Conlang Wiki
Advertisement

Słownik (alfabetycznie): Słownictwo (1151 słów):

Aa[]

 • a - i
 • Ačmåcik – Aczmoat
 • Ačmåcika - Aczmoatka
 • ačmåcimas – wysokość
 • ačmåcis – naród Aczmoacki
 • ačmåcījasimas - wyższość
 • ačmåt – wysoki
 • aznåcjevi - mlaskać
 • aznåcis - mlaskanie
 • ažlos – odpychający
 • ažlosimas – odpychanie (od „ažlos”!)

Āā[]

 • ālujos – czosnek
 • āprås – brzeg rzeki, jeziora, strumyka, bądź innego małego akwenu wodnego; nabrzeżny

Åå[]

 • åhus – dobry (fizycznie)
 • åjgās – od razu; natychmiast; w tej chwili
 • åjgmyn – średniego wzrostu; średni wzrost
 • åjlos – rura; tubka; rurka
 • åjsija – opróżnianie
 • åjsijevi – opróżniać
 • åjssketis - dół
 • åjsom – pozłacany
 • åjsomevi – pozłacać
 • åjštrås - wschodni
 • åjzjsla - doniczka
 • åjzos – osoba
 • åjžėj – rozszerzanie
 • åjžėjevi – rozszerzać
 • åtros – zły (fizycznie)
 • åžar – strach; obawa
 • åžarevi si – bać się; obawiać się

Bb[]

 • ba – tak; partykuła wzmacniająca
 • baninz – płacenie, handel
 • baninzevi – płacić, handlować
 • bat – ścieżka
 • bådjos – pomarańcz; pomarańczowy
 • bės – bez
 • bit - byt
 • bitevi – być
 • bog – bóg
 • bošcevi – naciskać
 • bošcimas – naciskanie
 • buj – chłopak
 • bůn – kość
 • bůta – omijanie
 • bůtevi - omijać
 • byndusevi – upuścić
 • byndusimas - upuszcznie
 • byt – pęd
 • bytevi – pędzić

Cc[]

 • cek – dziecko
 • ceka – dziewczynka
 • cešimas – dzieciństwo
 • cinevi – kroić
 • cinimas – krojenie
 • cit – potomstwo
 • cįž – leniwy; ociężały
 • cįžimas – leniwość, ociężałość
 • cup – zmarszczka na wodzie
 • cus – wołanie na gęsi

Čč[]

 • čapevi – rozłupywać; niszczyć
 • čapimas – rozłupywanie; niszczenie
 • čėr – kłamstwo
 • čėrevi – kłamać
 • čiba – język (w ustach)
 • čišer – wieczór
 • čiv – zły duch
 • čīpis – step; stepowy
 • čremkus – czeremcha; pachnidło; perfuma; pachnący
 • čržacevi – trzymać, dzierżyć (črz)
 • črzimas – trzymanie, dzierżenie
 • čyšč - myśl
 • čyščevi - myśleć

Dd[]

 • dar – dąb; dębowy
 • davtaik – dźwignia
 • davtaimis – podnoszenie
 • davtevi – podnosić; podnieść
 • dečomūs – mienie; posiadanie
 • dečomūsevi – mieć
 • dlėš – beczka
 • dlėševi – wytwarzać beczki
 • dlėšėjas – beczkorób; wytwórca beczek
 • dlėšimas – wytwarzanie beczek; zawód wytwórców beczek
 • dōcevi – dawać
 • dōcėjas – dawca
 • dōcisimas – dawanie
 • dǫjevi – włożyć; założyć
 • dǫjimas – wkładanie; zakładanie (na kogoś, na coś)
 • dreban – praca; pracowity
 • drebanevi – pracować
 • drebanėjas – rzemieślnik
 • drev – smoła; pomazany smołą
 • drevevi – smolić
 • duba - szczyt
 • dūr – czas; czasowy
 • dūr – mijać (o czasie)

Ee[]

 • egal – pijawka
 • evla – jodła
 • evsa – osa

Ēē[]

Ęę[]

 • ęl - jeleń

Ėė[]

 • ėcimas – jedzenie
 • ėcisšija – jadalnia
 • ėrta – gospodarstwo; ziemia do kogoś należąca
 • ėtevi – jeść

Gg[]

