Conlang Wiki
Advertisement

Pleroma - conworld autorstwa Artaxesa, tworzony od roku 2003, częściowo inspirowany mitologią indyjską.

Geografia[]

Pleroma jest światem położonym równoległej czasoprzestrzeni, w układzie planetarnym Saule. Akcja conworldu toczy się na Ardzie. Arda jest trzecią planetą w kolejności od swego słońca. Tworzy układ potrójny z bliźniaczą planetą Vorą, oraz ich wspólnym księżycem (Luna).

W skład planety wchodzi 6 kontynentów:

 • Aladron, kolebka najwcześniejszych śladów cywilizacji, największy kontynet planety
 • Adron, ze względów historycznych uznawany za odrębny kontynent, mający szerokie połączenie lądowe z Aladronem
 • Tilan, jedyna zwarta masa lądowa na półkuli południowej
 • Anoraj, połączony z Aladronem dwoma łańcuchami górskimi, pomiędzy którymi leży duże, elipsowate, słone jezioro wielkości Morza Kaspijskiego; klimat pustynny lub półpustynny, na północy niewielkie obszary suchej sawanny
 • Lanka, wyspowy kontynent na południe od Aladronu, w czasach prehistorycznych mający z nim szerokie połączenie lądowe; równikowy las deszczowy
 • Oceania - wyspy i archipelagi rozłożone po całym Oceanie Zachodnim; klimat zazwyczaj równikowy lub podzwrotnikowy

Gatunki i rasy[]

Obecnie Ardę zamieszkuje pięć blisko ze sobą spokrewnionych gatunków rozumnych, przynależących do biologicznego rodzaju Homo. Wszystkie dzielą się na podgatunki i rasy, co jest skutkiem dłuższych okresów izolacyjnych.

 • tzw. "Asurodeva" - gatunek składający się z dwóch bardzo blisko spokrewnionych ras, Asurów i Dewów. Różnice między nimi widoczne są w kolorze skóry i charakterologii, nieznacznie w anatomii. Do tego gatunku zaliczany jest też podgatunek od niepamiętnych czasów zamieszkujący Góry Ingalinti.
  • Asura - rasa wojowników (jak sami się określają), kolor skóry ciemniejszy niż u Dewów, różni się nieco odcieniem u różnych typów antropologicznych. Przeciętny Asura na ogół jest nieprzewidywalny, ale wie do czego dąży; fanatyczny wróg Dewów w walce o władzę nad światem. Rasa rozwinęła do perfekcji technologię wojenną oraz informacyjną. Podobnie jak Dewy, wielką rolę przywiązują astrologii. W odróżnieniu od swych odwiecznych przeciwników nigdy nie posiadali jednego państwa, choć ich historia spisana została przez wielkie imperia, nieraz rywalizujące ze sobą o regionalne wpływy. Ich religia bywa nazywana "religią bez bogów", obowiązuje za to wiara w rozbudowany kodeks honorowy. Czcią, porównywalną do boskiej, otacza się najważniejsze postacie historyczne, jak również panujących władców. Wspólnie z pokrewnym gatunkiem Perich zamieszkują Adron i Aladron, a ponadto są jedynym cywilizowanym gatunkiem w Anoraju (z racji wytępienia Jaurich).
  • Deva - rasa kupców, handlarzy, znakomitych żeglarzy i artystów. Rasa ponad wszystko miłująca pokój, jednak nieustannie praktykująca niewolnictwo. Przez większą część swej historii posiadali jedno wspólne imperium, rozbite przed osiemdziesięcioma laty przez nowo powstające wówczas II Imperium Asuryjskie, odbudowane przez wojowniczych górali z Arydy. Zamieszkują Tilan, gdzie mają główną siedzibę, oraz skolonizowane archipelagi wokół rodzimego kontynentu. Jednakże rasa na swym kontynencie stanowi element inwazyjny, mimo całkowitego zdominowania prymitywnej ludności tubylczej, która niemal wyginęła.
  • Rasa Ingalinti - rasa lub raczej podgatunek Asurodeva. Twórcy jednej z najstarszych, najbardziej humanitarnych i najbardziej zasobnych w wiedzę cywilizacji. Nie uznają niewolnictwa, sięgają po broń jedynie w obliczu zagrożenia własnych granic. Kierują się zasadą bezwzględnej neutralności, nigdy nie czyniąc przy tym wyjątków. Ostatni raz bronili się w roku 78 p.z.i. (rachuba czasu liczona jest od upadku I Imperium), przed samowolną napaścią bandyckich oddziałów asuryjskich. Posiadają rozwiniętą wiedzę o wymiarach czasoprzestrzeni, której bardzo pragnęli władcy Asurów i Dewów.
 • Peri - gatunek blisko spokrewniony z Asurodewami, silnie zróznicowany pod względami rasowymi i językowymi. Składa się z czterech głównych ras: Gandarwowie, Nagowie Jakszowie i Rakszasi. Oprócz tego istnieje jedna rasa reliktowa, zamieszkująca odosobnione zakątki wyspy Nippya - Ikaluit. Początki gatunku, podobnie jak też podziału rasowego, są owiane głęboką tajemnicą. Przypuszcza się, iż ich rdzenne języki prawdopodobnie wyginęły jeszcze w czasach prehistorycznych. Rakszasi i Yakszowie mówią w językach silnie przypominających języki z rodziny asuryckiej, jednakże różnice leksykalne w podstawowym słownictwie zdają się przeczyć takiemu pokrewieństwu, wskazując raczej na odległą w czasie ligę językową lub w jakimś stopniu kreolizację poprzez wpływy z języków zbliżonych do proto-asuryckiego.

Najmniej poddanymi obcym wpływom zdają się wyglądać języki Rakszasów, które jednak tworzą wspólną rodzinę z językami Jakszów.

Natomiast wspólni przodkowie Gandarwów i Nagów w pełni przyjęli prajęzyk Dewów, który w ich ustach zmienił się nie do poznania. W efekcie tamtego zdarzenia, dzisiejsze języki Dewów, Gandarwów i Nagów stanowią część wspólnej, Dewo-Gandarwijskiej rodziny językowej.

Reliktowa obecnie populacja Ikaluitów, zamieszkujących niedostępny skrawek północnego wybrzeża wyspy Nippya (ok. 10 000 użytkowników języka Ikaluit), oraz w małej dolinie górskiej w środku wyspy (ok. 5 000 użytkowników), być może posługuję się jedynym ocalałym językiem rdzennie perijskim.

Rasy z gatunku Peri rozprzestrzeniły się po całym świecie, gł. w czasach neolitu, rozprowadzając z sobą rolnictwo oraz metalurgię brązu. w tamtych czasach gandarwijscy rolnicy zajmowali cały obszar środkowego Aladronu (obecnie pokryty suchym stepem i półpustynią, jako efekt zmian klimatycznych).

Advertisement