Conlang Wiki
Advertisement

Język akiyng - jeden z kiyngów, tworzony obecnie wyłącznie przez RWHÔ.

Alfabet łaciński[]

Alfabet[]

Język akiyng używa następujących znaków alfabetu:
A Æ E I Y O U R L S J N M P F K G H T D
Dwuznaki:
Ei Eo Ya Ye Yæ Yo Yu Yeo Wa Wæ Weo Wi Ng Ss Sh Ch
Co w prawidłowej kolejności wygląda w ten sposób, uporządkowane zaczynając od samogłosek:
A Æ E Ei O I U Y Eo Ya Yæ Ye Yeo Yo Yu Wa Wæ We Weo Wo Wi Wu Ng R L S Ss J Z Sh Ch N M P F K G Gg H T D Dd
Czcionką pogrubioną oznaczono znaki używane powszechnie, a kursywą te, które są używane okazjonalnie lub w postaci wyjątków albo bardzo rzadko.

Budowa słów[]

Słowa są budowane sylabami, mogącymi zawierać maksymalnie 3-5 liter, buduje się je tak, by pasowały do alfabetu koreańskiego. Słów, które pasują tylko w alfabecie łacińskim, jest bardzo mało i zazwyczaj są obcego pochodzenia. Warto jednak zauważyć, że słownictwo alfabetu koreańskiego obejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i związane z najnowszą polityką.
W starszych tekstach można okazjonalnie zobaczyć apostrof ( ' ) oddzielający parę spółgłosek, której pochodzenie jest innego typu niż to wygląda w alfabecie łacińskim, np. chociaż 아키응 akiỳng zapisuje się przez "ng" (ㅇ), to 아키은글 akiỳn'gyl przez "n" i "g" osobno (ㄴ i ㄱ), co jest pozostałością ze specyfiki łączenia liter w alfabecie koreańskim.
Innym problemem pochodzenia koreańskiego jest "s" końcowe, w języku koreańskim czytane jak polskie t, a w akiyngu jak polskie c. Kwestia s końcowego jest nierozwiązana, i czasem zapisuje się je jako "s", czasem jako "t". Jedną z propozycji jest użycie greckiej sigmy końcowej ς.
Specyficzną literą dla akiynga jest tzw. miękkie p. Litera ta ma różnorakie funkcje; jeśli po niej jest samogłoska, staje się ona jotowana, np. "pa" czytamy pa, ale "p'a" czytamy pya. Jedną z jego działań na spółgłoski to wpływ, jaki na miękkie p wywiera m. Jeśli jest zbitka spółgłosek "mp'", to oba dźwięki ulegają wymianie na "b" (jedynie w wymowie, gdyż na piśmie wciąż jest "mp'"), które osobno nie występuje w akiyngu.
Samogłoski jotowane zapisuje się przez dodanie "y" przed samogłoską, co często również jest mylące ze względu na istnienie litery "y" osobno i niewykluczone, że zostanie tu użyty diakrytyk.
Aby zobaczyć więcej, przeczytaj dział budowa sylab w alfabecie koreańskim w akiyngu.

Akcent i długość samogłosek[]

Akcent i długość samogłosek zaznacza się następująco:

Długość Samogłoska Oznaczenie w
alfabecie łacińskim
Przykład
0,5 krótka nieakcentowana â âm
kot
0,5 krótka akcentowana ã majã
źdźbło trawy
1 nieakcentowana a akiỳng
język akiỳng
1 akcentowana à kàgang kæ̀ng
to jest
2 długa nieakcentowana á lemòr shèngtú
mieszkanie
2 długa akcentowana hỏ
partykuła określająca
pochodzenie
4 bardzo długa nieakcentowana ā
koniec
4 bardzo długa akcentowana ä ahânmä
koniec świata

Wypowiedzi można wypowiadać dowolnie szybko lub powolnie, ale długości poszczególnych samogłosek muszą być proporcjonalnie ujęte, zgodnie z zasadami gramatyki akiyng, podobnie akcent musi być wyraźny. W alfabecie łacińskim nie ma technologicznych przeszkód w używaniu diakrytyków i ich używanie jest od 10 grudnia 2007 roku obowiązkowe, gdyż położenie akcentu i długość samogłoski często stanowi o znaczeniu wyrazu.

Alfabet koreański[]

Nazwa[]

Alfabet koreański, używany na półwyspie koreańskim, ma dwie nazwy od nazw dwóch krajów.

  • Republika Korei (Korea południowa) w jęz. koreańskim: 대민국 han-mingug, w skrócie: Hangug. Alfabet koreański nazywany jest w Korei południowej: hangyl.
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD, Korea północna) w języku koreańskim: 조선민주주의인민공화국 Joseon-minjujuei-inmin-gonghwagug. Alfabet koreański nazywany jest w Korei północnej: 조선joseongyl.

Stąd w akiyngu zastosowano inne rozwiązanie i alfabet koreański nazwano od nazwy języka 아키응 akiyng. Nazwa pisma brzmi: 아키은akiyn'gyl.

Alfabet[]

Zobacz też[]

Advertisement