Conlang Wiki
Advertisement
Pakt rzemski

Kraje Paktu Rzemskiego na mapie Jaruzji.

Pakt Rzemski (rzem. Pacta Remana) to organizacja międzynarodowa, gromadząca kraje remańskie – te, których kultura wywodzi się bezpośrednio z kultury Imperium Rzemskiego. Powstała w 1958 roku z inicjatywy Wolnego Miasta Rzemu i obecnie skupia dziesięć państw: Bursztynowe Wybrzeże, Galię, Gwandalię, Lidocję, Lutyzanię, Macedonię, Merezję, Neuscję, Romanię i wspomniany wyżej Rzem. Nazwa organizacji nawiązuje do antycznego konceptu pax remana. Podstawowym warunkiem akcesji jest kultura wywodząca się z rzemskich korzeni, a także uznanie języka remańskiego za główny lub równorzędny z innym język urzędowy. Niemniej jednak, inaczej niż w przypadku Unii Krajów Słowiańskich, pewne znaczenie ma także stopień rozwoju gospodarczego danego kandydata.

Kraje Paktu Rzemskiego powiązane są unią celną, łączy je także wspólny wolny rynek. W obiegu bankowym rozliczają się we wspólnej walucie o zmiennym kursie, zależnym od ekonomicznej kondycji członków. Obywatele poszczególnych państw członkowskich mogą przemieszczać się i osiedlać bez przeszkód na terytorium innych państw członkowskich.

Chociaż wszystkie państwa członkowskie obecnie znajdują się na terenie Jaruzji, droga do akcesji jest otwarta także dla krajów położonych na innych kontynentach.

Historia[]

Pakt Rzemski korzenie ma w filozoficzno-politycznej dyspucie, która rozgorzała po Wielkiej Wojnie, w której poszczególne państwa remańskie znalazły się w przeciwnych sobie obozach, ponosząc duże straty, czy to materialne, czy moralne. Nawiązująca do antycznego konceptu pax remana nazwa wywodzi się natomiast z zawartego w 1958 roku między Wolnym Miastem Rzemem a Romanią porozumienia, dotyczącego gospodarczej, kulturowej i militarnej współpracy. Gdy pakt został sygnowany także przez Galię (1 lipca 1962), sekcja dotycząca wspólnej polityki wojskowej została wykreślona z jego treści, a trzy kraje zaczęto nazywać na arenie międzynarodowej "państwami Paktu Rzemskiego".

Członkowie[]

Nazwa polska
Nazwa w języku rodzimym
Nazwa pełna polsku
Nazwa w języku rodzimym
Powierzchnia (km²) Liczba mieszkańców Stolica
liczba mieszkańców
Płatnik Data akcesji
Bursztynowe Wybrzeże
Costa d'AmbroCosta d'Ymbru
350 027 18 596 980 Kaldera
405 400
beneficjent 1 maja 1968
II rozszerzenie
Galia
Gaul
Konfederacyjna Republika Galii
Repoublica Confederativa del Gaul
167 003 18 493 405 l'Hospitalete
1 543 433
wkładca 1 lipca 1962
I rozszerzenie
Gwandalia
Guandalla
Królestwo Gwandalii
Reino de Guandalla
185 948 17 572 100 Kurtuwa
?
beneficjent 1 grudnia 1978
III rozszerzenie
Lidocja
Ledotia
Republika Lidocka
Ledotiana Reişpublia
198 252 27 232 113 Leonia
2 031 230
beneficjent 1 maja 1968
II rozszerzenie
Lutyzania
Lutisània
Republika Lutyzańska
República Lutisana
178 939 22 493 039 Pórtocale
2 001 932
beneficjent 14 lipca 2005
V rozszerzenie
Macedonia
Macedonia
Królestwo Macedonii
Reyno dil Macedonia
5 230 000 Benvento
?
1 stycznia 1980
IV rozszerzenie
Merezja 1 stycznia 1980
IV rozszerzenie
Neuscja
Neŭsça
Republika Neuscyjska
Rêpublica Neŭscesca
321 367 49 506 700 Luteça
?
wkładca 1 marca 1958
założyciel
Romania
Rumania
Republika Romańska
Republica Rumană
238 931 30 160 488 Feryczereszt
2 577 439
wkładca 1 marca 1958
założyciel
Wolne Miasto Rzem
Civita libera Rema
4 413 6 694 300 Rzem
4 997 302
wkładca 1 marca 1958
założyciel
Advertisement