Conlang Wiki
Advertisement

Poniższa tabele przedstawiają odmianę przez przypadki rzeczowników, przymiotników i zaimków.

Rzeczowniki[]

Rodzaj męski[]

Wzór
przykładowe słowo
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ) Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ)
A: rzeczowniki zakończone na spółgłoskę
vent
un vent
ventel
unui vent
ventelui
unui vent
ventelui
un vent
ventel
uni venti
ventili
unor venti
ventilor
unor venti
ventilor
uni venti
ventili
B: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -e
nume
unu nume
numele
unui nume
numelui
unui nume
numelui
unu nume
numele
uni numi
numili
unor numi
numilor
unor numi
numilor
uni numi
numili
C: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -u
băriu
un băriu
băriul
unui băriu
băriului
unui băriu
băriului
un băriu
băriul
uni bării
băriili
unor bării
băriilor
unor bării
băriilor
uni bării
băriili
D: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -a
papa
un papa
papal
unui papa
papalui
unui papa
papalui
un papa
papal
uni papi
papili
unor papi
papilor
unor papi
papilor
uni papi
papili

Rodzaj żeński[]

Wzór
przykładowe słowo
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ) Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ)
A: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -a una linyua
linyuala
unei linyua
linyuei
unei linyua
linyuei
una linyua
linyuala
une linyue
linyuele
unor linyue
linyuelor
unor linyue
linyuelor
une linyue
linyuele
B: rzeczowniki zakończone na -ate (< łac. -as, -atis)
cetate
o cetate
cetatea
unei cetate
cetaţii
unei cetate
cetaţii
o cetate
cetatea
une cetaţi
cetaţile
unor cetaţi
cetaţilor
unor cetaţi
cetaţilor
une cetaţi
cetaţile
C: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -e
perete
o perete
peretela
unei perete
peretei
unei perete
peretei
o perete
peretela
une pereteie
pereteiele
unor pereteie
pereteielor
unor pereteie
pereteielor
une pereteie
pereteiele
D: rzeczowniki zakończone na samogłoskę -u
manu
una manu
manula
unei manu
manului
unei manu
manului
una manu
manula
une mani
manile
unor mani
manilor
unor mani
manilor
une mani
manile
F: rzeczowniki zakończone na -iune (< łac. -io, -ionis) una regiune
regiunea
unei regiune
regiunii
unei regiune
regiunii
unaregiune
regiunea
une regiuni
regiunile
unor regiuni
regiunilor
unor regiuni
regiunilor
une regiuni
regiunile

Przymiotniki[]

Wzór
przykładowe słowo
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ) Mianownik (numînativ) Dopełniacz (genitiv) Celownik (dativ) Biernik (acuzativ)
męska spółgłoskowa
sur
sur(el) sur sur sur suri sure sure suri
męska spółgłoskowa z c/g
adanc
adanc(hel) adanc adanc adanc adanci adance adance adanci
męska samogłoskowa
negru
negru(l) negru negru negru negri negre negre negri
żeńska ă
sură
sură(la) sure sure sură sure sure sure sure
żeńska e
vacie
vacie(la) vacii vacii vacie vacii vacii vacii vacii
neutralna
ferice
ferice(le) ferice ferice ferice ferici ferici ferici ferici

Zaimki osobowe[]

Osoba i liczba Forma podmiotowa Forma mocna Forma zwrotna Dopełnienie bliższe Dopełnienie dalsze Zaimek dzierżawczu
1poj. eu mi miu, mia, mii, mie
2poj. tu ţi tiu, tia, tii, tie
3poj. el
ea
el
ea
o
a
li siu, sia, sii, sie
1mn. noi noialti
noialte
ne ne ne noştru, noştra, noştri, noştre
2mn. voi voialti
voialte
ve ve ve voştru, voştra, voştri, voştre
3mn. ei
ele
ei
ele
i
le
li siu, sia, sii, sie
Advertisement