 • gabōjevi – dbać
 • gabōjimas – dbanie
 • gas – kwas
 • gavevi – rosnąć, puchnąć
 • gavimas – rośnięcie, puchnięcie
 • gåva – głowa
 • gåvėjas – szef
 • gavil – kawka
 • gaz – wąż
 • gel – mróz; zimno; mroźny; zimny
 • ges - zimorodek
 • gēl – kil łodzi
 • gnat – kość goleniowa
 • gnava – łotr; niegrzeczny
 • gnešt - parobek
 • gnydanimas – tarcie, przecieranie, pocieranie
 • gnydanevi – trzeć, przecierać, pocierać
 • gnyk – gnyk, chrząstka gnykowa
 • gojievi – żyć
 • golevi – podgrzewać
 • golimas – podgrzewanie
 • gojis – życie
 • gor – wielki
 • gorimas – wielkość
 • Gor Čiv – szatan, najpotężniejszy z złych duchów
 • Gora Vrāna - w aczmoackiej mitologii: czarny ptak zwiastujący klęskę
 • grępanevi – chwytać
 • rępanimas – chwytanie
 • griva – włos
 • grivis – włosy na jednej głowie
 • grna – piec garncarski
 • grnevi – piec garnki
 • grnīzla – piec
 • grnīzlevi – palić w piecu
 • gruva – gardło
 • gruvevi si – drzeć się
 • gruvimas si – darcie się
 • gučimas – dostawanie
 • gudevi – dostać
 • gul – głuchy
 • gulimas – głuchota
 • gunis – król
 • gunisko - królowe
 • gvęt – kwiat
 • gvętevi – kwitnąć
 • gvosč – puszcza; głusza; wielki las

Hh[]

 • habuk - jastrząb
 • havana – port
 • hājacevi – zobaczyć
 • hājacimas – zobaczenie
 • helm – hełm
 • hrot – żaba
 • hrūž – stos; sterta
 • hůr – czcigodny; świętobliwy; święto; święty
 • hym – dom; domowy
 • hyv – błąd
 • hyvevi – błądzić, zgubić

Ii[]

 • ibutkůl! - bądź zdrów; powitanie ogólne (stosowane wobec mężczyzn)
 • ibutkůl – bądź zdrowa; powitanie ogólne (stosowane wobec kobiet)
 • ibutkůlis – bądź zdrów/ bądź zdrowa; powitanie ogólne (stosowane wobec dzieci)
 • ivsis – kosa
 • ivsisevi - kosić
 • ivslůmis – czysty; czystość; klarowny; klarowność
 • ivslůmisevi - czyścić
 • ivsrås – nasz
 • ivzvozros – niezwykły; niezwykłość
 • ihcis – kara; karny
 • ihcisevi – karać
 • ihcimas - karanie
 • inopovesęcis - obecny
 • inopovesęcisimas - obecność
 • inůgros – normalny; normalność
 • ipja – poważny
 • irijomevi – wyruszać; wymarszować
 • irijomůs - wymarsz
 • isk – prawda; prawdomówny
 • iskevi – mówić prawdę (prawdować :) , a pozatem, ciekawe czemu nie ma takiego wyrazu)
 • isnåtis – żniwa; zbiory
 • isnåtisevi – zbierać zbiory z pola; otrzymywać nagrodę, wypłatę
 • isšimas – mówienie prawdy (prawdowanie :) )

Īī[]

 • īsrån – żelazo; żelazny

Įį[]

 • įbojos – szczerość; szczery
 • įjėšom - niesprawiedliwie
 • įjėštos – niesprawiedliwy; niesprawiedliwość
 • įju - bez
 • įmrotijos – nieśmiertelny; nieśmiertelność
 • įprovvos – podły; szelmowski; podłość
 • įprovvosėjas – zła, podła osoba
 • įšėjevi - potrzebować
 • įšėjimas - potrzeba
 • įšoen – pochwa (dla ostrych przedmiotów, np. mieczy)
 • įvros – sztorm; sztormowy
 • įza – wtedy; wówczas
 • įzis – powódź; powodziowy
 • įzītos – niemożliwy; niemożliwość
 • įznōtos – boski; związany z bogiem
 • įzr å s – delikatnie; delikatność

Jj[]

 • jigl – hak
 • jiglevi – nabijać
 • jiglimas – nabijanie
 • jīcevi – wydalać; wyrzucać
 • jīcis - śmieć
 • jīcis – wydalanie; wyrzucanie
 • jū - już

Kk[]

