Conlang Wiki
Advertisement
To jest propozycja artykułu niezaakceptowana przez społeczność twórców Panslawii.

Spór leksykalistów z fonologistami to jeden z odwiecznych sporów wśród jaruzyjskich slawistów dotyczący klasyfikacji języków jaruzyjskosłowiańskich. Dotyczy on kwestii, czy w sprawie podziału słowiańskich języków Jaruzji na podgrupy językowe ważniejsze są czynniki leksykologiczne, czy też fonologiczne.

Poglądy leksykalistów[]

  • Podział języków jaruzyjskosłowiańskich na podgrupy powinien być ustalany w oparciu o słownictwo danych języków, nie zaś w oparciu o ich cechy fonologiczne.
  • Fonologia i występowanie danych fonemów, a także ich rozwój to jedynie cechy obszarowe, nie wynikające z pokrewieństwa danych języków, a jedynie wzajemnych wpływów z powodu sąsiedztwa czy położenia na wspólnym obszarze i występowaniu wspólnego substratu.

Podział języków jaruzyjskosłowiańskich według leksykalistów:

  1. języki izolowane (szindadzki, leukoski)

Poglądy fonologistów[]

  • Podział powinien być ustalany w oparciu o rozwój fonologiczny i występowanie określonych fonemów, nie zaś w oparciu o używany zasób słownictwa.
  • Występowanie danych wyrazów to cecha obszarowe, nie wynikająca z pokrewieństwa danych języków, a jedynie ich sąsiedztwa, wpływów jednego na drugi czy też wzajemnych zapożyczeń (lub też zapożyczeń z jednego źródła).

Podział języków jaruzyjskosłowiańskich według fonologistów:

  1. języki centralne (bałthycki, szindadzki, szlawski)
  2. języki centralno-południowe (leukoski, selewski, zimny)
  3. języki północne (gardneński, rodzki, sweński)
  4. języki zachodnie (wiatycki, słowski)

A także języki o cechach mieszanych, takie jak np. spalski.

Artykuł niedokończony.

Advertisement