Conlang Wiki
Advertisement

Słownik języka mera beta na wiki zintegrowany z consłownikiem. Kolejność jest czysto chronologiczna.

  • Takim kolorem oznaczono rzeczowniki.
  • Takim kolorem oznaczono czasowniki.
  • Takim kolorem oznaczono określenia.
  • Takim kolorem oznaczono określenia miejsca i pozycji.
  • Takim kolorem oznaczono elementy gramatyczne.

1
Słowo Forma muol Forma fasthand Transkrypcja Link do consłownika Znaczenie i uwagi
ភាសា ភាសា ភាសា Phásá លិង្ក Język
ហុឡៃ ហុឡៃ ហុឡៃ Holai លិង្ក → Rodzajnik honoryfikatywny
ដួ ដួ ដួ លិង្ក → Rodzajnik
លែ លែ លែ លិង្ក → Partykuła łącząca
គល គល គល Kol លិង្ក Być
វិណ្ណរៃ វិណ្ណរៃ វិណ្ណរៃ Vinnarai លិង្ក - Organizacja
សេរាះ សេរាះ សេរាះ Seráh លិង្ក - Niepubliczne, niezawodowe, nieprofesjonalne
បរងីត បរងីត បរងីត Barongít លិង្ក - Zacząć się, powstać
អន អន អន ʔan លិង្ក - W, na (ang. at)
បល បល បល Bal លិង្ក - Rok
អត អត អត ʔat លិង្ក - → Rodzajnik
វ័អឿ វ័អឿ វ័អឿ Výa លិង្ក - cel
មិទះ មិទះ មិទះ Mitoh លិង្ក → Zaimek wskazujący
សម សម សម Sam លិង្ក Służyć
កស កស កស Kas លិង្ក Woda
ងុន ងុន ងុន Ngun លិង្ក Żywność, posiłek
ឆយំ ឆយំ ឆយំ Chayom លិង្ក Pan, władca; Bóg
Advertisement