 • karup – karp
 • kat – kojec, zagroda
 • kaz – dym
 • kazevi – dymić
 • kazimas – dymienie; zadymienie
 • kācimas – karanie
 • kākevi – krzyczeć
 • kān – kuna
 • kāšimas – krzyk
 • kāt – kara
 • kātevi – karać
 • kålba – język; mowa
 • kålbevi – mówić
 • kålbimas – mówienie
 • kåls – suchy
 • kålsimas –suchość
 • kås – kosz
 • kētaris – gołąb
 • kęgevi – kuśtykać
 • kęžimas – kuśtykanie
 • kęs- kamień, kamienisty
 • kęž – chód, krok
 • kęževi – iść, kroczyć
 • kīcevi – strzydz (strzyc)
 • kīcėjas - golibroda
 • kīcis – strzyżenie
 • kīcisšija – zakład golibrody
 • klās - kraj przygraniczny, marchia
 • klåčīva – młotek
 • klåevi – kłaść
 • klåimas – kładzenie
 • klop - pół
 • klin – przysięganie
 • klinevi – przysięgać
 • klǫn – znużony
 • klǫnevi – męczyć
 • kolc – ząb (kolt)
 • klǫcėcij – klatka
 • klǫt – pokój
 • kolr – konar, gałąź („r” wygłosowe nie wymawiane)
 • kop – góry; górski
 • kǫpac – myć (kǫp)
 • kǫpac si – kąpać się; myć się (kǫp)
 • kos – sztylet
 • košės – chwila
 • kovl – koń; ogier
 • kovla – kobyła
 • kōc – rodzenie
 • kōcevi – rodzić
 • kǫn – potwór
 • kǫt – dzida
 • krās - karaś
 • kråp – gotowanie
 • kråpevi – gotować
 • kråpisšija – kuchnia
 • kråst – ognisko
 • kråva – krowa; krab
 • klęn – klęczenie; klękanie
 • klęnevi – klęczeć
 • krez – trzoda
 • krimis – robak
 • krīsl – krzesło
 • kropriv - pokrzywa
 • krōt – niezgoda, walka
 • krōtevi – walczyć
 • krud – miasto
 • krupac – łatać; naprawiać odzież (krup)
 • krut - koryto
 • kulk – noga
 • kun – po
 • kup – wzgórze
 • kųpa – sęp
 • kur – prostytutka; osoba lekkich obyczajów; kurwa
 • kūžis - młot
 • kųs - warkocz
 • kůl – zdrowy; cały
 • kůlevi – zdrowieć
 • kůlimas – zdrowie

Ll[]

 • lakymevi - chłeptać
 • lakymimas - chłeptanie
 • laš – lód; zalodzony
 • laševi (si) – zalodzić; pokryć (się) lodem
 • laškyrd – wąs
 • lazas – przecinka; ścieżka zwierzęca w lesie
 • låpa – łapa
 • låva – łoże
 • letr – skóra
 • lęk – ikra
 • lękc – kraj; krajowy
 • lęz – ląd; lądowy
 • lęs - lipa
 • līn – cichy
 • līnimas – cichość
 • līs - las
 • līta – lato; pora zbiorów
 • līv – zły (moralnie)
 • līvz – prosty lud
 • līževi – zdradzać, wystąpić przeciwko
 • līžimas – zdrada; wystąpienie przeciwko
 • lįgas - łęg, łąka nadrzeczna
 • lįgasik – potwór rzeczny
 • lopcėjas – przewoźnik promowy
 • lopta – wiosło
 • lǫs – bruzda
 • lsat - łódź
 • lūn – księżyc; miesiąc
 • lytuk – łydka
 • lyvirk – skowronek
 • lyz – glina
 • lyzevi – lepić z gliny


Mm[]

 • mālcimas – młodość
 • mālt – młody
 • måblevi – móc (aż mię korci; by napisać módz); umieć; potrafić
 • måblimas – umiejętność
 • måca – mama; matka
 • måčis – miedź; miedziany
 • mål – góra; górski
 • målcimas – młócenie
 • målt – cep
 • måltevi – młócić
 • månž – bogaty
 • månžimas – bogactwo
 • måtor – stary; dojrzały
 • måtorevi – dojrzewać
 • måtorimas – dojrzewanie
 • måtyk – laska pasterska; kij do podpierania; laska
 • måzevi – pragnąć; chcieć
 • måzimas – pragnienie; chęć; chuć; chętka
 • måžd - maszt
 • måžil – cmentarz
 • måžilik – cmentarnik (potwór)
 • mėlka – mleko
 • mėlkevi – doić
 • mėlkimas – dojenie
 • mėšca – miejsce; miejscowy
 • mėžis – jęczmień
 • mid – ostryga
 • mįr – spokój; pokój
 • mōr – morze; morski
 • mokevi – płodzić dziecko
 • mos – dużo; wiele
 • mosevi – rozmnażać; powielać
 • movz – pleśń
 • movzevi – pleśnieć
 • movzimas - pleśnienie
 • mråh – jeździec
 • mrak - dół do międlenia lnu i konopi
 • mun – brzeg rzeki
 • muvis – mewa


Nn[]

 • nåcis – pokrzywa
 • nåcievi – leczyć
 • nåcimas – leczenie
 • nāvis - tułów
 • nåsevekt – plecak; torba
 • nåsevi – nieść
 • nåsevi si – denerwować się
 • nåsėjas – tragarz
 • nåsimas – niesienie
 • nåva - kopyto
 • nacis – sieć
 • nat – liść
 • nacis – zbiór liści na danym drzewie; liście z danego drzewa
 • nevac - dziewięć
 • ni – nie
 • nikča – nic
 • nikta – nikt
 • nišč – obcy
 • niznǫc – przebijać, przekłuwać
 • niznǫcimas – przebijanie, przekłuwanie
 • nįzda – gniazdo
 • novtevi – musieć; zmuszać
 • novt – przymus; mus


Oo[]

