Conlang Wiki
Advertisement
Ind1

Flaga Nowych Indii i logsanu.

Strona ta jest poświęcona elementom polityki, kultury i ideologii Nowych Indii, potężnego państwa wa Azji w Świecie Nowych Indii.

Kasta Produktywna[]

Określenie to odnosi się do tych obywateli Nowych Indii, którzy nie są członkami ani Bractwa, ani Kasty. W "Brotherhood English" obywatele ci określani są jako kershes, od kerse w logsanie, co znaczy "produkować" lub "tworzyć". Ekonomia całego kraju w większej części opiera się na tej części społeczeństwa, dlatego wiele działań. Obywatele Nowych Indii są bardzo zróżnicowani pod względem pochodzenia, majątku czy poglądów, od biedoty poprzez socjalistycznych lub religijnych przeciwników Bractwa z klas średnich do klas wyższych, które ignorują problemy państwa a w Bractwie widzą partnera ekonomicznego.

Parlament Nowych Indii jest w większej części obsadzony przez zwyczajnych obywateli, choć Bractwo ma także zagwarantowaną ustaloną liczbę miejsc. W ostatnich latach, Bractwo podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zjednanie sobie społeczeństwa w sytuacji ryzyka wojny lub rebelii. Jednocześnie jednak wiele działań organizacji, jak zwalczanie zorganizowanej religii, wywołuje gniew i agresję konserwatywnych obywateli.

Logsan[]

Lupa2
Główny artykuł: Logsan

Urzędowy język bractwa, będący zarówno osobno funkcjonującym conlangiem jak i logicznym językiem w świecie Nowych Indii. Logsan oryginalnie służył do przekazywania informacji w sposób pozbawiony jakiejkolwiek wieloznaczności, ale z czasem stał się językiem urzędowym obok "Brotherhood English". Oba języki miały na siebie duży wpływ. Logsan jest językiem wszelkiego rodzaju technologii i sieci informacyjnej Bractwa.

Scjentyzm[]

Ideologia Bractwa łącząca elementy technokracji i socjalizmu z konkepcjami logiki i postępu. Wedle scjentyzmu, nauka powinna zajmować nadrzędne miejsce w tworzeniu kultury państwa, zaś religia i przesądy powinny być bezkompromisowo zwalczane. Jednocześnie scjentyzm zakłada, że państwo rządzone przez samych obywateli pogrążą się w chaosie, dlatego w celu osiągnięcia postępu konieczna jest przewodnia rola Bractwa w ekonomii i podejmowaniu politycznych decyzji.

Uniwersalizm[]

Brotherhood

Słabej klasy rysunek przedstawiający styl architektoniczny Bractwa. Tu: biuro Bractwa w mieście Agra. Mniejsze placówki Bractwa są znacznie mniej imponujące od samych cytadel.

Oficjalna religia Bractwa, łącząca elementy panteizmu i buddyzmu z naukowym spojrzeniem na rzeczywistość. Rolę Boga w uniwersalizmie przejął sam Wszechświat, którzy określany jest jako Najwyższa Rzeczowistość i Niesubiektywny (ang. "The Insubjective"). Wszelkie przedmioty i stworzenia stanowią jedynie komórki wielkiego systemu Wszechświata. Rolą członków Bractwa i całej ludzkości jest dodarcie do sensu tego systemu przez poznanie naukowe i założenie, że świat ma sens, ale jedynie w kontekście kolektywnym, a nie indywidualnym.

W trakcie historii Bractwa, uniwersalizm jako religia wymieszał się z elementami wiar historycznych i lokalnych, dlatego występują w nim elementy wiary w świadomość Wszechświata, karmę, reinkarnację czy kult Syzyfa (patrz niżej). Więlu członków Bractwa, a szczególnie Kasty, odrzuca uniwersalizm jako idealistyczny i fałszywy obraz świata, na równi z religiami teistycznymi.

Bractwo, w imię propagowania uniwersalizmu, zwalcza wszelkie inne teistyczne wyznania - głównie islam, najbardziej rozpowszehchnioną religię w 23-wiecznym świecie.

