Conlang Wiki
Advertisement

Sylaba - w jej przebiegu najważniejszy jest przebieg siły głosu (różnicuje głoski). Sylaba nie istnieje sama w sobie, musi mieć nośnik, którym są głoski. Musi także mieć reprezentację fonologiczną.


Sylaba jednoszczytowa - tzn. taka gdzie siła głosu rośnie i opada równomiernie (głoski z których składa się sylaba mogą być same w sobie silniejsze lub słabsze). Występuje np. w języku serbskim i chorwackim.


Sylaba dwuszczytowa - tzn. taka z niezgłoskotwórczymi wzmocnieniami intensywności na stokach sylaby. Występuje np. w języku polskim.

Advertisement