Conlang Wiki
Advertisement

Uhronaku Bold (Ur. w 1961 roku w Harnii) ahtialański programista, polityk i znawca sztuki. Obecny Vanak Ahtialii.

Urodził się w 1961 roku w Harnii, w bogatej rodzinie mocno zaangażowanej politycznie. Był wychowywany według zasady "Zawsze poprzyj którąś stronę". W 1984 roku ukończył studia informatyczne i przez osiemnaście lat pracował jako programista. Gdy w 2000 roku trwała wojna dystansowa, pracował jako wojskowy, z własnej woli, zniechęcony napaścią Makratii. Mieszkał wtedy w Kamivie (Unakta, fianeuk nr.6), która była okupowana. Makraci traktowali obecnego Vanaka i Kamivę wyjątkowo łagodnie. Po zjednoczeniu w 2000 roku zaproponował verjaartowi Starej Ahtialii porządek ahtialański, wybrał hymn Moiti Unemiŀu "Pieśń pięciu płatków" na hymn państwowy i założył osobiście pierwszy komputer z internetem sponsorowanym przez nowe państwo "Trakria Ahtiala". Çuldetlu Huffde założył w rządzie stanowisko "politycznego rozjemcy" nazwane Vanak, które Uhronaku Bold natychmiast objął. Dziś zajmuje stanowisko pierwszego Vanaka w historii Ahtialii i pilnuje spokoju w polityce w bezstronny sposób.


Flagaahtialii Portal Ahtialia - dostęp do artykułów Conlanger Wiki dotyczących Ahtialii.
Advertisement