Conlang Wiki
Advertisement

Pismo ahtialańskie (ah. Ахтіаљаsу мунікы) - alfabet opracowany najwcześniej w 1996 najpóźniej do 1998 roku przez RWHÔ do zapisu języków ahtialańskiego oraz polskiego. Na komputerach, które nie obsługują alfabetu ahtialańskiego, używa się w zastępstwie cyrylicy, w której ortografia uwzględnia większość cech oryginalnej ortografii.

Czcionkę komputerową opracował Milya0.

Podstawowy alfabet ahtialański[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
Czcionka Warianty cyrylica Wartość fonetyczna (IPA) Nazwa litery
AHTalfa Ahtiglif-a Archaiczne małe "а"
AHTa2
А а [ä], [ɑ] аљфа
AHTya Ahtiglif-ya Patrz: "а" Я я [jä], [jɑ] я
AHTay Ahtiglif-ay Patrz: "а" Ӓ ӓ [äj], [ɑj] ӓ
AHTakvad Ahtiglif-akva Patrz: "а" Ӑ ӑ [äkɸ] аквад
AHTbeeta Ahtiglif-b Małe "б"
AHTbeetav
Б б [b] бєєта
AHTgamma Ahtiglif-g Г г [g] гамма
AHTghamma Ahtiglif-gh Ғ ғ [ɣ] ғамма
AHTdelta Ahtiglif-d Д д [d] дєљта
AHTdhelta Ahtiglif-dh Ҙ ҙ [ð] ҙєннє
AHTe psilon Ahtiglif-e Є є [ɛ] є ѱіљон
AHTye Ahtiglif-ye Е е [jɛ] е
AHTey Ahtiglif-ey Ё ё [ɛj] ё
AHTzeta Ahtiglif-z З з [z] зарі
AHTcadi Ahtiglif-c Ц ц [t͡s] цади
AHTchad Ahtiglif-cj Ћ ћ [t͡ɕ] ћад
AHTczaluk Ahtiglif-ch Ч ч [t͡ʃ] чаљук
AHTita Ahtiglif-ih И и [iː] ита
AHTtheta Ahtiglif-th Ѳ ѳ [θ] ѳєта
AHTi ota Ahtiglif-i І і [i] і ота
AHTjota Ahtiglif-j Ј ј [ʝ], [j] јота
AHTkapa Ahtiglif-k Archaiczne małe "к"
AHTk2
К к [k] кап҃а
AHTlamda Ahtiglif-l Archaiczne małe "љ"
AHTl2
Љ љ [ɮ]; [ɫ], [l] љамда
AHTuanik Ahtiglif-wh Archaiczne małe "л"
AHTwh2
Л л [w] ланік
AHTvvequ Ahtiglif-w Ԝ ԝ [v] ԝєҁу
AHTknaa Ahtiglif-kn Ҝ ҝ [k̃͡n͈] ҝаа
AHTmy Ahtiglif-m М м [m], [m͈] мы
AHToe psilon Ahtiglif-oe Ligatura "өө"
AHToe psilon2
Ө ө [ə], [ɘ] ө ѱіљон
AHTny Ahtiglif-n Н н [n], [n͈] ны
AHTu psilon Ahtiglif-u У у [u], [i˞] у ѱіљон
AHTyu Ahtiglif-yu Ю ю [ju] ю
AHTuy Ahtiglif-uy Ӱ ӱ [uj] ӱ
AHTxi Ahtiglif-ks Ѯ ѯ [k͡s], [h͡s] ѯі
AHTdrayn Ҩ ҩ [ʢ] ҩӓн
AHTo mikron Ahtiglif-o О о [ɔ] о микрон
AHTyo Ahtiglif-yo Ω ω [jɔ] мω
AHToy Ahtiglif-oy Ӧ ӧ [ɔj] ӧм
AHTpi Ahtiglif-p Małe "п"
AHTp2
П п [p] пі
AHTro Ahtiglif-r Archaiczne małe "р"
AHTr2
Р р [r], [ɾ] ро
AHTue psilon Ahtiglif-ue Małe "ү"
AHTue2
Ү ү [i˞]; [y] ү ѱіљон
AHTyy mikron Ұ ұ [ʉ], [ɯ] ұ микрон
AHTsighma Ahtiglif-s Archaiczne małe "s"
AHTs2
S s [s] sіғма
AHTshimoda Ahtiglif-sj Alternatywna wersja
AHTsh2
Щ щ [ɕ] щімода
AHTszan Ahtiglif-sh Ш ш [ʃ] шан
AHTtau Ahtiglif-t Т т [t] тау
AHTtnaa Ahtiglif-tn Ԏ ԏ [t̃͡n͈] ԏаа
AHTvere Ahtiglif-v В в [β] вєрє
AHTy psilon Ahtiglif-1 Ы ы [ɨ], [ʉ] ы ѱіљон
AHTyy Ahtiglif-y1 Ѵ ѵ [jɨ], [jʉ] ѵ
AHTyy2 Ahtiglif-1y Ӹ ӹ [ɨj] ӹ
AHTpnaa Ahtiglif-pn Ҧ ҧ [p̃͡n͈] ҧаа
AHTfi Ahtiglif-f Archaiczne małe "ф"
AHTf2
Ф ф [f] фі
AHTfnaa Ahtiglif-fn Һ һ [f̃͡n͈], [h̃͡n͈] һаа
AHTqan Ahtiglif-q Ҁ ҁ [q͡ʜ] ҁан
AHThi Ahtiglif-x Archaiczne małe "х"
AHTh2
Х х [h], [x], [ç] хі
AHTpsi Ahtiglif-ps Ѱ ѱ [p͡s] ѱі
AHTxhua Ahtiglif-xh Patrz: "х" Ҳ ҳ [ʜ] ҳуа

