Conlang Wiki
Advertisement

Słownik ten obejmuje głównie leksykę z północnego dialektu języka zachodniołużyckiego, choć zawiera też nieco wyrazów z dialektu południowego, oznaczonych gwiazdką (*). Słowa, które wyszły z użycia przed końcem XVII wieku, zaznaczone są krzyżykiem (†), tak samo oznaczone są dawne znaczenia słów w części polskiej.

A[]

 • apak - ale
 • aji - albo

B[]

 • babyna - babka
 • brez - przez, z powodu
 • brezto, breto - bo, ponieważ

C[]

 • chopnut - zacząć
 • chto - kto (zaim. pytajny)
 • *córka - córka; dziewczyna

D[]

 • droga - podróż
 • drug (lm. druža) - przyjaciel
 • drušy - pomiędzy
 • dupašek - lis

E[]

F[]

 • famyja - rodzina

G[]

 • grońit - mówić
 • gronut - powiedzieć
 • gud - święto

I[]

J[]

 • jono - tylko
 • joto – rok
 • je - czy
 • jeśej - ten rok; w tym roku
 • jeśeń - lato
 • ješ - zaś; a
 • jica - usta
 • jiźdźailo - ciało
 • jozëk - język
 • jutreń - poranek

K[]

 • kak(o) - jak; kak weja ile
 • klušëka - tęcza
 • końkny, kojknë - ostatni
 • korowat - kraść
 • kry - kto (zaim. względny)

L[]

M[]

 • maiśak - księżyc
 • maśina - matka
 • mazy - pomiędzy
 • mnogo - bardzo
 • moc - dużo
 • morkńica - zachód
 • mostoś - natychmiast
 • muldëk, mulźëk - chłopak
 • muž - mąż
 • mužonka - żona
 • mymë - bez

N[]

 • nachud - wschód
 • nasjodny - następny
 • nažda - niestety
 • nož - tak (tw. na pytanie przeczące); przecież
 • ńińe - teraz

Ń[]

 • ńaje, ńajko - jajko
 • ńeśa - dziś
 • neźeja - tydzień

O[]

P[]

 • pelńa - miesiąc
 • postup - droga
 • potyl - plecy
 • preš - bez
 • prijajśëj - kochanek
 • pulnuc(ëk) - północ
 • pulńë - południe
 • pulś - twarz

R[]

 • ranom - jutro
 • razem - kiedyś
 • reknut - powiedzieć
 • reš - słowo
 • rok - czas
 • rošńe - czasem
 • rożej - krewny
 • roźiśa comp - rodzice
 • rud - plemię

S[]

 • samoźin, samoźën, samoźny - samotny
 • sjodny - najgorszy
 • snaź - chyba
 • so - co
 • sož nieodm.- który, ten co
 • sweśica - błyskawica

Ś[]

 • śćait - czytać
 • śiž nieodm. - tenże, właśnie ten
 • śrotba - kłopot

Š[]

 • šaide - niemowlę
 • šegoja - dlaczego

T[]

 • tako - też
 • takžo - więc
 • toje - więc
 • tošu - nawet
 • tuźe(j) - tutaj

U[]

W[]

 • waik - rzecz
 • wedje - wzdłuż
 • weja - dużo, wiele
 • wejiki - duży, wielki
 • wogodńa - wczoraj
 • worema - pogoda
 • wubjiše - przód
 • wubjowat śa - wydawac się
 • wuda - noga
 • wurg - szczęście
 • wuśek - ojciec
 • wutok - wyspa

Z[]

Ź[]

 • źeśa (lm. źeśata) - dziecko
 • źeśato - dziecko
 • źewka - córka
 • źolowat - pracować

Ž[]

Advertisement