Conlang Wiki
Advertisement

Słownik jęz. palan na wiki. Kolejność: chronologiczna (wg dopisania słowa do słownika).

 • -min -мін (mın, men; мын, мєн) - od, skąd, z
 • -pään -пәән (pöön, pīn; пөөн, пин) - tryb rozkazujący
 • -lī -ли (lı, le; лы, лє) - dopełniacz
 • şu- шу- (şı, şe; шы, шє) - brak czegoś
 • ne' нє - nie
 • va ва - tak
 • vır выҏ - ja
 • лү - ty
 • ke, ka, ki кє, ка, кі - on, ona, ono
 • нӕ - my
 • saka sака - wy
 • le, la, li ԓє, ԓа, ԓі - oni, one, one
 • ıntırra ынтыра - zapowiadać
 • ẽnllidẽ ӛнԓідӛ - biegać
 • kieñau кієңау - język
 • ħavna ҳавна - wojna
 • ator атор - most
 • ısavö ыsавө - płacz
 • pãtorrı пӕторы - górale, ludzie gór, potocznie: mieszkańcy Starej Ahtialii lub Unakty
 • pene пєнє - liść
 • kõwahu кӧԝаху - państwo
 • pa па - piasek
 • lan лан - ziemia
 • naart нааҏт - powietrze
 • dorö дорө - śpiewać
 • sön, hin sөн, хін - w
 • ütümü үтүмү - cieszyć się
Advertisement