Conlang Wiki
Advertisement

W świecie Jawy, ordynatorzy stanowią elitarną grupę magów, powstałą stosunkowo niedawno przed Wielką Wojną (rok 706 od założenia Miasta). W odróżnieniu od taumaturgów, którzy postrzegają manipulację Blaskiem jako naukę i łączą magię z technologią, naczelną rolę w filozofii i działaniu ordynatorów odgrywa porządek.

Według ordynatorów, energia Blasku otacza świat i płynie przez niego konkretnymi drogami. Wykorzystując swój "dar", ordynatorzy są w stanie sięgnąć do tej wyższej rzeczywistości i uporządkować drogi energii. Blask tak "uporządkowany" jest całkowicie podległy umysłowi ordynatora, dlatego jest on następnie w stanie wyzwolić całą jego moc w konkretnym celu - w odróżnieniu od taumaturgii, w magii ordynackiej naczelną ideą jest zredukowanie jakiejkolwiek straty energii przy wykonywaniu czarów.

Ordynatorzy od swojego powstanie stanowili zamkniętą grupę, stawiającą się ponad innymi magami, a podstawą do jej przynależności było posiadanie "daru". W istocie, to, co tak określali ordynatorzy, przez al-darskich psychiatrów było najczęściej definiowane jako zaburzenia obsesyjno-kompulsywne lub podobne "przypadłości". Z tej racji, patronem organizacji ordynatorów jest bóg porządku Sander, choć postrzegany jest on raczej jako siła i uosobienie porządku w świecie, niż zantropomorfizowane bóstwo.

Poza swoimi zdolnościami, od ordynatorów wymaga się kierowania specyficznym kodeksem zachowania i filozofią, opartymi na wprowadzaniu i utrzymywaniu w świecie porządku. W rzeczywistości, życie wielu ordynatorów podporządkowane jest ich specyficznym zaburzeniom psychiczno-kognitywnym.

Naczelną władzę nad ordynatorami sprawuje rada zwana Ordynacją, której siedziba znajduje się na Polach Północnych w Al-Dar. Rada ta decyduje o przyjmowaniu nowych członków i ich szkoleniu. Szkolenie jest oparte na systemie "mistrza i ucznia", gdzie każdy nowy członek, spełniający wymagania, często wbrew własnej woli jest od dziecka przygotowywany do opanowania magii ordynackiej.

Jak przystało na elitarną grupę, ordynatorzy pałają niechęcią do jakichkolwiek innych organizacji politycznych, a nawet nurtów religijnych i technologicznych, które obwiniają o wprowadzanie w świecie nieładu.

Advertisement