Conlang Wiki
Advertisement

Romania prowadzi bardzo otwartą politykę zagraniczną. Uznaje wszystkie państwa świata poza Uspą i utrzymuje ambasadorów we wszystkich krajach świata oprócz Księstwa Piszyńskiego, w którym działa konsulat podlegający pod ambasadę w Wielkim Targu, w Zagórzu. Po Wielkiej Wojnie, ambasadorzy Romanii często angażują się w charakterze mediatorów w konfliktach między innymi państwami. Dużą część romańskiego budżetu przeznacza się także na pomoc humanitarną i pożyczki dla innych państw.

Romania aspruje do dołączenia do Unii Krajów Słowiańskich, mimo że nie jest krajem stricte słowiańskim. Pozostaje jednak w ścisłych związkach z wieloma krajami słowiańskimi, a w jej granicach żyją duże mniejszości słowiańskie – rodzimi Gegenezi i napływowi Namszanie. Silnie wspiera utworzenie Unii Rzemskiej, organizacji, która gromadziłaby kraje remańskie w podobny sposób, jak UKS gromadzi słowiańskie. Jest także członkiem-obserwatorem Wschodniojaruzyjskiej Strefy Wolnego Handlu, stara się o taki status także w Środkowojaruzyjskiej Strefie Gospodarczej.

Relacje z poszczególnymi państwami[]

Bursztynowe Wybrzeże[]

Gardna[]

Kolaszyn[]

Lubacz i Uspa[]

Namsza[]

Rodzka[]

Rzem[]

Spalsko[]

Swenia[]

Wiatka[]

Advertisement