 • obel – jabłko
 • obelvažm – jabłoń
 • oci – znów; znowu
 • ocjė - a
 • očėjevi – przygotować
 • očėjimas – przygotowanie
 • od – na (pion)
 • odos – cud
 • odosėjas – cudotwórca; cudak
 • ogven – okoń
 • oga – pchnięcie
 • ogevi – pchnąć; popychać
 • ogos – wina
 • ogos - baran
 • ogosevi – winić
 • ogosėjas - sędzia
 • ogosis – sąd
 • ogra – zbezczeszczony; profanacja; przekleństwo (rzucanie złego czaru)
 • ogrevi – zbezcześcić; profanować; przeklinać (życzyć komuś złego; rzucać zły czar)
 • ogrėjas – osoba profanująca, bezczeszcząca coś; osoba przeklęta
 • ogros – ogród
 • ogrozjolås – ogrodnik; ogrodniczy
 • ogsla – skrzydło
 • ohis - oś
 • ojes – metal; metalowy
 • ojeri – wcześnie; na początku; początkowo
 • ojeri-ojeri – na samym początku
 • ojesnos - mosiężny
 • ojnle - jaskółka
 • ojos - mosiądz
 • okezvos – stos; mnóstwo
 • okos – potrzeba
 • okosevi – potrzebować
 • okosėjas – potrzebujący
 • okris – wbicie
 • okrisevi – wbić
 • okromevi – wspierać; pomagać
 • okromimas – wspieranie; pomaganie
 • okštęnos – miotła
 • okštęnosevi – zamiatać
 • okštęnosimas - zamiatanie
 • ol – piwo
 • Ola! - Witaj! Witajcie!
 • ola - żywność
 • olājomevi – iść na spacer
 • olājomůs – przechadzka; spacer
 • olcin – złoto; złoty
 • olevin – cedr
 • olevi – żywić
 • olėjas - żywiciel
 • olimas - żywienie
 • olis – lub; olcha
 • olįh – wiedźma płci męskiej (wiedźmin)
 • oljos – inny, różny
 • oljotes – w inne miejsce; do innego miejsca; gdzie indziej (sytuacja dynamiczna)
 • olpevi – uderzyć
 • olpėjas – zbój
 • olpimas – uderzenie
 • olpos – niski
 • olposimas - niskość
 • olšėj – ochrona (czynność ochraniania)
 • olšėjevi - ochraniać
 • olšėjėjas – ochroniarz; strażnik
 • oltas - rzeka
 • oltrås – ktoś inny
 • oltos – wyżyna
 • olumynevi – pić piwo
 • olumynimas – picie piwa
 • olumynėjas - pijak
 • Olv – Elf (początkowo wyraz ten oznaczał postać z legend, ale potem legenda ożyła ;) )
 • Olvisk - Elfi
 • olvos – biały; biel
 • olzīs – wielki statek
 • olzōn – przez; wzdłuż
 • olžojja – przeziębienie
 • olžojjevi – mieć przeziębienie
 • omåsla – kos
 • omåjja – miłość
 • omåjjevi – kochać; miłować
 • omåjjėjas – ten, co kocha; kochanek
 • ometa – ciotka od strony ojca
 • omękas – przyjaciel
 • omęka – przyjaciółka
 • omįh – druh; towarzysz w wędrówce
 • omma - mama
 • omvur – węgorz
 • ona - dzieło
 • onevi – tworzyć
 • onimas - tworzenie
 • oniz – kaczka
 • onusa - babcia
 • onycisšija – kacze gniazdo
 • onymos – oddech
 • onymosevi – oddychać
 • onymosimas - oddychanie
 • opa - jest/eś/em/eśmy/eście/ są z (podmiot + opa + rzeczownik w ablativusie)
 • opnis – strumień
 • oporås – oznaka; wskazówka
 • oporåsevi – oznaczyć; znaczyć; wskazywać
 • opoteri – pomiędzy (łączy się z narzędnikiem)
 • opovesęcis – nieobecny
 • opovesęcisimas – nieobecność
 • opovůh – kolonia
 • opovůhevi - kolonizować
 • opozjůcis – zemsta
 • opozjůcisevi – zemścić się
 • oppås – tata; ojciec
 • opros – wieprz
 • or – zatem; więc; tedy; a więc
 • oraja si – dostosowanie się; regulowanie
 • orajevi si – dostosować (się); regulować
 • orajja – spulchnianie gleby
 • orajjevi – spulchniać glebę
 • oråtromevi – orać
 • oråtromimas – orka; oranie
 • orb – robota
 • orbevi – robić
 • orbėjas - robotnik
 • orbimas – robota, robienie, wytwarzanie
 • oril – orzeł
 • orgra – łono kobiece (także jako przekleństwo)
 • ors – poza
 • orucn – ruda; złoże
 • orusa – orzech laskowy (owoc)
 • orusavažm – orzech laskowy (drzewo)
 • orůsa – orzech (owoc)
 • orůsavažm – orzech (drzewo)
 • orva – niewola
 • orvas – niewolnik
 • osånis – jesień
 • osėj – oświetlić
 • osīs - źdźbło
 • osmån – skała; skalny
 • oš – ja
 • oša – ołtarz
 • oščer – jaszczórka, jaszczór (jaszczurka; jaszczur)
 • ošija - drzazga
 • otal – szlachectwo
 • otlos – szlachetny
 • otlosėjas - szlachcic
 • otlosis – szlachta
 • otnos – rok; roczny
 • ottås - ojciec
 • ov – tamten; ziarno
 • ova – spędzenie nocy
 • ovci – bądź; lub; albo
 • ovcim – inaczej; poza tym; pozatem
 • ovdevi – obuć
 • ovela – wietrzyk
 • oven - fontanna
 • oves – węgiel
 • ovesisšija – kopalnia węgla
 • ovevi – spędzić noc
 • ovėj – łapanie
 • ovėjevi – łapać
 • ovės – tylni; tył
 • ovigsna – owies
 • ovis – ptak
 • oviszija si - samopoczucie
 • oviszijevi si – czuć się
 • ovīs – sen
 • ovīsevi – śnić, spać
 • ovl – tłok (wszystkie polskie znaczenia)
 • ovlevi – tłoczyć
 • ovlimas – tłoczenie
 • ovnos – nagły
 • ovnosimas – nagłość
 • ovos - dziadek
 • ovoš – łokieć
 • ovǫtlos - wujek
 • ovro - bardzo
 • ovud – but (ovd)
 • ovzd – wschód
 • oza – udo
 • ozja – woda
 • ozjas – mokry
 • ozjimas - mokrość
 • ozna – kłucie; ukłucie
 • oznevi - kłuć
 • oznōn – głaz; głazowy
 • oznos - owca
 • oznyn – stopień (wojskowy); ważność stanowiska w pracy
 • ožeris – jezioro
 • oževi – popędzać zwierzęta; pędzić zwierzęta; poganiać zwierzęta
 • ožėjas – osoba, która popędza, pędzi, pogania zwierzęta
 • ožja – zwierze orne
 • ožlovz – mżawka
 • ožlovzevi - mżyć
 • ožna - koza
 • ožråm - staw


