Conlang Wiki
Advertisement

Ortografja endecka jest formą ortografji języka polskiego rozpropagowaną na forum polskich conlangerów przez Dynozaura i kierowaną ideą powrotu do słusznej ortografji sprzed sanacyjnej reformy z roku 1936. Poza różnicami ortograficznymi (czyli pisaniem „puhar” i „ogurek” zgodnie z etymologją, oraz /j/ zawsze jako „j” w odróżnieniu od spółgłosek miękkich), używanie tej ortografji często wiąże się z faworyzowaniem form w dzisiejszym polskim używanych rzadziej i niekiedy postrzeganych jako archaizmy, jak np. „o tem”, „djalekta” i „gimnazyj”.

Obecnie na forum polskich conlangerów ortografji tej używa regularnie Dynozaur (do niedawna też spitygniew, lecz zaprzestał tego, by uniknąć porównywania z nim; nie jest on oszołomem preskryptywistą, a jedynie wynikało to z połączenia niechęci do reformy z jego buntowniczą naturą).

Advertisement