Conlang Wiki
Advertisement

Słownik ten to skorowidz słownictwa fudyniu, ułożony alfabetycznie wg. haseł w języku polskim, i podający (zwykle) wszystkie potrzebne do odmiany formy.

brew berwja, berwje, berwi, berwi (ż)
bo nobo
córka curka, curki, curce, curëk (ż)
czoło czó, czoa, czole, czuł (n)
dinozaur dinozałr, dinozałry, dinozałże (m)
dlatego dlató
dłoń łoń, łońe, łońi, łońi (ż)
gdyby
głowa łoa, łoy, łoje, łuw (ż)
jabłko japko, japka, japku, japëk (n)
matka matka, matki, macce, matëk (ż)
myśleć myśëć, myśe, myśi, myśał, myśaliśmy (ndk)
na na + loc (miejscownik: "na dachu")
na + acc (domiejscownik: "na dach")
noga noga, nogje, nodze, nug (f)
nos nos, nosy, nośe (m)
o o + loc (temat: "o psie")
o + acc (powód np. kłótni: "o psa")
ojciec ojcu, ojce, ojcu (m)
oko oko, oczy, oku, oczuw (n)
palec palëc, palce, palcu (m)
płeć peć, pće, pći, pći (ż)
przy kó + gen (bliskie położenie: "kó sklepu")
ręka renca, rence, rency, renc (ż, archaicznie też: renka, renkje, renku, ronk)
syn synu, syny, synu (m)
tabelka tabelëk, tabelki, tabelku (m)
ucho ucho, uszy, uchu, uszuw (n)
wesoły wesoy, wesoó (m), wesoa (f), wesoe (n)
widzieć widźeć, widze, widźi, widźał, widźaliśmy (ndk, obok formy regularnej 2.os.l.p. widźysz, możliwa też forma wísz)
włos łos, łosy, łośe (m)
wziąć źojś, wezme, weźmje, źoł, źoliśmy (dk)
z z + gen (narzędnik: "młotkiem" ~ "z młotka")
z + loc (odmiejscownik: "z domu")
zamiast zamjas + gen
ząb zomb, zomby, zombje, zombuw (m)
Advertisement