Conlang Wiki
Advertisement
TV na wierzbie

Schemat działania pośredniego seansu telewizyjnego

Telewizja (eb. sibutelet) - w świecie Gruszek Na Wierzbie I Śliwek Na Sośnie jest to system przekazu obrazu na odległość za pomocą telepatii z przeznaczeniem dla masowego odbiorcy.

Działanie[]

Elementy potrzebne do stworzenia seansu telewizyjnego:

 • Telepata o rozwiniętej zdolności przekazywana obrazu i dźwięku (tzw. nadajnik telewizyjny, telewizon)
 • Telepata lub telepaci o rozwiniętej zdolności odbierania obrazu i dźwięku oraz wysokich zdolnościach aktorskich (tzw. odbiorniki telewizyjne, telewizory)
 • Kukiełki, pacynki (opcjonalnie)

Sam mechanizm tworzenia seansu telewizyjnego jest dość prosty. Telewizon obserwujący na bieżąco ważne wydarzenie przesyła drogą telepatyczną swoje wrażenia wzrokowe i słuchowe do jednego lub wielu telewizorów. Ci, otrzymawszy przekaz od telewizona, odtwarzają ruchy i słowa istot obserwowanych przez telewizona.

Rodzaje seansów telewizyjnych[]

 1. Seans bezpośredni - telewizor wciela się w jedną transmitowaną postać, dokładnie odtwarza jej gesty i słowa.
 2. Seans pośredni - telewizor posługuje się kukiełkami. Pozwala mu to odtwarzać jednocześnie zachowanie kilku transmitowanych postaci, przekaz poszczególnych postaci ulega jednak uproszczeniu. Czasem nie jest też jednoznaczne, słowa której postaci aktualnie odtwarza telewizor (zwykle da się to wyłapać z intonacji telewizora oraz z ruchów kukiełek).

Zalety telewizji[]

 • Umożliwia dużej liczbie istot obserwowanie na bieżąco ważnych wydarzeń, których inaczej by nie poznały. Przyczynia się więc do budowy świadomości społecznej.
 • Zapewnia rozrywkę całym rodzinom.
 • Masowe oglądanie seansów telewizyjnych pełni w niektórych miejscach ważną funkcję integracyjną.

Wady telewizji[]

 • Telepatia to rzadki dar. Wybitnych telepatów o zdolnościach aktorskich jest szczególnie mało. Często bywa tak, że w roli telewizora występuje ktoś, kto nie powinien być do niej dopuszczony.
 • W przekazie telepatycznym często występują zakłócenia. W skrajnych przypadkach mogą one doprowadzać do błędnej interpretacji przesłanych wrażeń (np. "chcemy wojny" zamiast "nie chcemy wojny").
 • Telewizja uzależnia.
Advertisement