Conlang Wiki
Advertisement
Aldar flag2

Flaga Al-Dar, przedstawiająca (symbolicznie) siedzibę Parlamentu, Wysokie Serce.

Pomijając niezależną władzę poszczególnych dzielnic Al-Dar, na czele Miasta stoi Parlament, wybierany na drodze uznawanych za powszechne i demokratyczne wyborów. W Parlamencie zasiadają w większości członkowie wybranej opcji politycznej, a także (w mniejszości) członkowie opozycji i ustalona reprezentacja władz poszczególnych dzielnic. Wygląd rządu Al-Dar wyglądał różnie na przestrzeni dziejów, od rządów powszechnych, przez komitetowe, do większościowych.

Partie polityczne[]

Trzema najstarszymi partiami politycznymi Al-Dar są Miejska Partia Powszechna, Partia Źródła i Partia Tożsamości Al-Dar. W ostatnich latach do głosu doszły też Partia Socjalistyczna, Partia Postępu i Partia Prezydencka. Poniżej znajduje się wykaz partii, luźno oparty na (niedokładnie opracowanych) uzyskiwanym poparciu, znaczeniu i liczbie członków:

Miejska Partia Powszechna[]

Symbol: Wieża

Jedna z najstarszych partii Al-Dar, opowiadająca się za demokracją, silniejszą władzą lokalną i liberalizmem obyczajowym. Historycznie stanowiła odwieczny kontrast dla Partii Źródła.

Partia Źródła[]

Symbol: Liść

Partia konserwatywna, w większości złożona z Ronanów, nawiązująca do tradycji wyniesionych z Atreji i wartości religijnych. Choć wciąż pozostaje silna, przez lata jej popularność spadła na rzecz Partii Tożsamości Al-Dar i (ostatnio) Partii Postępu.

Partia Postępu[]

Symbol: Zębatka

Partia powszechnie uznawana za reprezentującą interesy Manke-Czelu. Partia ta stawia nacisk na rozwój technologiczny i gospodarczy, jednocześnie opowiadając się za umocnieniem władzy centralnej.

Partia Prezydencka[]

Symbol: Słońce

Ostatnio powstała partia, stworzona przez byłych członków Partii Postępu. Jej celem jest przekształcenie systemu politycznego Al-Dar przez stworzenie stanowiska prezydenta, który skupiłby większą część władzy i reprezentował interesy Al-Dar za granicą.

Partia Tożsamości Al-Dar[]

Symbol: Wysokie Serce

Trzecia z najważniejszych historycznie partii, powstała w oparciu na sięgającej do drugiego wieku po założeniu Miasta ideologii unikalnej tożsamości Al-Dar, opartej na powstałych w Selenie ideałach i synkratycznej kulturze ronańsko-belańskiej.

Partia Wielu Dróg[]

Symbol: Drzewo, niekiedy odwrócone

Opcja polityczna reprezentująca interesy al-darskich mniejszości rasowych i kulturowych. Historycznie rzecz biorąc, nigdy nie doszła do władzy.

Partia Socjalistyczna[]

Symbol: Młot lub ręka

Partia oparta na ideologii socjalistycznej, opowiadająca się za wyrównaniem sytuacji ekonomicznej i politycznej wszystkich klas. Nigdy nie doszła do władzy, ale jej idee zostały przejęte w mniej radykalnej formie przez niektóre z pozostałych partii.

Partia Praw dla Kobiet[]

Symbol: Róża lub kapelusz*

Opcja sufrażystek, mająca na celu doprowadzenie do zrównania praw głosu i pracy pod względem płci. Wraz z osiągnięciem powszechnego prawa głosu znajduje się w notorycznej mniejszości.

*Symbol kapelusza bierze się stąd, że w świecie Jawy kapelusze, zawsze o krótkim rondzie, są tradycyjnie kobiecym nakryciem. Symbol róży przestał być powszechnie używany wraz z seksualizacją tegoż symbolu.

Partia Zielona[]

Symbol: Trzy drzewa

Partia przeciwna industrializacji Miasta i "technokracji" mankarów. Większość jest członków to zamieszkujący na wschodzie Belanie i Kuani.

Partia Republikańska[]

Symbol: Wieża

Skrajnie liberalna partia dążąca do ograniczenia władzy rządu i parlamentu i zwiększenie praw jednostki. Jedna z późniejszych i, od czasów Wielkiej Wojny w latach 706-710, mniej znaczących partii. Jej członkowie oskarżają rząd o nierówną reprezentację i fałszowanie wyborów.

Partie dzielnicowe (lokalne)[]

Obok partii zasiadających w Parlamencie i wyłanianych na drodze wyborów, w Al-Dar trwa wieloletnia tradycja reprezentacji poszczególnych dzielnic w Parlamencie. Program partii dzielnicowych (w teorii przynajmniej) zawsze odpowiada programowi i interesowi władz poszczególnych dzielnic.

Nazwy partii dzielnicowych pochodzą od odpowiednich dzielnic (np. Partia Delty albo Partia Uniwersytecka) i o ich składzie decydują władze określonej dzielnicy. Wyjątkiem w nazewnictwie jest partia Wysokiego Serca, która historycznie nazywała się Partią Wewnętrzną, a obecnie Wysoką Partią.

Xingai kres

Wysokie Serce, siedziba Parlamentu


Advertisement