Dodatkowe znaki[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
cyrylica Wartość fonetyczna Nazwa litery
AHTstyrvyn ъ Łączony z literami: н/ц, т oraz к daje dźwięki: [ǃ˞], [ǀ] oraz [q’]
AHTxhanvoeroet ь Łączony z literami: г i т daje dźwięki: [ʛ] oraz [ǃ˞ʷʷ].
AHTsunvuun - [ʔ], tylko w środku słów

Znaki modyfikujące[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
cyrylica Wartość fonetyczna
AHTss ◌̊ samyok sannia
AHTspp ◌҃ wydłuża wymowę spółgłosek zwartych
AHTbl lapsus calami
AHTds ◌̲ cyfra dziesiętna
AHThks ◌̳ cyfra szesnastkowa
AHTplss modyfikator dla znaków polskich

Najistotniejsze logografy[]

Wygląd (pisane) Zapis Wymowa Znaczenie
AHTID1 Ща¬ ʢɒʢ] Tworzy pytania
AHTID2 Һуба¬ [f̃͡n͈uːbä] "Chcę, aby"
AHTID3 Кі-арі¬ [ki.järi] Tworzy żądania lub przymus
AHTID4 Мрах¬ [mrä.a] "Gdyby"
AHTID5 Хаsтіха¬ [häs'tixɑ] "nie da się"
AHTID6 Намір¬ [nä'mir] "w sumie możliwe"
AHTID7 Нє¬ [nə] "nie"
AHTID8 Ха¬ [hä] "ten", "ta"
AHTID9 Sыа¬ [sɨä] "zazwyczaj robi to",

"służy do"

AHTID10 Щі-аму¬ ['ɕiʔä'mũ] "niestety"
AHTID11 Ачєма¬ [ä'ʧɛmä][1] "mam nadzieję, że"
AHTID12 Ҳај¬ [ʜɑj] "nie wolno"
AHTID13 traktować, mieć coś za coś
AHTID14 "wygląda na to, że"

Znaki obcojęzyczne[]

Przypisy[]

  1. Obecnie czytane z [t͡ɕ].
Advertisement