Conlang Wiki
Advertisement

Radomir Budrikov - spalski działacz na rzecz ochrony przyrody, ornitolog, żyjący w latach 1898-1971. Szczególnie zasługi położył pod ochronę siedlisk ptaków drapieżnych. Jeszcze za życia nazwano jego imieniem nowoutworzony w 1952 roku Park Narodowy im. R. Budrikova.

W czasie dyktatury faszystowskiej udzielał się także jako aktywny działacz ruchu pacyfistycznego, skierowanego przeciwko przygotowaniom do wojny. Działał przeciw osuszeniu bagien w delcie Atraku. Internowany w 1935, do końca wojny. Po zakończeniu działań wojennych i kapitulacji Spalskiej Armiji, w pełni oddał się pracy badawczej.

Advertisement