Conlang Wiki
Advertisement

Poniżej znajduje się słownik języka ji jeeme. Zgaduję, że zbitki cl' itp. oznaczają w fonologii /tsʲlʲ/, a nie /tslʲ/, jako że to drugie wykluczają fonotaktyki...

Niektóre hasła mogą być nie po kolei. Ach te apostrofy...

Słowa zapisane tutaj używają lekko zmienionej ortografii w stosunku do artykułu: wygłosowy element dyftongu zapisywany jest jako i/u, nie j/w.

Słownik[]

C[]

 • cai - cztery
 • cakei - łysy
 • - góry
 • c'āk - umiarkowany
 • ce - przymus
 • cecol - pies
 • celepe - szerszeń
 • cepana - umowa
 • cēi - wielokąt
 • chāk - liczyć
 • cheih - trawa
 • chech - jedna trzecia
 • chē - łączyć
 • chi - czas
 • chum - siedem
 • chuth - widzieć
 • chū - współopieka
 • clish - woń spalenizny
 • cl'a - odpoczywać
 • cl'āis - oczekiwać
 • cl'e - brak
 • cl'ei - woń odchodów
 • cl'ēic - żółty
 • cl'ith - woń potu
 • cl'īq - jechać pojazdem
 • cl'uk - cyrkiel dwuszpikulcowy
 • cl'us - woda
 • cre - jedenaście
 • crēn - kąt
 • c'ai - liczba
 • c'au - zimny
 • c'āu - rolnik
 • c'ei - liczba fi
 • c'ē - zaprzeczać
 • c'i - ona
 • c'īc - trudzić się
 • c'ū - guzik czterodziurkowy

H[]

 • ha - płyn
 • he - brzeg morski
 • hix - rudy
 • hlaiħ - trawiasty
 • hlāu - być
 • hle - cierpliwy
 • hum - ciepły

Ħ[]

 • ħā - biec
 • ħaħ - dzień życia
 • ħau - trzymać
 • ħeis - dziewięć
 • ħi - niszczyć
 • ħlai - wy
 • ħli - stać
 • ħluh - ćwierć
 • ħrau - spać
 • ħrēi - pół
 • ħrīh - lewa strona

J[]

 • ja - identyfikować, nazywać
 • jaip - magnat
 • jais - odejść
 • jaran - ulica
 • jaq - pracować, robić
 • jau - guzik dwudziurkowy
 • jauq - wnętrzności, ciało zakryte
 • jāh - radło
 • jāħ - doba
 • jāi - ogień
 • jāic - guzik podłużny
 • jāim - doznać niepowodzenia
 • jāiq - głowa, włosy
 • jāis - szef
 • jāish - pismo
 • jām - trzy
 • jāq - rdzawy
 • jāu - osoba
 • jauc - ołówek
 • jauch - morze
 • jāus - trzy czwarte
 • je - jeść
 • jec - ty
 • jech - on-1
 • jeħ - próżny
 • jei - pić
 • jein - zero
 • jeis - niepewność
 • jemelei - ciasny
 • - alchemik
 • jēch - skłonny do poświęceń
 • jēi - wysyłać
 • jēim - dzień
 • jēis - piec do wodnego ogrzewania jaj
 • jēith - słońce
 • jēm - Cywilizacja
 • jēp - dodawanie
 • jēt - ciało odsłonięte
 • ji - mowa
 • jih - owoc
 • jiħ - dwa
 • jik - kolor
 • - mówić
 • jīc - pełnia
 • jīm - dziecko
 • ju - czytać
 • juc - powrócić
 • juch - długopis mechaniczny
 • juk - rzecz
 • jut - kamień
 • juth - rodzeństwo od rodziców współopiekujących, kuzynostwo
 • juq - rodzic wygrzewający, ojciec
 • - chodzić
 • jūh - rodzic biologiczny, matka
 • juħ - ciało sypkie
 • jūm - rodzina, stado

K[]

 • kakei - miły
 • karpus - rak
 • kaux - ołówek mechaniczny
 • kaulupe - sklep mięsny
 • kāut - dziesięć
 • ke - życie
 • - roślinność
 • klāu - dać
 • klita - pomieszczenie
 • klāix - jechać na koniu
 • kraka - wrona
 • krāi - brać
 • kretel - ślepy
 • krerei - suchy
 • krē - pisać
 • krola - rosa
 • kruth - rzeżuchowanie
 • kok - dowcip
 • kos'er - klosz
 • kupina - zakupy

L[]