Ōō[]

 • ōgrīnom – nagroda
 • ōgrīnomevi – nagradzać
 • ōgrīnomimas – nagradzanie
 • ōvja – ofiara
 • ōvjevi – ofiarować


Ǫǫ[]

ǫcās – strój; ubiór ǫcāsevi – ubierać ǫcicos – popularny; klasyczny ǫcicosimas – popularność; znaność ǫcijos – zabytek ǫcijosėcij - antyk ǫcis – przed ǫdris – jędrny ǫdrimas – jędrność ǫglos – wymowa ǫglosevi - wymawiać ǫgolesevi – czarnieć ǫgolesimas - czernienie ǫhus – potwór ǫja – cofanie ǫjevi - wycofać ǫkos – hak ǫkosevi – zahaczać ǫkosimas – zahaczenie ǫnas – babciny; koło; kołowy ǫpir – wampir, wąpierz ǫrę – rano (przysłówek) ǫręs – rano (rzeczownik) ǫrosevi – psuć ǫrosimas – psucie ǫsa – klamka; uchwyt ǫšicom – czas przed świtem ǫšis – przed świtem ǫta – w kierunku; na (poziom) ǫtās – kierunek; kierunkowy (bynajmniej nie telefon ;{) ) ǫtrom – jaskinia; jaskiniowy ǫtromėjas - goblin ǫvės – obaj; obydwaj ǫvinom – tor; obwód ǫvis – wokół ǫvizjolos – służący; sługa ǫvizjolosimas – służba; służenie ǫvizjolosevi – służyć ǫvov – obaj; obydwaj ǫzesa – pokojówka ǫža – nieoddać ǫzos – ślepy ǫzosimas - ślepota

Pp[]

paprůsevi – brudzić paprůsimas - brudzenie pascevi – paść, wypasać (pas) pasimas – popas, wypas paž – ramię pålga - sokół påls – kciuk påstōr – pasterz påž – szczelina; szpara pęla – piła pęlevo - piłować pęlimas – piłowanie pėlž – chwast; ktoś, coś niepotrzebnego pisacevi – malować (pišt) pisk – pióro pišcėjas – malarz pišcik – pędzel pišcimas – malowanie plaska – szklanka plęsk – ciało plęštevi – tańczyć plęšt – taniec plėk – koszyk plėkevi – pleść, składać plīcevi – napełniać; nalewać plīcisimas – napełnienie; nalewanie ploj – uciekanie, bieg plojevi – uciekać, biedz (w radopolskim: biec) plut – owoc; owocowy polės – łąka, pole („literackie”) polis – łąka, pole (w dialekcie Północnem) popracis – paproć pōl – staw pōlacevi – świecić (pōl) pōlacimas – świecenie pōtus – kubek pōtusevi – pić (wino bądź inny szlachetny trunek) pǫg – wrzód, krosta pǫgevi – nabrzmiewać pranka – otwarty prankevi – otwierać pråv – dobry (moralnie) pråvevi – mówić prawdę preg – strach; straszny pregevi – straszyć prikac – kozioł, przekleństwo prišcimas – pstrykanie palcami prišta – paznokieć (powinno być „paznogieć”; ale co tam :) ) prištevi – pstrykać palcami prīk – przyjaciel prok – świnia; świński prusis – pierś prusievi – karmić piersią pucimas – picie pužl – lot pužlevi – lecieć pūlg – lud; naród prūsn – ryj pup – bób pusįs – sosna; sosnowy putevi – pić; napić się putras – mówić głośno putrasimas – mówienie głośno pūt – piana; wścieklizna (choroba); wściekły (choroba) pys – sadza; pokryty sadzą pysas – sadza; pokryty sadzą (w dialekcie Północnem)

