Conlang Wiki
Advertisement

Uniwersytet imienia Jana Heweliusza w Szinodansku (szind. Edinica iména Jána Heveliuša v Šinódanskašé, łac. ???) - stołeczny uniwersytet w Szindadii.

Uczelnia została założona w 1635 w Osovej przez arcybiskupa Petra Pazernika. Początkowo składała się z dwóch wydziałów: teologicznego i filozoficznego. W 1667 powstał Wydział Prawa, a w 1769 Wydział Medycyny. W 1777 uniwersytet został przeniesiony do Szinodanska.

Od 1921 uczelnia funkcjonowała pod nazwą Uniwersytet Petra Pazernika. W 1950 uczelnię zreorganizowano: dotychczasowy Wydział Teologii został odłączony i przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Petra Pazernika, zaś pozostałej części nadano imię astronoma Jana Heweliusza.

Advertisement