Conlang Wiki
Advertisement
Zobacz też: język ęmucki

Słownik języka ęmuckiego - w nim znajdują się hasła, zwroty grzecznościowe, nazwy geograficzne, przedrostki, przyrostki i poimki w dwóch językach, posortowane alfabetycznie.


 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty[]

 • Dajrę-te - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Darą - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Sanvę-te - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Samą - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫ-raf - Nazywam się ...
 • ... da'į-rafmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zo'į-rafmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫ-tofmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski[]

A

 1. af s - (po)za
 2. afruśanboś s - podczerwień
 3. ah num - zero
 4. ak pron - jakoś
 5. akvan s IIIa - ekwant
 6. alternativet adj - alternatywny
 7. aprą-śi v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę-śi v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. ato - coś
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. azyt adj - równy

  Ą

 19. ąmyt - jakiś

  B

 20. baterat s I - bateria
 21. bąvaj s IV b - dzisiaj
 22. bąvazivek adv - dzisiaj
 23. bebanatboś s IIIa - pokusa
 24. bebą-śi v - kusić
 25. beśten s - ucho
 26. bohmaś s IV a - obraz
 27. bokitboś s IV - miłość
 28. bokį-śi v - kochać
 29. bun s III a - człowiek
 30. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 31. da'it pron - on
 32. dajrę-śi v - mieszkać arch.
 33. dakramonboś s IV - wymiana
 34. dakramontǫ-śi v - wymieniać się
 35. daksų-śi v - minąć się
 36. damok s III - deszcz
 37. daptų-śi v - wieść, prowadzić
 38. dar s - nosek
 39. daret s - nos
 40. darą-śi v - musieć (z nakazu)
 41. dolśanboś s IV a - podróż
 42. dolśantǫ-śi v - podróżować
 43. duj s IV b - grom, piorun
 44. dujzitboś s IV a - burza
 45. dut pron - ty

  E

 46. efpul s III a - syn
 47. ekmyt num - pierwszy
 48. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 49. eksąpil s - ząb
 50. ëkvan s III - kwant
 51. El s III - Bóg
 52. elrį-śi v - przebaczać
 53. enkośran s - wesz
 54. etboś s IV a - istnienie
 55. etśan adj - pomarańczowy
 56. etśanboś adj - pomarańcz
 57. evytat s I - niebo

  Ę

 58. ę-śi - być

  G

 59. gah adj - dobry
 60. ganet pron - wy
 61. gansỹ-śi v - myć (się)
 62. geśat adj - zielony
 63. geśatboś s - zieleń
 64. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 65. goj s IV b - strona, podstrona
 66. gon s III a - słońce
 67. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 68. gonkiśvį-śi v - zachodzić (o słońcu)
 69. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 70. gonvį-śi v - wschodzić (o słońcu)
 71. guh num - dwa
 72. gurboś s IV b - wiedza
 73. gurtǫ-śi v - wiedzieć
 74. gutot num - drugi
 75. gųmah num - dwadzieścia
 76. gųmatot num - dwudziesty
 77. gųsit num - dwieście
 78. gųsįmyt num - dwusetny
 79. gyvinak s - trudny
 80. gyvinaktǫ-śi v - sprawiać trudność

  I

 81. ih pron - ono, to
 82. ihtal s III a - południe geograficzne
 83. ihtal- prefiks - południowy
 84. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 85. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 86. ijsar s - kość

