Conlang Wiki
Advertisement

a[]

 • a [a] - być
  • Enehha ishi shanmai. - Jutrzejsza noc będzie ciepła.
 • aitzuhh [aiʦuː] - piękny (o istotach żywych)
  • Aitzuhh tito mine nitzuhhme. - Wczoraj widziałem piękną dziwczynę.
 • aihh [aiː] - miłość
  • Osaitene ohhnitehhan aihhne ninami. - Kocham swoich rodziców. (dosł. Czuję miłość do swoich rodziców.)
 • aite [aitɛ] - rodzeństwo
  • Shan osaitene aitetehhmai natetzuhh. - Mam trójkę rodzeństwa (dosł. Żyje trójka mojego rodzeństwa)
 • atzu [aʦu] - my (ekskluzywne)
  • Atzumai senene ishi nisenmi. - Przyjedziemy do was jutro.
 • ahsen [ahsɛn]
 1. cisza
  • Ghaahsena! Ahhnamai nasai. - Cicho! Dziecko śpi.
 2. spokój
  • Oahsename usoi tiamai. - Wiatr był dziś wyjątkowo spokojny.
 • ahhna [aːna] - dziecko
  • Osaitene meitzemai tehh aitzuhh ahhnatehhne natetzuhh. - Moja starsza siostra ma dwójkę pięknych dzieci. (dosł. Żyje dwójka pięknych dzieci mojej starszej siostry.)
 • ashite [aʂitɛ] - dziesięć tysięcy
  • Tehh ashite tenisainehtehhmai naishime. - Zginęło dwadzieścia tysięcy walczących.
 • an [an]
 1. aspekt niekontrolowany
  • Shahhmai annighme. - Kamień leciał. (Bo został przez kogoś/coś rzucony.)
 2. do (statyczne określenie skierowania)
  • Shitetzuan nitzete. - Mówię do ciebie.
 • ane [anɛ] - jedyny, tylko jeden
  • Tenemai ane nisaime. - On był jedynym walczącym. (dosł. On jeden walczył.)


i[]

 • itetzu [itɛʦu] - szkło
  • Usoi itetzu umetehh nitzuhhme. - Widziałem dziś szklane domy.
 • ih [ih] - mróz
  • Tehh ihh shen ninentehhne tenaishimeha ihmai. - Mróz zabił dwadzieścia trzy osoby. (dosł. Mróz jest zabójcą dwudziestu trzech osób.)
 • ihh [] - dziesięć
  • Ihh tzute enitehh nisenmime. - Jechałem piętnaście dni.
 • ishi [iʂi] - jutro
  • Setzumemai ishi manaemi. - Dojdziemy jutro.
 • is [is] - robić
  • Taohiis shimai - Proszę, zaparz kawę.
 • inah [inah] - łza
  • Tenene inahne nitzuhhme. - Widziałem jej łzy.
 • inashihh [inaʂiː] - piękny (o przedmiotach nieożywionych)
  • Inashihha shine umemai. - Twój dom jest piękny.
 • ineahh [inɛaː] - zły
  • Jessymai ihshi ineahh nitzete. - Jessy źle mówi w ihshi.


u[]

 • utzu [uʦu] - jezioro
  • Ineahha one umetai utzumai. - Piękne jest jezioro koło mojego domu.
 • ute [utɛ] - drzewo
  • Utzutai otzuhh utemai natetzuhh. - Nad jeziorem rośnie duże drzewo. (dosł. Obok jeziora żyje duże drzewo.)
 • utohh [utɔː] - zielony
  • Tenemai utohh nehhne nainime. - Narysowała zielony kwiat.
 • uhh [] - w
  • Umeuhh a. - Jestem w domu.
 • usoi [usɔi] - dziś
  • Usoi enehha tiamai. - Wiatr jest dziś ciepły.
 • ume [umɛ] - dom
  • Tehh ihh shen tetzuumeshenetehhne tenaishimeha ihmai. - Mróz zabił dwudziestu trzech bezdomnych. (dosł. Mróz jest zabójcą dwudziestu trzech bezdomnych.)


e[]

