Conlang Wiki
Advertisement

Spółgłoski zwarte, plozywne - sposób artykulacji spółgłosek polegający na utworzeniu zwarcia (blokady w przepływie powietrza) i jego przerwania (plozji).

Cechy spółgłosek zwartych to: dźwięczność, przydech, ejektywność (ogólnie: mechanizm przepływu powietrza) i tenuis (tj. brak dźwięczności, przydechu i ejektywności). Mogą występować także spółgłoski zwarte bez plozji.

Ważniejsze spółgłoski zwarte: (wyróżniane ze względu na miejsce artykulacji)

 • dwuwargowe p b
 • wargowo-zębowe p̪ (ȹ) b̪ (ȸ)
 • językowo-wargowe t̼ d̼
 • językowo-zębowe t̪ d̪
 • dziąsłowe t d
 • retrofleksyjne ʈ ɖ
 • podniebienne c ɟ
 • tylnojęzykowe k g
 • języczkowe q ɢ
 • nagłośniowa ʡ
 • krtaniowa ʔ

Zobacz też[]

 • spółgłoski zwarto-szczelinowe, zwarto-otwarte
Advertisement