Conlang Wiki
Advertisement

Rada Popularyzacji i Standaryzacji Języka Mantryjskiego (RPiSJM) to organizacja mająca na celu dokończenie standaryzacji języka mantryjskiego oraz popularyzowanie go. Została utworzona 11 czerwca 1926. Obecnie jej prezesem jest Luchihan Volanski.

Advertisement