 • e [ɛ] - i
  • Neirane misutemai e temitetzumai natetzuhh. - Neira ma młodszą siostrę i starszego brata (dosł. Żyje starszy brat i młodsza siostra Neiry.)
 • eahh [ɛaː] - nadzieja
  • Eahhne ninami. - Nam nadzieje. (dosł. Czuję nadzieję.)
 • etzene [ɛʦɛnɛ] - skrzydło
  • Inashihha sahhne etzenetehh. - Skrzydła motyla są piękne.
 • egh [ɛɢ] - kto
  • Eghmai teneneis? - Kto to zrobił?
 • esh [ɛʂ] - stawać się
  • Tenean aihhne teninamieshme. - Zakochałam się w nim. (dosł. Stałam się czująca miłość do niego.)
 • es [ɛs] - ten, ta, to
  • Shehhame shanesmai. - Tamta noc była widna.
 • esnehh [ɛsnɛː] - dobry
  • Mine shan esnehh nasaime. - Dobrze spałem wczorajszej nocy.
 • en [ɛn]
 1. mężczyzna
  • Mine tzutenimene enmai naishime. - Zginął nieznany mężczyzna
 2. pan
  • Mine Seitzuenmai nisenmime. - Pan Seitzu wyjechał wczoraj.
 • eni [ɛni] - dzień
  • Senean tehh enitehh naemime. - Szedłem do was dwa dni.
 • enehh [ɛnɛː]
 1. ciepły
  • Enehha ishi shanmai. - Jutrzejsza noc będzie ciepła.
 2. życzliwy
  • Oenehha Vivienmai. - Vivien jest bardzo życzliwa.


o[]

 • o [ɔ]
 1. bardzo
  • Oeneahha tiamai. - Wiatr jest bardzo ciepły.
 2. ja (forma krótka)
  • One sheghmai niete. - Moje serce płonie.
 3. przedrostek honoryfikatywny
  • Meshihha oshitetzumai. - Dziękuję.
 • otzuhh [ɔʦuː] - duży
  • One otzuhha umemai. - Mój dom jest duży.
 • otne [ɔtnɛ] - sto
  • Otne utetehh nehheshme. - Sto drzew zakwitło.
 • ohi [ɔtnɛ] - kawa
  • Suishihha ohine. - Lubię kawę.
 • ohhni [ɔːni] - rodzic
  • Osaitene ohhnitehhan aihhne ninami. - Kocham swoich rodziców. (dosł. Czuję miłość do swoich rodziców.)
 • osaite [ɔsaitɛ] - ja (forma długa)
  • Viviena osaitene ninenmai. - Mam na imię Vivien. (dosł. Vivien jest moim imieniem.)
 • omite [ɔmitɛ] - matka
  • Shine oaitzuhha omitemai. - Twoja matka jest bardzo piękna.
 • ona [ɔna] - co
  • Onais shitetzumai? - Co robisz?


tz[]

 • tza [ʦa] - jak
  • Tza hashihha shitetzumai? - Jak się nazywasz? (dosł. Jak jesteś zwany?)
 • tzu [ʦu] - tak, tak jak
  • Tzu osaite is. - Rób tak jak ja.
 • tzute [ʦutɛ] - pięc
  • Tzute minaitehh tenaghshiesh ihshine. - Uczę się ihshi od pięciu lat.
 • tzuhh [ʦuː] - na (o używaniu czegoś)
  • Mahhintzuhh nainime. - Pisałem na maszynie.
 • tzusa [ʦuː] - chłopak
  • Tzusaesan aihhne ninami. - Kocham tego chłopaka.
 • tzu ne [ʦu nɛ] - nie
  • Shehhtzuane nehhesmai. - Ten kwiat nie jest biały.


t[]

 • tai [tai] - obok
  • Utea one umetai. - Obok mojego domu jest drzewo.
 • taitzu [taiʦu] - młodszy brat
  • Neirane taitzumai natetzuhhme. - Neira miała młodszego brata. (dosł. Żył młodszy brat Neiry.)
 • taih [taih] - szczęście
  • Vivienmai e Seitzumai otaih ghaea. - Vivien i Seitzu są razem bardzo szczęśliwi.
 • tia [tia] - wiatr
  • Shan tiamai oahsename. - Nocą wiatr był bardzo spokojny.
 • tito [titɔ] - dziewczyna
  • Oaitzuhh titoa Vivienmai. - Vivien jest bardzo piękną dziewczyną.
 • te [] - imiesłów, rzeczownik odczasownikowy
  • Tenaini naghshi. - Umiem pisać. (dosł. Umiem pisanie.)
 • tei [tɛi] - cień
  • Neiramai teigha teahsena naghshi. - Neira potrafi być cicha jak cień. (dosł. Neira potrafi bycie cichą jak cień.)
Advertisement