Rr[]

račn – bo, ponieważ rak – grób rakevi – chować zmarłych raša – reja rašimas – chowanie zmarłych; pogrzeb rånka – ręka ręš – sarna rev – lis rez – brzeg ręza – reda, kotwicowisko ric – dupa; pupa; rzyć; tyłek ricisevi si – pożegnać (się) Ricis! - Żegnaj! Do widzenia! Dobranoc! ricisimas si – pożegnanie ričos – kudłaty ričosimasis - kudły rihkomůs – pałętanie (się) rihkomůsevi – pałętać (się) rinitus – ruch; poruszenie; wstrząsający rinitusevi – ruszać; poruszać; wstrząsać rinitusevi si – ruszać się; poruszać się; denerwować się rinumis – wychodznie; wyjście (sytuacja); wyjściowy (związany z wyjściem jako sytuacja) rinumisšija – wyjście (przez które można przejść) rinumjevi – wyjść riša - zazdrość riševi si - zazdrościć rišėjevi – zawierać rišėjevi si – zabrać ze sobą rišėjimas – zawieranie rišėjimas si – zabieranie ze sobą rizvos – stromy; gwałtowny; stromość riža – powiększanie; zwiększanie riževi – powiększać; zwiększanie rižėjevi – podburzyć; wzniecać (o powstaniu) rižėjėjas - powstaniec rižėjimas – powstanie; wzburzenie rocis – sztuka; artystyczny ročis - punkt rodeja – czub (nie jako osoba chora psychicznie) rogos – piękny rogosimas – piękno roguja – powód; bydło rogujevi – mieć powód rogujėjas – osoba popędzająca bydło rogyntomėjas – osoba handlująca niewolnikami rogyntomimas – handel niewolnikami rogyntomisšija – targ niewolników roh – róg rohemi – dąć w róg; wzywać pomoc rojos – pan; pański rom – kałuża romos – ramię rošimas – dęcie w róg; wzywanie pomocy rotus – wspólny; łączenie; połączenie rotusevi – łączyć; połączyć rova – smarowanie masłem rovevi – smarować masłem rovom – obszar działania; pole działania; obszar ogarnięty wojną; pole popisu rozjos – łuk; dziób rozjosevi – strzelać z łuku rus – potok rusas – piwnica; piwniczy rūsc – prażyć, piec rūscimas – prażenie, pieczenie rušt – rdza ruvievi – uprawiać ruvis – żyto rūva – ryba rųb – krawędź, rąbek růmås – pstry rydla – twarz

Ss[]

sån – urząd; godność; dostojeństwo sånevi – sprawować jakiś urząd, godność semel – ziemia semelėjas – rolnik sętuv – głębia; głębina shab – schab sir – sierota sištåcevi - korzyśtać sištåcis – korzystanie; korzyść siva – żyła sīk – czółno sīkevi – dłubać sīšimas – dłubanie sįkevi – ciąć sįkimas – cięcie skaplis – topór; związany z toporem skåbevi – skrobać, drapać skåbimas – skrobanie, drapanie skōk – skok skōkevi – skakać snǫb – ślub; ślubny snǫbicevi – żenić się, wychodzić za mąż (snǫb) skǫt – tarcza skrab – ostry, surowy skrabimas – ostrość, surowość skras – pochyły; poprzeczny; poprzeczka skret – pierścień skrůs – szybki skrůsimas – szybkość skūr – cios; uderzenie skūrevi – rąbać drewno slåbevi – padać, spadać, osuwać się slåbimas – padanie, spadanie, osuwanie się slōs – nazwa slōsevi – nazywać sōd – wojna sōdevi – wojować sōma – napój srac – jasnoczerwony srava – słowo; słowny; związany z słowem srev – srebro; srebrny srisils - szerszeń šīvom – nóż sudar – zdrowy suniz – pies sunizevi – szczekać sunizimas – szczekanie supo – w górę (przyimek); na górze sūr – słony; sól sųz – cieśnina sůt - czar svōna – pokuta svōnevi – cierpieć svrez – miecz svycimas – ważność svyt – ważny sylži(s) – brosza, klamra, sprzączka sylžievi – łączyć, sprzęgać sytuat – sytuacja; sytuacyjny; związany z daną sytuacją syv – czarny; czerń

Šš[]

