Conlang Wiki
Advertisement

Słownik języka nikau

 1. amital - pismo Thara
 2. aipe - spółgłoska zwarto-wybuchowa
 3. altamui - fonologia
 4. alta - dźwięk; głoska
 5. aul - można
 6. Astikao - Parstyko
 7. apa - adres; numer
 8. argu - tył języka
 9. argoute - tylnojęzykowy
 10. aempe - uznawać; interpretować
 11. aelfsae - spółgłoska szczelinowa
 12. emaga altae - fonotaktyki
 13. emel - (małoprzestrzenne) w; w pobliżu
 14. emsum - nos
 15. emsumau - nosowy
 16. eitmon - jedmon
 17. eitai - zarząd; administracja
 18. eida - (przyimek bierny)
 19. elem - język; przód języka
 20. elemfte - przedniojęzykowy
 21. eude - pokrewny
 22. aoku - przed
 23. Aorafda - Łunateranin
 24. Aore - Łunateraz
 25. oite - palić; palenie
 26. mati - księżyc
 27. mala - zakazuje się; nie wolno
 28. Maleis - Malubeta
 29. Malom - Maluowie
 30. metule - nieposłuszeństwo
 31. mefeu - samogłoskowy; sylabiczny
 32. mefseute - wargowy
 33. mefsi - wargi
 34. mila - powinno się; należy
 35. iskufadei - transkrypcja
 36. tupai - spółgłoskowy; niesylabiczny
 37. lai - (ogólny zaimek wskazujący) ten; taki; tu; wtedy; tak samo
 38. lomo - osiemdziesiąt
 39. lomus - osiemset
 40. nal - dzięki; za pomocą
 41. Nikafda - Śnikowianin
 42. nikau - śnikowski
 43. Nikauperafda - Śnikogórzanin
 44. usku - tworzyć
 45. kaneu - książka
 46. keleu - język
 47. koro - jako
 48. baet - dom
 49. bitau - budynek; zbiór pomieszczeń
 50. vale - siedemdziesiąt
 51. valus - siedemset
 52. vaft - nie
 53. zoin - reszta
 54. dai - przyimek sprawcy
 55. sus - (poimkowe) i; oraz; z
 56. fadei - pismo
 57. fasdi - pisać
 58. far - ząb
 59. faranfte - zębowy
 60. fei - być
 61. ftalu - ciasto
 62. Ftaran - Tharowie
 63. fteu - świat
 64. fbota - podwójny
 65. fdefei - czarny
 66. pame - informować; powiadamiać
 67. pau - w; na; wzdłuż; przez
 68. peri - górny
 69. pirau - północny
 70. ramai - używać; stosować
 71. raokou - kłamać
 72. raokuda - kłamstwo
Advertisement