Conlang Wiki
Advertisement
Język asybowski
Siboli
Utworzenie: Miły w październiku 2009
Cel utworzenia: eksperymentalnie/dla konweldu
Używany w (Rathok): Asybozja,
Ilość mówiących (Rathok) bd.
Ilość mówiących (faktyczna) 0
Sposoby zapisu: sylinga, łaciński, pismo siboli w przeszłości także pismo stazor
Klasyfikacja: języki sztuczne
Kody
Conlanger–3 rth.sib.mil
Przykład
Fragment Modlitwy Pańskiej
Lobo Urot, mobi giya ez napovo,
Xolirol giy fobo molo,
Opofariy azaxoxi fobo, giy ucilo fobo
Mobov ez napovo, nebov ez ozizavo.
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Język siboli – język używany w Asybozji.

Historia[]

Język siboli najpewniej pochodzi od języków plemion środkowej i wschodniej części Półwyspu Asybowskiego. Podczas wojen baktunijskich wzmożone kontakty między mieszkańcami półwyspu doprowadziły do wykształcenia się w drugiej połowie XVII w. klasycznego języka asybowskiego (sibolego). Obecnie język ten nadal ewoluuje pozostawiając po sobie gwary.

Cechy języka sibolego[]

Ze względu na okoliczności rozwoju język siboli posiada elementy typowe dla języków zatoki i grupy centralnej:

 • deklinacja samogłoskowa,
 • ubóstwo koniugacji,
 • przechodzenie samogłosek w „o”,
 • ubezdźwięcznianie na końcu wyrazów,
 • przyimki wymagające dopełniacza - rzadkie w siboli,

Jest bogaty w oryginalne rozwiązania:

 • deklinacja zaimków,
 • następstwo wewnątrzwyrazowe spółgłosek i samogłosek - „tilap”,
 • analityczny tryb przypuszczający,
 • instruktyw jako prepozytyw),

Siboli posiada także elementy języków wybrzeża:

 • rzeczowniki zakończone na samogłoskę,
 • fleksyjna koniugacja,
 • łączność przyimków z prepozytywem.


Fonetyka[]

W języku sibolim występują następujące głoski – podano pisownię w łacince. W nawiasach podano bezdźwięczne spółgłoski. Spółgłoski dźwięczne nieposiadające bezdźwięcznych odpowiedników mogą występować w postaci bezdźwięcznych alofonów.

Spółgłoski
Dwu‐wargowe Wargowo‐
zębowe
Dziąsło­we Zadzią‐
słowe
Pod­nie‐
bienne
Miękko‐
podniebienne
Nosowe M m N n H h
Zwarte B b
(P p)
D d
(T t)
G g
(K k)
Zwarto-
szczelinowe
(C c) Q q
Szczelinowe V v
(F f)
Z z
(S s)
J j (X x)
Aproksymanty Y y
Drżące R r
Boczne L l
Samogłoski
Przednie Tylne
zaokrąglone
Przymknięte I i U u
Średnie E e O o
Otwarte A a


Koniugacja[]

Główny artykuł: czasowniki w siboli

Słowniczek[]

siboli polski
vane chleb
urot ojciec
napo niebo
molo nazwa
xole święty
opofarig przybywać
azaxoxi królestwo
azax król
ucilo chęć
oziza ziemia
oxi miejsce
ucig chcieć
ez w
xolig święcić
ehilo wina
op do
qigig prowadzić
ehig zawinić
eg i
oli słowo
asig wygrać
xagig pisać
fef dom
ori kot
gig być
ogig robić
farig iść
daveg musieć
ulig mieć
zujig widzieć
bosig by[1]
vomig słyszeć
okig móc[2]


Zaimki
siboli polski
mobov jak
nebov tak
lo ja
foq ty
ebi on
eba ona
ebo ono
lob my[3]
xib my z tobą[4]
xoq wy
eb oni
loto mój
fobo twój
lobo nasz[3]
xibo nasz[4]
xono wasz
mobi kto
mobo co
nebi ten
neba ta
nebo to


Przypisy[]

 1. Do tworzenia trybu przypuszczającego
 2. Do tworzenia trybu potencjalnego
 3. 3,0 3,1 My ekskluzywne
 4. 4,0 4,1 My inkluzywne
Advertisement