Conlang Wiki
Advertisement

Polska Grupa językotwórcza (w skrócie PGJ) jest nową formacją na polskiej scenie językotwórstwa. Powstała w sierpniu 2010, częściowo wywodzi się z zespołu pracującego przy czasopiśmie Zabrzeże.

Ukierunkowana jest na nowych i niedoświadczonych językotwórców, ale praktycznie każdy może do niej dołączyć. Niepotrzebna jest szeroka wiedza na temat językoznawstwa, ani znajomość profesjonalnej terminologii.Główne cele grupy to:

  • Publikacja prac (również badawczych) polskich autorów z tematyki językotwórstwa i światotwórstwa
  • Zachęcenie polskich autorów do dalszej, wytężonej pracy nad ich tworami
  • Umożliwienie dzielenia się poradami, pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy.
  • Utworzenie spójniej płaszczyzny współpracy w zakresie projektów.


Rodzaje publikacji, jakimi zajmuje się grupa to między innymi:

  • Prezentacje języków i światów (także prac zagranicznych - oczywiśćie za zgodą ich autorów)
  • Informacje o ciekawostkach ze świata językoznawstwa
  • Wywiady z polskimi i zagranicznymi twórcami
  • Prace badawcze, teorie, hipotezy.
  • Tłumaczenia i opowiadania związane z językotwórczą i światotwórczą działalnością członków PGJ
  • Personalne, osobiste wpisy (pamiętniki) polskich twórców - niezwiązane bezpośrednio z tematyką językotwórstwa.

Komitet założycielski PGJAdres strony internetowej Polskiej Grupy Językotwórczej : http://www.conlanging.iscool.pl/

Advertisement