Conlang Wiki
Advertisement
Klw njkw

Keleu nikau.

Nikau (keleu nikau), język śnikowski - język używany w świecie 780, w północnej Śnikogórze na Malubecie. Zapisywany quasi-abdżadem i transkrypcją.

Fonologia[]

Spółgłoski[]

Zwarte Szczel. Nosowe Inne
Dwuwargowe b p m
Warg.-zębowe b̪ p̪
fb fp
v f ɱ
fm
Jęz.-zębowe d̪ t̪
fd ft
z̪ s̪
fz fs

fn

l
Zadziąsłowe d̠ t̠
d t
ʒ ʃ
z s

n
ɻ
r
Tylne g k (ɣ x)
g k

Zalicza się tu też półsamogłoski j w, występujących w dyftongach.

Samogłoski[]

Nikau vowel trapezoid
Otw. Półotw. Półprz. Prz.
a ɛ
ae
e i
ai au ei eu
ɔ
ao
o u
oi ou

Fonotaktyka[]

Struktura sylaby: (C)CV(m/n/t/s/r/l), w wyjątkowych przypadkach występuje końcowe [p ~ p̪ ~ b ~ b̪] i [k ~ g].

Spółgłoski wygłosowe przed spółgłoskami zębowymi dokonują asymilacji zębowości - m n̠ t̠ ʃ ɻ stają się ɱ n̪ t̪ s̪ l̪.

Gramatyka[]

Deklinacja[]

Grupa I Grupa II Grupa III
Liczba pojedyncza
M. -a -ae -ai -ao -au -e -ei -i -eu -oi -o -ou -u
D. -aet -aot -it -ut
Liczba mnoga
M. -an -am -en -em -on -om
D. -ae -ao -i -u
Liczba zerowa
M. -ai -au -ei -eu -oi -ou
D. -ait -aut -eit -eut -oit -out

Wyrazy zakończone na spółgłoski zębowe odmieniają się według deklinacji IIa; zakończone na pozostałe spółgłoski - IIIa.

Przypadki[]

Oficjalnie istnieją dwa przypadki: mianownik i dopełniacz. Nieoficjalnie mówi się też o bierniku i wołaczu, które formalnie są połączeniem użyć tych dwóch form.

Biernik ma formę dopełniacza, jeśli obiekt jest ożywiony (traktowanie bardziej "osobowe") lub mianownika, jeśli obiekt jest nieożywiony (traktowanie bardziej "przedmiotowe").

W funkcji wołacza formy dopełniacza używa się bardzo rzadko. Dotyczy on tylko rzeczowników pospolitych, wyłącznie osobowych, w liczbie pojedynczej. Wołacz dopełniaczowy spotyka się prawie wyłącznie w wypowiedziach pisemnych.

Liczby[]

Rzeczowniki odmieniają się przez liczbę pojedynczą (istnienie jednej sztuki przedmiotu), liczbę podwójną (przedmioty występujące w parach; funkcja wyłącznie archaiczna), liczbę mnogą (wielość opisywanych rzeczy) i zerową (brak lub niedobór).

Liczba mnoga i zerowa często w języku mówionym pełnią funkcję stylizacyjną. Mogą wyrażać podkreślenie lub zdziwienie spowodowane zbyt dużą czy zbyt małą liczbą obiektów.

Po liczebnikach ułamkowych i zerze używa się liczby zerowej.

Koniugacja[]

fasdi - pisać
liczba pojedyncza mnoga zerowa
0. fasdi - pisze się
1. fasdena - piszę fasderum - piszemy fasderou - nikt z nas nie pisze
2. fasdek - piszesz fasdegen - piszecie fasdegei - nikt z was nie pisze
2. fasdefba - Pan pisze fasdevim - Państwo piszą fasdeveu - nikt z Państwa nie pisze
3. fasdei - pisze fasdelan - piszą fasdefni - nikt z nich nie pisze
4. fasdemlaes - tamten pisze fasdemlaon - tamci piszą fasdedoi - nikt z tamtych nie pisze
5. fasdifmi - ktoś pisze fasdiftae - dużo osób pisze fasdifti - nikt nie pisze

Czasownik odmienia się przez 7 osób i 3 liczby. Do wyrażania czasów służy słowotwórstwo, np. aoku (przed) + ramai (używać) = aokuramai (użyć wcześniej), stąd ramana (używam) i aokuramana (użyłem, mam użyte).

Zobacz też[]

Advertisement