Eliminacja[]

Kontrolowana eutanazja przez użycie substancji znanej jako "kwas B" albo "kwas przerywający". Śmierć w ten sposób następuje przez utratę kontroli nad organizmem i świadomości przy stanie podobnym do upojenia alkoholowego. Każdy członek Bractwa ma prawo do podjęcia eliminacji, pod określonymi warunkami. "Honorowym" sposobem na śmierć jest też alternatywny strzał w głowę, który pozwala pobrać narządy (które stają się w innym wypadku skażone kwasem B).

W kontekście uniwersalizmu, śmierć jest czasem określana jako "stan niesubiektywny", który wyzwala człowieka z konieczności spoglądania na świat z perspektywy ograniczonej czasem i przestrzenią. Częstym określeniem jest też "połączyć się z Niesubiekywnym", czyli "stać jednym z Wszechświatem".

Kasta[]

Grupa utrzymująca władzę i podejmująca decyzję w Bractwie, komunikująca się za pośrednictwem sieci informacyjnej z poszczególnymi cytadelami. Położenie i sposób przynależności do Kasty nie jest znany, nie posiada ona żadnej konkretnej siedziby, a wielu jej członków pochodzi z odległych krajów świata, często Europy. Kasta jest podejrzewana o eskperymenty genetyczne i inne "nieetyczne" działania. Na czele kasty stoi Syzyf.

Syzyf[]

Naczelna postać Kasty, według oficjalnych informacji Syzyf był jednym z przewodniczących Bractwa w czasach jego powstania, a po śmierci jego umysł został zachowany w postaci czysto informacyjnej, zamknięty w komputerze kwantowym ("zamrożony w cyfrowej doskonałości"). Syzyf przewodniczy Bractwu w ten sposób już od ponad 200 lat i uznawany jest za nieśmiertlnego.

Wielu członków Bractwa nie wierzy w wersję oficjalną i uznaje Syzyfa za superkomputer lub termin pod którym ukrywa się sama Kasta, inni całkowicie negują jego egzystencję. Wiele cytatów i myśli przypisywanych Syzyfowi stanowi popularne slogany Bractwa.

Wojsko Bractwa[]

Ni soldier

Żołnierz Bractwa.

Bractwo jako organizacja posiada własną armię w prywatnych garnizonach cytadel, a większość cytadel dysponuje też maszynami i helikopterami wojskowymi. Organizacja wojska wewnątrz Bractwa opiera się na podziale na żołnierzy i strażników. Standardową bronią żołnierzy Bractwa jest karabin gaussa, który wystrzeliwuje pociski rozpędzane elektromagnetycznie, które ze względu na prędkość potrafią przebić pancerze pojazdów, a kule nigdy nie zostają w ranie.

Wychowanie kolektywne[]

Wewnątrz większości cytadel Bractwa, instytucja "rodziny" została wyeliminowana jako szkodliwa i zastąpiona przez wychowanie kolektywne któremu podlegają wszystkie dzieci przed osiągnięciem względnej dorosłości, kiedy to wybierają drogę zawodową i przydzielany jest im opiekun / nauczyciel. Wychowanie kolektywne spotyka się ze sporą krytyką świata zewnętrznego i obwiniane jest o problemy psychiczne wielu członków Bractwa.

Eugenika[]

Sterylizacja promieniowa członków bractwa o negatywnych cechach genetycznych. W związku z brakiem istnienia prawdziwych rodzin wewnątrz Bractw, sterylizacja jest widziana jako coś normalnego i koniecznego.

Satyameva Jayate[]

Naczelne hasło Nowych Indii, zaczerpnięte z Sanskrytu i często logsanizowane (satyameva djayate lub satyameva jayate). Znaczy mniej więcej "Jedynie prawda zwycięża" i wielokrotnie jest określane (błędnie) jako "prawda zwycięska". Samo hasło ma miejsce w hymnach narodowych i wojskowych, jest też umieszczane nad wejściem cytadel Bractwa.

Świat Nowych Indii
Nowe Indie | Tunguska | Persja
W innych językach: le LocanaPolski
Advertisement