Conlang Wiki
Advertisement

A[]

 • Acbuş Opcidentar /'akbuʃ ɔp'ʧidɛ̃tar/ mA – Zachodni Akbusz (republika w Spalsku)
 • Agaria /aʤa'rija/ fA – Aždarstina (republika w Spalsku)
 • Alepsandreţa /alɛpsã'drɛʦa/ fA – Alezandresa (miasto w Macedonii)
 • Anţînupor /ãʦɨ'nupɔr/ mA – Antynopol (miasto w Romanii)
 • Apele Morte /'apɛlɛ 'mɔrtɛ/ fA pl tantum – Martwe Wody (miasto w Romanii)

B[]

 • Baucer /'bawʧɛr/ mA – Balcer
 • Băitica /'bəjtika/ fA – Bałtyki
 • Bunvent /bun'bɛ̃t/ mA – Benvento (miasto w Macedonii)

C[]

 • Carabaj /ka'rabax/ mA – Karabach (miasto w Spalsku)
 • Carcaş /kar'kaʃ/ mA – Carcasso (miasto w Macedonii)
 • Cardea /'kardja/ fA – Kaldera (miasto na Bursztynowym Wybrzeżu)
 • Cetatea Aibă /ʧɛ'tatja 'ajbə/ fB – Belograd (miasto w Spalsku, ob. Pimenovgrad)
 • Cetatea Caterîna /ʧɛ'tatja katɛ'rɨna/ fB – Katerinograd (miasto w Spalsku)
 • Cetatea Pimenou /ʧɛ'tatja pi'menɔw/ fB – Pimenovgrad (miasto w Spalsku)
 • Cezărguştia /ʧɛzərgu'ʃtija/
 • Cibiu /'ʧiβ̞iw/ mC – Cybin (miasto w Romanii)
 • Claudiopor /klaw'diɔpɔr/ mA – Klaudiopol (miasto w Romanii)
 • Coasta Aibă /'kwasta 'ajbə/ fA – Belobreżo (miasto i republika w Spalsku)
 • Coasta d'Îmbru /'kwasta 'dɨmbru/ fA – Bursztynowe Wybrzeże
 • Crătun /'krətun/ mA – Crodono (miasto w Macedonii)
 • Cufederaţiune Spărenă /kufɛdɛra'ʦjunɛ spə'renə/ fF – Konfederacja Spalska
 • Cumichia /kumi'cija/ fA – Kumycja (republika w Spalsku)
 • Cusania /kusa'nija/ fA – Kusania (republika w Spalsku)
 • Custanţa /ku'stãʦa/ fA – Konstancja (miasto w Romanii)

D[]

 • Drăgina /drə'ʤina/ fA – Drażin (miasto w Spalsku)

E[]

F[]

 • Fericereşti /fɛ'riʧɛrɛʃti/ mA pl tantum – Feryczereszt (miasto w Romanii)
 • Fortaleţa /'fɔrtalɛʦa/ fA – Forteca (miasto w Romanii, pisownia i wymowa ob. do 1929)
 • Fortăreţa /'fɔrtərɛʦa/ fA – Forteca (miasto w Romanii)

G[]

 • gărdîn /gər'dɨn/ mA – Gardneńczyk
 • Gărdînia /gərdɨ'nija/ fA – Gardna
 • geranyol /ʤe'raɲɔl/ – dżarani
 • Geranyu /ʤe'raɲu/ mC – Dżaran
 • Ghedania /ɟɛda'nija/ fA – Nigdask (miasto w Bałtykach)
 • Ghenina /ɟɛ'nina/ fA – Janina (miasto w Romanii)

H[]

I[]

 • Iriştõ /'iriʃtɔ̃/ mA – Iriston (region w Spalsku)

Î[]

J[]

L[]

 • Leupor /'lɛwpɔr/ mA – Leopol (miasto w Romanii)

Ly[]

 • Lyuteţa /'ʎutɛʦa/ fA – Lutecja (miasto w Romanii)

M[]

 • Macedonia /maʧɛdɔ'nija/ fA – Macedonia
 • macedõ /ma'ʧɛdɔ̃/ mA – Macedończyk
 • Masagrã /'masagrã/ mA – Mazagran (miasto w Dżaranie)
 • Mîngru /'mɨngru/ mC – Mingrelsko (region w Spalsku)

N[]

 • Nămir /nə'mir/ mA – Namir (republika w Spalsku, region w Spalsku i Kugulstanie)

O[]

 • Oradiu /ɔ'radiw/ mC – Waradyn (miasto w Romanii)

P[]

 • Pagisel Gărdîn /pa'ʤisɛl gər'dɨn/ – Państwo Gardneńskie
 • Pajşir /'paxʃir/ mA – Pachszyr (miasto i republika w Spalsku)
 • Pielya /'pjɛʎa/ fA – Pella (miasto w Macedonii)
 • Perendăva /pɛrɛ̃'dəβ̞a/ fA – Perendawa (miasto w Romanii)

R[]

 • Raba /'raβ̞a/ fA – Rawa (miasto w Namszy)
 • Renyul Macedoniei /'rɛɲul maʧɛdɔ'nijɛj/ mC – Królestwo Macedonii
 • Republica Işiamistă Geranyolă /rɛ'publika iʃ'jamistə ʤe'raɲɔlə/ fA – Islamska Republika Dżaranu
 • Republica Rumană /rɛ'publika ru'manə/ fA – Republika Romańska
 • Reţiu /'rɛʦiw/ mC &ndash' Rzecjum (miasto w Romanii)
 • rumã /ru'mã/ mA – Romańczyk
 • Rumania /ruma'nija/ fA – Romania

S[]

 • Sarã /sa'rã/ mA – Sarańsk (miasto w Wiatce)
 • Sarã Nou /sa'rã nɔw/ mA – Nowy Sarańsk (miasto w Balcerze)
 • Sărenia /sərɛ'nija/ fA – Sarajsko (region w Spalsku)
 • Sã Georgiu /sã 'ʤɛwrʤiw/ mC – Svateie Iure (miasto i region w Wenedzie)
 • Sã Ionas de Gărdînia /sã 'jɔnas dɛ gərdɨ'nija/ mA – Jønki (miasto w Gardnie)
 • Smaudîna /'smawdɨna/ fA – Szmółdziny (miasto w Gardnie)
 • Spărenia /spərɛ'nija/ fA – Spalsko
 • Spărenia Noa /spərɛ'nija 'nɔa/ fA – Nowospalsko (region w Spalsku)
 • Spărenia Veche /spərɛ'nija 'bɛcɛ/ fA – Starospalsko (region w Spalsku)
 • spărẽ /spə'rɛ̃/ mA – Spalak
 • Supţiana /sup'ʦjana/ fA – Sogdiana (dawne królestwo), Iriston (region w Spalsku)

Ş[]

 • Şaţia /ʃa'ʦija/ fA – Szacko (region w Spalsku)

T[]

 • Tagichistã /ta'ʤicistã/ mA – Tožikiston (republika w Spalsku)

Ţ[]

 • Ţarou /'ʦarɔw/ mA – Carów (miasto i republika w Spalsku)

U[]

 • Uitrămarîna /'ujtrəmarɨna/ fA – Przymorze (region w Spalsku)

V[]

Z[]

Advertisement