Conlang Wiki
Advertisement

Pismo Thara (ni. fadei Ftarae - pismo Tharów), amitalnuka 1A1M1I1T1l1N1U1K (od pierwszych liter) - pismo używane na Łunateraz rozpowszechnione w II w. n.e. Stosowane jako abdżad, abugida lub alfabet.

Spółgłoski[]

Znak Odpowiednik
łaciński
Wymowa
w nikau
1A 1a (nośnik samogłoski) a
1M 1m m m
1I j, i, y i
1T 1t t, th
1L 1l l
1N 1n n
1U w, u u
1K 1k k k
1B Plik:1b.png b b
1V v v
1G 1g g g
1Z z, zh ʒ
1D d, th
1S 1s s, sh ʃ
1F f f
1f f (do dwuznaków)
1P 1p p p
1R 1r r, rh ɻ

Samogłoski[]

Nikau-vowels

Zapis sylaby w nikau.

Na przykładzie j. nikau. (Diakrytyki mogą znajdować się pod literami lub obok nich.)

 • 1A [a] 1I [i] 1U [u]
 • 1A1E [ɛ] 1A1E1I [ai]
 • 1A1O [ɔ] 1A1O1U [au]
 • 1A1e [e] 1A1e1I [ei] 1A1e1U [eu]
 • 1A1o [o] 1A1o1I [oi] 1A1o1U [ou]

Tony sentencyjne[]

W piśmie Thara oznacza się intonacje. Stawia się one na kresce pionowej (znak przestankowy) dla intonacji zdania lub nad literą dla intonacji wyrazu.

Intonacja pytająca[]

Ton umiarkowany, następnie gwałtownie rosnący. Intonacja oznaczana znakiem akutu ˊ lub dwoma znakami zapytania (??). Spotykana głównie w pytaniach ogółowych.

Intonacja wątpiąca[]

Ton lekko opadający, następnie średnio rosnący. Intonacja oznaczana znakiem odwróconego daszka ˇ lub znakiem zapytania (?). Występuje w pytaniach szczegółowych i, czasami, w wypowiedziach ironicznych.

Intonacja równa[]

Ton ciągle lekko opadający. Zazwyczaj nie jest oznaczany - w razie konieczności symbolizowany makronem ˉ. Odpowiednikiem w ziemskiej interpunkcji jest przecinek lub kropka. Spotykana w zdaniach oznajmujacych.

Intonacja potwierdzająca[]

Ton lekko rosnący, następnie średnio opadający. Zaznaczany znakiem cyrkumfleksu ˆ lub wykrzyknikiem (!). Sygnalizuje przytaknięcia, potwierdzenia, czasem także rozkazy.

Liczby[]

Nikaunum

Cyfry używane i proponowane do użycia w systemie szesnastkowym.

Liczby na Łunateraz zapisywane są w systemie dziesiątkowym bez użycia zera, np. 206 to −∤+ (1X6, 1*100+10*10+ 6, 100+100+6), a 100 to ⊐∤ (9X, 9*10+10, 90+10).

Planuje się również rozszerzenie systemu do szesnastkowego i wprowadzenie zera.


Przykłady[]

 • 1F1D1e1I 1f1T1R1E - fadei Ftarae [fad̠ei t̪aɻɛ]
 • 1K1e1L1e1U 1N1I1K1O1U - keleu nikau [kel̪eu nikau]
 • 1A1O1R1e - Aore [ɔɻe]
 • 1M1T1I 1f1D1e1F1e1I - Mati fdefei [mat̪i d̪efei]
 • 1M1L1e1I1s - Maleis [mal̪eiʃ]
 • 1B1E1T 1M1L1U - Baet Malu [bɛt̠ mal̪u]
Advertisement