 • lalom - szafka
 • larom - chleb
 • lāuh - zdrowie
 • lelum - ściana
 • lēh - ciemnozielony
 • lēich - koromysło
 • lurei - cienki

M[]

 • mam - poza
 • massit - zabijać
 • māim - kałuża, deszcz
 • māuk - razić
 • mi - przyjaźń
 • mlēi - kazać
 • mrēis - stróż
 • mrēish - słowo
 • mrirei - mały
 • muk - kret


N[]

 • nari - brew
 • nāp - rysować
 • neic - trójkąt
 • nekoli - mało
 • nit - księżyc
 • nlaħ - służyć
 • nlā - rodzeństwo od rodzica wygrzewającego
 • nlāiħ - król
 • nlīsh - rozpędzać
 • nl'a - pi/2
 • nl'an - troskliwy
 • nl'auc - niebieski
 • nl'āi - ukrywać
 • nl'ei - człowiek, ludzie
 • nl'eiq - ranić
 • nl'ē - osiem
 • nl'u - obraz abstrakcyjny
 • n'aus - woń spalonego jaja
 • n'āut - pytać
 • n'ā - ja
 • n'ei - możliwość
 • n'eich - potwierdzać
 • n'eik - sąd
 • n'eip - grunt
 • n'ēx - kałuża, deszcz
 • n'ēħ - rzemieślnik
 • n'ēi - piec do ogrzewania jaj
 • n'a - otrzymać wygraną
 • n'ī - ruchliwy
 • n'ū - odsłaniać, pokazywać
 • n'ut - tworzyć
 • n'ūc - pokonać

P[]

 • paper - nos
 • parcik - błyskawica
 • pe - jeden
 • pel - motocykl
 • pelisa - tabletka
 • pen - pchać
 • pertum - pszczoła, żądlić
 • plai - mądry
 • plauħ - rękaw, ramię
 • ples - święto
 • plum - jeżyna
 • plū - piecowo-wodne ogrzewanie jaja
 • por - zamek (do drzwi)
 • pospor - fosfor
 • prei - chęć
 • pusalera - spodnie

Q[]

 • qēi - piasek
 • qīx - wizerunek
 • qrē - pięć
 • qlait - linijka, ekierka

R[]

 • ra - koło
 • raix - długopis
 • ranka - burza
 • rāich - szukać
 • rimotei - cichy
 • rin - październik
 • - czuć dotyk

S[]

 • seit - deskorolka
 • sinka - kobieta
 • sīt - rękawiczka, dłoń
 • slalor - seler
 • slēx - brzeg figury
 • slush - nogawka, noga
 • slū - przekazywać wiedzę
 • sl'a - chciwy
 • sl'am - wieś
 • sl'āi - słyszeć
 • sl'e - płynąć
 • sl'eip - twarz
 • sl'eix - nieść
 • sl'ēih - pracowity
 • sl'ēh - prawa strona
 • sl'īch - ono
 • sl'ū - wiedzieć
 • sl'ūq - ryzykować
 • srī - pole
 • srīth - gumka do mazania
 • sunki - wąż ogrodowy
 • s'aich - oni
 • s'ak - uchwyt, palec
 • s'a - ciągnąć
 • s'ā - czuć zapach
 • s'āich - ciało stałe
 • s'āu - prawo
 • s'e - skromny
 • s'eħ - bank
 • s'ei - śmierdzieć, wydzielać zapach
 • s'ē - pokorny
 • s'ēm - sok
 • s'ip - gaz
 • s'ī - piecowe ogrzewanie jaja
 • shut - on-2
 • shū - świecić

T[]

 • tala - metal
 • tāch - brzeg rzeki
 • tēs - miejsce
 • thauq - pierwiastek algebraiczny
 • thēs - sto dwadzieścia jeden
 • thih - potęgowanie
 • tla - jarzmo
 • tlat - pewność
 • tlāu - sześć
 • tl'a - przeczuwać
 • tl'āu - rzeka
 • tl'eth - ćma
 • tl'eiq - pustynia
 • tl'ēish - nawóz
 • tl'ū - drzewo
 • trech - mnożenie
 • tren - śmierć
 • t'a - cyrkiel
 • t'aiq - dwie trzecie
 • t'ā - my
 • t'āux - jajo
 • t'e - część
 • t'eit - tradycyjne ogrzewanie jaja
 • t'ē - opisywać
 • t'ūp - poczta

X[]

 • xauc - szkoła
 • xlī - wątpić
Advertisement