Conlang Wiki
Advertisement

Rzeczowniki służą do nazywania pojęć. Ponieważ w Ihshi nie występują przymiotniki ich rolę przejmują rzeczowniki.


Klasy[]

Ihshi dzieli rzeczowniki na dwie klasy:

Ożywione[]

Należy do niej wszysko co wykazuje oznaki życia lub zmienność w czasie: ludzie, zwierzęta, rośliny, żywność, uczucia i inne. Istnieją rzeczowniki, które ciężko jednoznacznie zaklasyfikować do tej grupy.

Przykłady proste:

 • netzuhh [nɛʦuː] - ojciec
 • sahh [saː] - motyl
 • ute [utɛ] - drzewo
 • nemetzuhh [nɛmɛʦuː] - jabłko
 • taih [taih] - szczęście

Przykłady trudne lub wyjątki:

 • tia [tia] - wiatr
 • nehh [nɛː] - kwiat (jako bliżej nieokreślona roślina kwitnąca)
 • tei [tɛi] - cień
 • ghenesh [ɢɛnɛʂ] - księżyc

Nieożywione[]

Należy do niej wszystko co nie wykazuje oznak życia ani zmienności w czasie: pojęcia goegraficzne, kolory, jednostki, niektóre pojęcia abstrakcyjne i inne. Należą do tej klasy także elementy składowe przedmiotów ożywionych takie jak częsci ciała.

Przykłady proste:

 • shahh [ʂaː] - kamień
 • utzu [uʦu] - jezioro
 • mahh [maː] - czarny, czerń
 • minai [minai] - rok
 • nemetai [nɛmɛtai] - świat
 • shegh [ʂɛɢ] - serce

Przykłady trudne lub wyjątki:

 • sheme [ʂɛmɛ] - słońce
 • nehh [nɛː] - kwiat (jako część rośliny, na przykład: nemetzuhh utene nehh - kwiat jabłoni)


Przedrostki honoryfitkatywne[]

Używane do podkreślenia wyjątkowości lub dla uszanowania danego elementu.

o-[]

Podkreśla obiektywną wyjątkowość. Używany głównie w zwrotach grzecznościowych.

 • Przykład: Meshihha oninmai. [mɛiʂːa ɔninmai] - Dziękuję Pani.

ma-[]

Podkreśla, że dany element jest subiektywnie wyjątkowo bliski lub istotny dla osoby mówiącej.

 • Przykład: Mashian oaihhne ninami. [maʂian ɔaiːnɛ ninami] - Bardzo Cię kocham.


Imiesłowy, rzeczowniki odczasownikowe[]

Imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe tworzymy w Ihshi dodając przedrostek te-.

 • Przykład: Inashihha aihhne teninamimai. [inaʂiːa aiːnɛ tɛninamimai] - Pięknie jest kochać. (dosł. Piękne jest odczuwanie miłości.)

Konstrukcje takie podlegają dokładnie tym samym zasadom co zwykłe rzeczowniki.

 • Przykład: Aihhne teninamieshme. [aiːnɛ tɛninamiɛʂmɛ] - Zakochałem się.

Czasami jednak takie proste określenia mogą być niewystarczające, możemy wtedy dodać następujące przyrostki precyzujące relację

Wykonawca czynności (-meh)[]

W teorii ten przyrostek może zostać dodany do każdego rzeczownika, lecz najczęściej używa się do rzeczowników utworzonych przez przedrostek te-.

 • Przykład: Inashihha aihhne teninamimehmai. [inaʂiːa aiːnɛ tɛninamimɛhmai] - Pięknie jest być zakochanym.

Odbiorca czynności (-na)[]

Może być dodany do każdego rzeczownika, ale najczęściej dodaje się go do rzeczowników utworzonych przedrostkiem te-.

 • Przykład: Inashihha aihhne teninaminamai. [inaʂiːa aiːnɛ tɛninaminamai] - Pięknie jest być kochanym.
Advertisement