Conlang Wiki
Advertisement

Takakanapa, tanakapaka - system zapisu języka ji jeeme.

Każda sylaba zapisywana jest osobno, jednym pociągnięciem pióra. Alfabet podzielony jest na trzy “nonady szczęśliwe” (potęgi trójki są uważane za przynoszące szczęście) oraz jedną “pechową”.

Nonada pierwsza:

IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby
t Tpocz Tkon Tjpocz Tjkon Thpocz Thkon
s Spocz Skon Sjpocz Sjkon Shpocz Shkon
ts Cpocz Ckon tsʲ Cjpocz Cjkon tsˁ Chpocz Chkon

Nonada druga:

IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby
p Ppocz Pkon k Kpocz Kkon q Qpocz Qkon
ħ Hhpocz Hhkon h Hpocz Hkon x Xpocz Xkon
m Mpocz Mkon n Npocz Nkon Njpocz Njkon

Nonada trzecia:

IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby
a Apocz e Epocz i Ipocz
u Upocz a: Aapocz e: Eepocz
i: Iipocz u: Uupocz j Jpocz Jkon

Nonada czwarta (“pechowa”):

IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby IPA Początek sylaby Koniec sylaby
aj Ajpocz aw Awpocz ej Ejpocz
a:j Aajpocz a:w Aawpocz e:j Eejpocz
l Lpocz Ljpocz ʀ Rpocz

Łączenie znaków: lekkie pociągnięcie pióra w górę (podobnie jak w kaligrafii rosyjskiej), wyjątkiem są tu litery “r”, “j”, “i” i “i:”

Łączenie sylab: “haczyk”, jeśli sylaby tworzą jedno słowo, nie stosuje się spacji.

Przykłady[]

pra:qtsinna maw tsrar

Praaqcinna

Advertisement