  Į

 87. įvar s - obrońca
 88. įvartǫ-śi - bronić
 89. įvin s - krew
 90. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 91. kajśyn s III a - wujek
 92. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 93. kal'ender s III - kalendarium
 94. kal'enderat s I - kalendarz
 95. kanoh adv - tu
 96. kanohrek - stąd
 97. kanohtik - tu
 98. kategor s III a - kategoria
 99. keh num - jeden
 100. kekuh num - trzy
 101. kekutot num - trzeci
 102. kekųmah num - trzydzieści
 103. kekųmatot num - trzydziesty
 104. kekųsit num - trzysta
 105. kekųsįmyt num - trzysetny
 106. kemah num - jedenaście
 107. kematot num - jedenasty
 108. kemajguh num - trzynaście
 109. kemajgutot num - trzynasty
 110. kemajryh num - piętnaście
 111. kemajrytot num - piętnasty
 112. kemajśoh num - siedemnaście
 113. kemajśotot num - siedemnasty
 114. kemajveh num - dziewiętnaście
 115. kemajvetot num - dziewiętnasty
 116. kep'efpul s III a - wnuk
 117. kepmanzor s III a - babcia
 118. kepsynrut s I - dziadek
 119. keptonnot s II - wnuczka
 120. keśoh num - siedem
 121. keśotot num - siódmy
 122. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 123. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 124. keśǫsit num - siedemset
 125. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 126. keveh num - dziewięć
 127. kevetot num - dziewiąty
 128. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 129. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 130. kevęsit num - dziewięćset
 131. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 132. kirut s I - zaszczyt
 133. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 134. kiśvit adj - zachód
 135. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 136. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 137. kon'aldat s I - konweld
 138. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 139. koto pron - wszystko, każde
 140. kot pron - każdy, wszyscy
 141. koto'uh pron - wszędzie
 142. konnamik pron - w każdy sposób
 143. konvek pron - zawsze
 144. konvoh pron - wszędzie
 145. konda'it pron - każdy
 146. konzo'it pron - każda
 147. kunputer s III - komputer
 148. kut pron - taki

  M

 149. mah num - dziesięć
 150. maldat adj - młody
 151. masuj s - jajo
 152. matot num - dziesiąty
 153. mąsit num - tysiąc
 154. mąsįmyt num - tysięczny
 155. manzar s III a - matka
 156. mąnek s III a - kwiat
 157. maryt adj - żółty
 158. marytboś s - żółcień
 159. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 160. mek''ỹ-śi' v - kłamać
 161. mervyt adj - prosty, banalny
 162. met pron - ja
 163. mikan num - pięć
 164. mikantot num - piąty
 165. mikmah num - pięćdziesiąt
 166. mikmatot num - pięćdziesiąty
 167. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 168. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 169. miksit num - pięćset
 170. miksįmyt num - pięćsetny
 171. miltan s IIIa - chęć, wola
 172. miltat s I - chcący
 173. miltą-śi v - chcieć
 174. milzun num - milion
 175. miraśkę-śi v - uwolnić
 176. mirat adj - wolny
 177. miratboś s IVa - wolność
 178. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 179. mizan adv - dużo, często, bardzo
 180. munat adj - możliwy
 181. murat adj - zmęczony
 182. murą-śi v - zmęczyć się
 183. mų-śi v - móc

  N

 184. natural adj - naturalny
 185. nemak s - kłamca
 186. nemanat s - okłamywany
 187. nemat s - kłamstwo
 188. nemaktǫ-śi v - kłamać
 189. net s I - nowość
 190. netboś s IV a - nowość
 191. nęmyt adj - nowy
 192. ni conj - i, a
 193. nihboś s IV b - życie
 194. nitǫ-śi v - żyć
 195. nomet pron - my
 196. noput s I - piłka
 197. nośildot s II - koromysło
 198. nǫ'ih pron - one (o rzeczach)
 199. nǫ'it pron - oni, one
 200. nuśrat s - prawda
 201. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 202. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 203. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 204. onvi c - albo, czy
 205. ośran s - wszy
 206. otrą-śi v - radzić, doradzać
 207. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 208. otparboś s IV - historia
 209. otsyr'atboś s IV - wymowa

  P

 210. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 211. partǫ-śi v - dziać się, stawać się
 212. pegumtoh s IIIb - królestwo
 213. pevit s I - użytkownik
 214. pevį-śi v - używać
 215. pęmyt adj - główny
 216. piśtit s - liść
 217. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 218. poj s IV b - północ geograficzna
 219. poj- prefiks - północny
 220. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 221. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 222. pojvit adj - północno-wschodni
 223. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 224. ponśin s III - imię
 225. posęmyt adj - posesywny
 226. pukramat s I - program, aplikacja
 227. purtal s III - portal internetowy

