Conlang Wiki
Advertisement

Selewska Socjalistyczna Partia Demokratyczna - selewska centrolewicowa partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym. Posiadała większość parlamentarną przez kilka kadencji, rządząc czasami w koalicji, a czasami bez. Aktualnym przewodniczącym jest Hábrijel Alanovic, wybrany na kongresie Partii w 2003 roku.

Historia SSPD[]

Partia została założona w 1898 roku jako Socjaldemokratyczna Partia Cesarstwa Selewii i została z miejsca zdelegalizowana przez Cesarza. Po proklamowaniu Federalnej Republiki Selewii w 1940 roku, partia połączyła się z kilkoma mniejszymi partiami uciskanymi wcześniej przez Cesarza tworząc Selewską Socjalistyczną Unię Demokratyczną. W 1974 roku, po partyjnym głosowaniu, większość członków opowiedziała się za zmianą nazwy na Selewską Socjalistyczną Partię Demokratyczną.

Advertisement