Conlang Wiki
Advertisement
Race nissai

Nissajowie (w veltangu Nissai (lp. i lm.), po nissajsku günifalkin, l.p. günifalk) to jedna z humanoidalnych ras Jawy. Są oni stosunkowo niscy w porównaniu do innych ras, muskularnie zbudowani i zabarwieni na brunatno lub rdzawo. Wielu Nissajów cechują uwidocznione zewnętrzne nosy. Można zauważyć, że sami Nissajowie uznają słowo Nissai, oznaczające we wspólnym "niscy", za obraźliwe.

Społeczności Nissajów[]

Al-Dar[]

W Mieście największa społeczność Nissajów zamieszkuje w Trójkącie Wschodnim, graniczącym z dzielnicami biedy. Nissajska część Trójkąta jest zdecydowanie lepiej rozwinięta od zachodniej, ale nie zmienia to faktu, że większość mieszkańców Miasta utożsamia Nissajów z przestępczością i przeludnieniem. W innych częściach Miasta lokalizacja Nissajów przemieszana jest z innymi rasami, a oni sami często pracują razem z Belanami i Ronanami (często nawet w organizacji Manke-Czelu). Pomiędzy tymi dwoma społecznościami tej rasy - zamkniętą i otwartą - istnieje silna antypatia.

Chajidzavi[]

Chajidzavi (po nissajsku Kraina Słońca) to największe skupisko Nissajów na kontynencie Seleny i do roku 710 niezależne państwo, od 699 pod władzą dyktatora Chajidara, nissajskiego dyktatora-nacjonalisty. W latach 706-710 miała miejsce wojna pomiędzy Seleną i Chajidzavi, po której kraina ta stała się częścią Seleny Południowej. Do dziś jednak oddziały powstańców walczą przeciwko obecności Ronanów i Belan na tymże terenie, a w szczególności przeciwko obecności znienawidzonych mankarów. Stosunek chajidzavskich Nissajów do wojny i postaci Chajidara jest podzielony, co widać też przez rozwinięcie się na tych terenach skrajnie przeciwnego wszelkiej wyższej władzy ruchu maszszyzmu (od Nissaja nazwiskiem Räli, zwanego we wspólnym pod pseudonimem Maşşî).

Selena Południowa[]

W reszcie Seleny Południowej populacja Nissajów jest wymieszana z Ronanami i nielicznymi Belanami, a znacząca większość jej przedstawicieli odsuwa się od jakichkolwiek poglądów narodowościowych. Nissajowie są ważnym źródłem synkretycznej kultury Seleny Południowej.

Surksgünin[]

Tą nazwą, znaczącą Góry Wschodu, określają seleńscy Nissajowie swoją znajdującą się za oceanem i morzem oryginalną ojczyznę. Surksgünin jest słabiej rozwinięte od Seleny, a żyjący tam Nissajowie zajmują się zwykle handlem. W ostatnich latach, szczególnie w Mieście, wzrosło zainteresowanie kulturą Sürksgünin, wliczając w to przedwieczne wierzenia i rytuały taumaturgiczne.

Kultura[]

Nissajowie przez lata utożsamiani byli z wszelkiego rodzaju wytwórstwem i handlem. Powstanie państwa Chajidzavi i rządów Chajidara związane były z niesamowitym rozwojem technologicznym i naukowym, którego tempo zmalało po zakończeniu wojny, ale określiło Nissajów jako rasę zdolną konkurować pod względem pomysłowości z Ronanami.

Język nissajski jest niezwiązany ze wspólnym, choć długotrwały kontakt wpłynął na oba te języki. Nissajowie z Surksgünin, co ciekawe, nie używają nissajskiego, tylko bardzo daleko z nim związanego języka określanego przez seleńskich Nissajów jako Kal'achstalar. We wspólnym funkcjonuje kilka rzekomych zapożyczeń z tego języka jeszcze z czasów przed przybyciem do Seleny, z których najbardziej znane to zanai (szalony).

Głównym bogiem Nissajów jest Chaj, bóg Słońca. Drugim ważnym bogiem jest Äkämen, bóg techniki i wojny, którego kult był szczególnie popularny w Chajidzavi. Obok tych dwóch bóstw Nissajowie uznają też pomniejszych bogów, anioły i demony, choć wielu Nissajów jest ateistami. Tradycyjnym rytuałem pogrzebowym Nissajów, związanych z ich przetrwaniem na górzystych terenach, jest pogrzeb podniebny, w którym ciało zmarłego pozostawiane jest na wzniesionej platformie do dyspozycji ptaków i sił natury. Mniej chwalebnym obyczajem związanych z Nissajami jest (niepraktykowana od końca wojny) forma egzekucji przez zagłodzenie na śmierć, dokonywana przez zamknięcie nieszczęśnika w uwieszonej wysoko klatce lub unieruchomieniu na wysokiej platformie. W drugim przypadku dodatkowymi czynnikami przyczyniającymi się do śmierci jest palące słońce lub promieniowanie Blasku (w okolicach zakazanej strefy).

Nissajowie ogólnie scharakteryzowani być mogą jako przywiązani do tradycji, nawet jeśli samemu nie są bardzo religijni lub patriotyczni. Nawet nissajscy przestępcy wielokrotnie wyznają ściśle określony kodeks honorowy.

Advertisement