  R

 228. radunboś s - nauka
 229. radunkę-śi v - uczyć
 230. raduntǫ-śi v - uczyć się
 231. ramonkan s III - dar
 232. ramontǫ-śi v - dać
 233. rą-śi v - dokonać
 234. regit s I - lewo
 235. rekmat s I - przedrostek
 236. rekul'eksat s I - rekolekcje
 237. repböl'ik s III a - republika
 238. repnatboś s IV a - gra
 239. repną-śi v - grać, bawić się
 240. retset s I - brat
 241. rin s - przed
 242. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 243. riser s - róg (zwierzęcia)
 244. rismyr s III a - rodzina
 245. rismyrponśin s III - nazwisko
 246. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 247. rojtỹ-śi v - łączyć, jednoczyć
 248. rojtyttoh s III b - związek, unia
 249. rok s III a - miejsce
 250. ropsat adj - miły
 251. ropsatzan adv - miło, mile
 252. rot s II - kot
 253. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 254. ruj adj - zły
 255. rukrą-śi v - czytać
 256. ruśan adj - fioletowy
 257. ruśanboś s - fiolet
 258. ryh num - cztery
 259. ryśloh s - ryba
 260. rytot num - czwarty
 261. rỹmah num - czterdzieści
 262. rỹmatot num - czterdziesty
 263. rỹsit num - czterysta
 264. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 265. sa'ih pron - to, tamto
 266. sa'it pron
  1. ten, tamten
  2. ta, tamta
 267. sa'ito'uh pron - tam
 268. sa'itonamik pron - tak
 269. sa'itovek pron - wtedy
 270. sa'itovoh pron - tam
 271. sabyt adj - jasny
 272. sada'it pron - ten, tamten
 273. sajsan adj - święty
 274. sajsankot s - tydzień świąteczny
 275. sal s III a - rok
 276. sanamik - w taki sposób
 277. sanvet adj - pożegnany
 278. sap s - światło
 279. sardatboś s IV a - śmierć
 280. sardą-śi v - umierać
 281. saśkę-śi v - stanowić
 282. sat - ta osoba
 283. sato - tamto
 284. sattoh v - państwo
 285. savek - wtedy
 286. savoh - tam
 287. savohrek - stamtąd
 288. savohtik - tam
 289. sazo'it pron - ta, tamta
 290. sąmyt - takowy
 291. sąpil - zęby
 292. sevan s IIIa - ciasto
 293. sit num - sto
 294. sįmyt num - setny
 295. solmaj s IV b - jutro
 296. solmazivek adv - jutro
 297. solniśkę-śi v - prezentować, pokazywać, publikować
 298. solnį-śi v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 299. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 300. somą-śi v - pytać
 301. sondat adj - początkujący
 302. sondą-śi v - zaczynać, być początkującym
 303. söret s - wątek na forum
 304. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 305. sormejtę-śi v - przegrywać
 306. sośtą-śi v - potrafić
 307. sutboś s IV b - chodzenie
 308. sų-śi v - iść, pójść
 309. synrut s I - ojciec
 310. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 311. syr'atkan s III - język
 312. syr'ą-śi v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 313. śek s III - pies
 314. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 315. śetzit s I - intensywny
 316. śįtak s III a - siostra
 317. śoh num - sześć
 318. śotot num - szósty
 319. śǫmah num - sześćdziesiąt
 320. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 321. śǫsit num - sześćset
 322. śǫsįmyt num - sześćsetny
 323. śunak s III - słowo
 324. śyt s I - miasto

  T

 325. tahtą-śi v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 326. tamurą-śi v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 327. tankal adj - piękny
 328. tarmak s III a - cena
 329. p - niż
 330. todak s III - packa
 331. toh s III b - kraj arch
 332. tonnot s II - córka
 333. tyto pron - które (zaimek względny)
 334. tyn'it pron - który (zaimek względny)
 335. tynnamik pron - jak (zaimek względny)
 336. tynvek pron - gdy, kiedy (zaimek względny)
 337. tynvoh pron - gdzie (zaimek względny)
 338. tynvohrek - skąd
 339. tynvohtik - dokąd
 340. tyt pron - który (zaimek względny)
 341. tỹmyt - taki, jak