šansa – oddział wojska aczmoackiego (1000 ludzi) šcīc - kaptur ščur – salamandra šėn – nowy šėnevi – zacząć; rozpocząć šėnimas – początek šėršas – łaciaty, czarno-biały šilb – kiełb šįs – kopać (w ziemi) šįsimas – kopanie (w ziemi) šjūrus – północ; północny šlīsa – boleć šlīsevi – ból šlōva – chwała; sława šlōvevi – sławić šlǫpevi – ślepnąć šlǫpimas – ślepota šold – chłód; zimna woda šprův – kruk šrom – wstyd; srom; sromotny; wstydliwy štab – kij štåcevi – stać štåcis – stanie štåciva – krosno štår – gruby; tęgi štårimas – grubość, tęgość štel - statek štēr – ster štrīla – strzała štrīlevi – strzelać štrīlimas – strzelanie štrǫda – plaża šturk – bocian šubac – rzucać (šub) šujis - lewy šůgar - czapla štuva – słup šučimas – chudość, bieda, niedola šud – chudy, biedny šūka – grzebień šūkevi – czesać švrok – sroka

Tt[]

tajac – mały tajacevi si – zmniejszać się (taj) tajimas – małość, zmniejszanie się Tajlīvz – krasnolud; skrzat tat – tata tålka – niedźwiedź teckl - siekiera telja – cielę; cielec tolgjan – rzeźba tolgjanevi – rzeźbić tragōn – granica trękevi – popchnąć tręšimas – popchnięcie trīd – problem trīdevi – kłopotać, zakłopotać trozd – szpak trǫcimas – powolność trǫt – powolny trųcimas – smutek, smucenie się trųt – smutny trųtevi – smucić się trvacevi – istnieć trvacevi si – znajdować się trvacimas – istnienie, znajdowanie się tulk – tłumaczenie, sens tulkevi – tłumaczyć tušlīt – pozostałość, reszta, resztka tušlīt – pozostać, zostać tūtk – tysiąc tųcisk – ludzki tųta – człowiek

Uu[]

uperis – ponad; nad upmås – sprawiający przykrość; przykry upmåsevi – sprawiać przykrość; uprzykrzać się upmåsimas – sprawianie przykrości uprås – wyniosłość; pierwszorzędność; pierwszorzędny; wyniosły upråsevi – stać się kimś ważnym

Ūū[]

ūdra – wydra ūkas – mgła; mglisty; mętny

Ųų[]

Ůů[]

ůcis – część ůcisevi – ćwiartować ůcisimas - ćwiartowanie ůdomevi – szanować ůdomůs - szacunek ůga – solidność; solidny ůgros – nienormalny; nienormalność ůka – znany; rozpoznawalny ůkevi – znać; rozpoznać ůmnumis – naśladownictwo; naśladowanie; kopiowanie ůmnumjevi – naśladować; kopiować ůmomevi – rozmnażać; mnożyć ůmomėjas – osoba zajmująca się rozmnażaniem danego zwierzęcia ůna – należenie (do kogoś; w aczmackim łączy się z celownikiem) ůnevi – należeć (do kogoś; w aczmackim łączy się z celownikiem) ůnumevi – zamieszkać (vun + Biernik) ůnumůs – mieszkanie (jako czynność; vun + Biernik) ůrå – łąka pod wypas ůsa – czczenie; cześć ůsevi – czcić ůskros – świeży; świeżość ůsoska – prośba ůsoskevi – prosić ůsosšimas - proszenie ůsskås – wolaůvesos ůsskevi si - woleć ůšimas – rozpoznawalność ůt – odpływ ůtum – zięć ůtr – chory (przymiotnik); choroba ůtrevi - chorować ůtrėjas – chory (osoba chora) ůvesis – zawsze ůvesos – okres; okresowy ůvesosimas – okresowość ůvos – wieczny ůvotåc – wieczność ůzevi – rozpalać ognisko uzimas – rozpalanie ogniska ůzis – budynek ůzjos – nawet; wręcz; równie dobrze ůžjėsajja – grzech; zły czyn ůžjėsajjevi – zgrzeszyć; zrobić coś złego ůžjėsajjimas – zgrzeszenie; zrobienie coś złego

Vv[]

