Conlang Wiki
Advertisement

Dynastia Staroviców[]

Imię spalskie Imię polskie Przydomek Lata panowania Pokrewieństwa/Koligacje
Semomesl Siemomysł - ?-ok. 780(?) ?
Semovit Siemowit - ?-ok. 792 prawdopodobnie brat Siemomysła
Vjaceslav Więczysław - ?-ok. 815 syn Siemowita
Mecislav Mieczysław - ?-839 syn Więczysława
Ludogard Ludogard Jednooki 839-48 bratanek Mieczysława

Dynastia Jaroslavoviców[]

Imię spalskie Imię polskie Lata panowania Przydomek Pokrewieństwa/Koligacje
Jaroslav I Jarosław I 848-882 - ?
Kazimir I Kazimierz I 882-901 - syn Jarosława I
Jaroslav II Jarosław II 901-924 - syn Kazimierza I
Kresimir Krzesimir 924-36 - brat Jarosława II
Jaroslav III Ivan Jarosław III Iwan 936-79 Veliken (Wielki) syn Jarosława II
Radogost I Radogost 979-991 Mudran (Mądry) syn Jarosława III
Bogomil I Bogumił I 991-1011 Svjatan (Święty) syn Radogosta I
Bogomil II Bogumił II 1011-35 Sagobitel (Psobójca) syn Bogomila I
Ivan I Iwan I 1005-68 Cernen (Czarny) syn Bogumiła I, brat Bogumiła II, później regent jego dzieci
Vladivoj I Władywoj I 1030-56 Isvjasamen (Powieszony) najstarszy syn Bogumiła II, zdradziecko pojmany i zamordowany przez braci
Marko Marek 1030-61 - syn Iwana I, bezskutecznie ratował jedność państwa przed rozbiciem

okres rozbicia dzielnicowego

Linia drażińska Jaroslavoviców[]

Imię spalskie Imię polskie Lata panowania Przydomek Pokrewieństwa/Koligacje
Jaroslav I Jarosław I 1031-90 Dražinskij (Drażiński) lub Bratobitel (Bratobójca) drugi syn Bogumiła II, prowodyr buntu przeciw seniorowi
Aleksander I Aleksander 1059-1106 Krvisten (Krwawy) syn Jarosława I
Vladimir Włodzimierz 1061-1102 Buzakovskij (Buzakowski) syn Jarosława I, książę buzakowski
Mihail Michał 1064-1118 Srebreničkij (Srebrenicki) syn Jarosława I, ks. srebrenicki
Ivan Iwan 1069-1131 Mednikovskij (Mednikowski) syn Jarosława I, ks. mednikowski
Jura I Jerzy 1073-1140 Svetlan (Światły) syn Aleksandra I
Konstantin Konstantyn 1077-1148 Kluzničkij (Kluznicki) syn Aleksandra I, ks. kluznicki
Ivan II Iwan II 1095-1167 Atnovitel (Odnowiciel syn Konstantina, ks. kluznickiego, ks. drażiński
Jura II Jerzy II 1120-1189 Lev (Lew) syn Iwana II
Mecislav Mieczysław 1121-1192 Prostinijskij (Prostiński) syn Iwana II
Aleksander II Aleksander II 1145-1207 Krivonožen (Krzywonogi) syn Jerzego II
Ivan III Iwan III 1168-1249 - syn Aleksandra II i Zofii, c. Ivana, ks. drużskiego
Konstantin I Konstantyn I 1196-1250 Istruten (Otruty) syn Iwana III i Marii, c. ks. gnazdovskiego
Nikolaj I Mikołaj I 1211-1279 - brat Konstantyna I, syn Katarzyny, c. Jarosława IV, ks. belobreżskiego
Jura III Jerzy III 1228-1290 Mstitel (Mściciel) syn Konstantyna I i Salome, c. Kresimira, ks. koprivnickiego
Konstantin II Konstantyn II 1250-1317 Pravij (Prawy) syn Jerzego III i Anny, c. Drogosława, ks. kranickiego
Nikolaj II Mikołaj II 1283-1329 Svjatan (Święty) syn Konstantyna II i Aleksandry, c. Aleksandra, ks. putnickiego
Valeri I Walery 1297-1356 Krivosloven (Krzywosłowny) przyrodni brat Mikołaja II, s. Elżbiety, c. Ivana, ks. derevlańskiego
Pravoliub Prawolub 1306-1348 Isbitel (Zabójca) nieślubny syn Mikołaja II, na krótką chwilę (6 lat) opanował tron drażiński
Aleksander III Aleksander III 1345-1391 Pavrotnik syn Pravoliuba i Katarzyny, c. Andrzeja, ks. želaznickiego; powrócił z wygnania i, wybiwszy synów Walerego I, został księciem
Ivan V Iwan V 1364-1402 Dimopustitel (Ten, który 'puścił z dymem') syn Aleksandra III i Elżbiety Wiatyczanki; z użyciem brutalnych środków zlikwidował księstwa w Prostinje, Drugach i Remeni.
Kazimir II Kazimierz II 1369-1407 Tvjordan (Twardy) brat Ivana V
Bogomil III Bogumił III 1383-1420 Duren (Głupi) syn Ivana V; przekonany (niejednoznaczną) kościelną wróżbą, zaatakował Tatarów na czele małego oddziału; zginął w krótkiej bitwie
Kazimier III Kazimierz III 1384-1450 Isduman (Zmyślny) brat Bogumiła III; rozpoczął tzw. "ciche zbrojenia" przeciwko Tatarom
Vladivoj II Władywoj II 1402-1470 Rizen (Sprytny) syn Kazimierza III
Kazimir IV Jaroslav Kazimierz IV Jarosław 1450-1516 - syn Władywoja II, zrzucił zwierzchnictwo Tatarów
Aleksander IV Aleksander IV 1423-1492 Liuten (Okrutny) syn Kazimierza IV Jarosława
Nikolaj III Mikołaj III 1449-1420 - syn Aleksandra IV
Ivan VI Iwan VI 1472-1546 Sagarnijec (Zdobywca) syn Mikołaja III, niszczyciel Wielkiego Chanatu Sarajskiego, oszalał pod koniec życia
Josif Józef 15002-1545 - jedyny syn Iwana VI, rządził przez 10 dni

