomiędzy dźwięcznymi i bezdźwięcznymi obstruentami ulega neutralizacji, gdyż dźwięcznie zostają ubezdźwięcznione (kot i kod [kɔt]).

Advertisement