Conlang Wiki
Advertisement

Radojęzykopolski (albo radopolski) to conlang stworzony i regulowany przez Radę Języka Polskiego, oparty na języku polskim. Autorem (lub przynajmniej głównym zwolennikiem) terminu jest Dynozaur, który przeciwstawia się jego istnieniu ze względu na przekłamywanie historii nieetymologiczną ortografię, sztuczną ingerencję w słownictwo, ludobójstwo wyeliminowanie dialektów j. polskiego, oraz politykę ogłupiania społeczeństwa wmawiania ludziom, że język powinien być jaki jest jak go widzi RJP, a nie, jaki był zanim zaczęła w niego ingerować...

Innym radojęzykopolski nie pasuje z zupełnie innych powodów.

Advertisement