vaks – wosk valz – władca; przywódca valzevi – władać valzimas – władanie vasevi – zerkać vasėjas - podglądacz vasimas – zerkanie vat – tajemnica; sekret; tajemniczy; sekretny vatevi – utrzymywać w tajemnicy, w sekrecie vavėcevi – wołać vavėcėjas - szambelan vavėcimas – wołanie; nawoływanie vazduh – pacha; pachwina važm - drzewo vālja – źródło vāžg – szalony vāžgevi – wariować; świrować; być szalonym våka – kończenie; zamykanie våkevi – kończyć; zamykać vån – chleb vånevi – piec chleb våsajevi – patrzeć våsajimas – patrzenie, zerkanie vdåg – batog vekt – plecy; tył vepar – dzik ver – warga vera – niedźwiedź vezma – biodro vežd – zachód; zachodni vēžis – łuk vēžievi – strzelać z łuku vęba – kobieta vęna – wina vęnevi – winić vėb – pole (uprawne) vėsuk – piasek viv – wierzba vizės – wiąz vībn – broń vīcevi – dmuchać, wiać vīcisimas – podmuch, dmuchanie vīcėjas – wiatr; radca vīdla – widły vīmevi – kupić vīmėjas - kupiec vīmimas – kopowanie vīr – wiara; religia vīrevi – wierzyć vīt – rada; więc; zebranie vītevi si – radzić się vīž – fala vlēd – chata; szałas; kryjówka vlōt – krew; krwisty vod – głód; głodny vol – wół volg – błogi, przyjemny, miły volgimas – błogość, przyjemność vovic – bawić vovicimas – zabawa vovna – fasola vǫser – gęś vras – brąz; brązowy vrašmås – słoma; słomiany vraž – bieda; ubóstwo; trud; trudny vražėjas - biedak vrāna – wrona; gawron vråg – słodki; słodycz vrecen – obrót vrecenevi – obracać vreg – wrak vregevi – wiązać; zespalać vremevii(s - znaleźć vremis - znalezienie vrežėjas – kowal vreževi – ukrywać, kryć vrežimas – ukrywanie; wiązanie; zespalanie vrežisšija – kryjówka vrēn – usta, ustny vręževi – przynieść vręžimas – przyniesienie vrėdas – pasza vrėdasevi – karmić vrėdasimas – karmienie vrib – rózga vribevi – bić vribimas – bicie vrigevi – brać vrigimas- branie vrilōnevi – golić vrilōnik – brzytwa vrisa – bryza vriša – nadgarstek vrīn – ciąża; ciężarny vrįc – duży vrįcevi – wzrastać vrodus – broda; brodaty vrošna – mąka vrot – słowa; słowny vrov – kastrowany wieprz vrožic – rzucanie czaru; magia vrožicevi – rzucać czar vrun – błoto vrunevi – brnąć vrunja - zbroja vrut – bagno; bagienny vruvis – belka; kładka vrūn – wściekły; burza; burzliwy vrūnimas – wściekłość vrūs – zwinny vrūsimas – zwinność vrūza - narzeczona vrųga – brzęczeć; wydawać dźwięki vrųgevi – brzęczenie; wydawanie dźwięków vrůz – szeroki; szerokość vulis – byk vun – do; w vusa – pchła vušč – pusty; czczy; błahy vuščimas – pustka; czczość; błahość vůrus – kręcić vůrusimas - kręcenie vžůgzd – gwiazda

Yy[]

Zz[]

zam – tama zamevi - tamować zbazůs – wolny; swobodny zbazůsimas – wolność; swoboda zežl – żagiel zgab – budowa zgabevi – budować zilas – martwy; śmierć zilasevi – zabić zilasik – kostucha zivrūl – płomień zivrūlevi – palić zivrūlimas – palenie zįbr – żubr zįmån – siać zįmånimas – sianie, posiew zįcimas – przecedzanie; czynność przecedzania zįla – siła zįlevi si – siłować się zįlimas si – siłowanie się zįta – sito zįtevi - przecedzać znossa – wiedza; związany z wiedzą; naukowy znossevi – wiedzieć zręba – powożenie, jazda zrębevi – powozić, jechać zrębėjas – powoźnik zrog – droga zrogevi – podążać zrōt – trawa pasterska zūn – wydma zūva – szary; szarość zūž – żołnierz zūževi - iść na wojnę zųs – ciemny zųsimas - ciemność zůl – dzielić zůlevi – dzielenie

Žž[]

žål – grad ždal – złodziej ždalevi – kraść ždanža – żerdź, tyka ždanževi – odpychać želš – żółty; żółtość želus – żółw; żółwi žęcėjas – wytwórca garnków žęš – kupa; odchody; gówno žęš – robić kupę; srać žęt – garnek žętevi – wytwarzać garnki žėlik – krocze žič – koźlę žin – marnieć, usychać žinimas – marnowanie, usychanie žīr – tłuszcz; natłuszczony žlaz - łysy žličīcevi – żądać žličīcimas – żądanie žnęba – swędzenie žnębevi – swędzić žnębisšija – swędzące miejsce žōklevi – tonąć žōklimas – tonięcie, utonięcie žōklisšija – miejsce częstych utonięć žūvevi – zginać, giąć žlůž – dług žlůževi si – zadłużyć się žosc - gość žvalis - sum žvrang – ciężki, ciężkość žvyc - pszenica žras – groch žråz – ogród žrucevi – składać ofiarę žrucevi si – modlić się žrucėjas - kapłan žrucimas – składanie ofiary; obrzęd žrucimas si – modlitwa žryta – chmiel; pijany žrytaimas – alkohol žscpocis - gospodarz žūl – krzywy, krzywa, krzywość žůžd – nieurodzajna gleba žvev – siarka žvelb – szczenię žvīstas – masło žvīstasevi – robić masło

Advertisement