Conlang Wiki
Advertisement

Słownik stworzony w oparciu o słownik języka higańskiego

Czasowniki[]

Polski Sebreński Wymowa(PL)
być isatь isat'
istnieć existь eszist'
brakować ahatь ahat'
spać lulatь lulat'
mówić kazatь kazat'
głosić vnymatь wnymat'
rozmawiać gavażitь gaważit'
pytać kestatь kestat'
jeść kuxatь kuszat'
pić tirkatь tirkat'
iść idötь idjot'
stać pänatь pjanat'
widzieć miratь mirat'
patrzeć sevoёtь sewojet'
siedzieć klapatь klapat'
wiedzieć znaёtь znajet'
rozumieć roznaёtь ronajet'
znać naёtь najet'
żyć żivatь żiwat'
umierać zedatь zedat'
biegać peritь perit'
śpieszyć się musperitь musperit'
krzyczeć okratь okrat'
śpiewać pisnatь pisnat'
płakać xlotь szlot'
badać analezitь analezit'
malować vinċitь winczit'
pisać skrýbatь skryibat'
rysować xtanuditь sztanudit'

Kolejne słowa będą dodawane

Advertisement