  U

 342. unvuk s III a - bagno
 343. upinat s I - opinia
 344. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 345. uśonboś s - seledyn
 346. uvet adj - niebieski
 347. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 348. vaj s IV b - wiatr
 349. vaj'į-śi v - wiać
 350. varą-śi v - tworzyć
 351. c - ale, lecz
 352. veh num - osiem
 353. venkat adj - drogi
 354. venśak s III a - ciocia
 355. vetot num - ósmy
 356. vetratboś s IV a - zrozumienie
 357. vetrą-śi v - rozumieć
 358. vęmah num - osiemdziesiąt
 359. vęmatot num - osiemdziesiąty
 360. vęsit num - osiemset
 361. vęsįmyt num - osiemsetny
 362. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 363. vilrį-śi v - notować
 364. vinamik - jak
 365. viś s - ogon
 366. viśtų-śi v - leżeć
 367. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 368. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 369. vito - co
 370. vivek - kiedy
 371. vivoh - gdzie
 372. vivohrek - skąd
 373. vivohtik dokąd
 374. vįmyt - jaki
 375. vorun s III - forum internetowe
 376. votsę-śi v - pisać
 377. vur s IIIa - dzień
 378. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 379. vyjbą-śi v - rysować
 380. vyktygak s - palacz
 381. vyktygaktǫ-śi v - palić papierosy, być palaczem
 382. vyktyk s - smok
 383. vyktyktǫ-śi v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 384. vyran adj - czerwony
 385. vyranboś s - czerwień

  Y

 386. yktar adj - błękitny
 387. yktaran s - błękit
 388. ymen s - oko
 389. ytemat s I - winny
 390. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 391. ytemą-śi v - być winnym

 392. ỹsų-śi v - przyjść, nastać

  Z

 393. c - jeśli
 394. ziktatboś s IV a - bieg
 395. ziktą-śi v - biec
 396. zil s III a - dookoła
 397. zo'it pron - ona
 398. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 399. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 400. zupan s - przestępny
 401. zupankot s - tydzień przestępny
 402. zyf s IIIa - morze
 403. zyven s IIIa - ocean
 404. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne[]

Polsko-ęmucki[]

A[]

E[]

Ę[]

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K[]

 • Keralia - Karoltoh s III b
 • Kolaszyn - Kul'ośin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kul'ośinrepbol'ik s III a

N[]

P[]

 • Polska - Pulsat s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R[]

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S[]

W[]

 • Wartysława - Vartilsaf s III

Ęmucko-polski[]

A[]

 • Apoh'at s I - Niamniam
  • Nǫ'apoh'at - Niamniamy
 • Atnalnaruptoh s III b - Eboranolandia

B[]

 • Byjnet s I - Sfinks

E[]

 • eborantǫmyt adj - eboran

Ę[]

 • Ęrejtet s I - Rowank
  • Nǫ'ęrejtet pl s I - Rowanki

K[]

 • Karoltoh s III b - Keralia
 • Kul'ośin s III a - Kolaszyn
 • Kul'ośinrepbol'ik s III a - Republika Kolaszyna

O[]

 • Oktij'aladaj s IV - Ahtialia
 • Ovunovor s III a - Rowania

P[]

 • Pulsat s I - Polska
 • pulsąmyt adj - polski
 • pulsąmytzan adv - po polsku

R[]

 • Ral'et pl s I - Et
  • Nǫral'et pl s I - Eci
 • Ral'ettoh s III b - Ecja
 • ral'ęmyt adj - ęmucki
 • ral'ęmytzan adv - po ęmucku
 • Ralmip pl III a - Nąmip
  • Nǫralmip pl III a - Nąmipy
 • Rutraj s IV b - Rodzka
  • Rutraj'įmyt repbol'ik s III a - Republika Rodzka
 • Rutraj'įmyt adj - rodzki

V[]

 • Vartilsaf s III - Wartysława
Advertisement