Okres anarchii i Potop wiatycki[]

Bezpotomna śmierć Iwana VI spowodowała długotrwały (14-letni) zamęt na arenie krajowej, w czasie którego nastąpiły kolejno:

  • rządy tzw. Rady Regencyjnej (1546-1560)
  • inwazja wojsk wiatyckich, spowodowana roszczeniami władcy wiatyckiego do tronu drażińskiego, jako siostrzeńcowi Iwana VI
  • burzliwe dojście do władzy nowej dynastii - Mihailovów.

Dynastia Mihailovów[]

Imię spalskie Imię polskie Lata panowania Przydomek Pokrewieństwa/Koligacje
Valeri II Walery II 1520-1592 - syn namiestnika drużskiego, daleki krewny Jaroslavoviców, początkowo dowódca oddziałów drużskich, prostińskich i cernivodzkich, później dwóch trzecich całej armii
Jaroslav II Jarosław II 1562-1629 Veliken (Wielki) syn Walerego II i Anny Wiatyczanki, postawił kraj na nogi
Dragan I Dragan I 1589-1664 Harven (Szybki) syn Jarosława II, podbił Namir i Karag
Aleksander V Aleksander V 1611-1680 - syn Dragana I
Jura VI Jerzy VI 1594-1687 - brat Aleksandra V
Bogomil IV Bogumił IV 1646-1710 Savjastel (Zwiastun) syn Aleksandra V
Petar I Piotr I 1673-1735 Veliken (Wielki) syn Bogumiła IV, twórca międzynarodowej potęgi Spalska
Katerina Katarzyna 1698-1767 Grozna (Groźna) córka Piotra I
Petar II Piotr II 1734-1802 Samuerskij (Zamorski) syn Katarzyny i płk. Josifa Arakova, hr. Bložickiego
Dragan II Dragan II 1769-1825 Liuten (Okrutny) syn Piotra II
Valeri II Walery II 1795-1840 Gnazdovsken (Gnazdowski) syn Dragana II; zginął w czasie wojny z Wiatką rażony piorunem w czasie bezpośredniego kierowania obroną Gnazdova
Jaroslav III Jarosław III 1799-1878 - syn Dragana II, brat Walerego II; stracił Nowe Przymorze
Aleksander VI Aleksander VI 1832-1898 - syn Walerego II; odsunął stryja od władzy z pomocą bezkrwawego puczu pałacowego; skolonizował Tambę i Wongolę
Ivan VII Iwan VII 1864-1901 - syn Aleksandra VI; obalony po trzech latach od objęcia władzy
Dragan III Dragan III 1876-1917 Muerdovnik (Morderca) syn Aleksandra VI, brat Ivana VII; ostatni car (šah) Spalska obalony oraz brutalnie zamordowany w trakcie II Rewolucji; paradoksalnie przez ortodoksyjną cerkiew uznany za osobę świętą

Późniejsze głowy państwa[]

Imię i Nazwisko Okres życia Okres sprawowania władzy Charakterystyka
Leonid Mamajev 1878-1924 1917-1921 autor rewolucji; syn karagskiego robotnika fabrycznego i mingrelskiej praczki
Stanislav Konicev 1868-1932 1924-25 prezydent wybrany w wyborach powszechnych, odwołany ze stanowiska po przewrocie faszystowskim
Vladimir Rastov 1889-1943 1925-1942 kanclerz wybrany przez parlament Republiki Katerinogradzkiej; wprowadził ustrój faszystowski
Dragan Dolgan 1891-1865 1942-43 generał, dowódca Korpusu Zewnętrznego w Dynezji, później sił powietrznych, zastąpił Rastova w ostatnich miesiącach tzw. Wielkiej Wojny; autor słynnych pamiętników, które pisał odsiadując wyrok 10 lat więzienia
Jura Pimenov 1899-1983 1968-83 generał, prezydent powojennej Republiki Szackiej, główny twórca Konfederacji
Mihail Kadirov 1938- 1983-1990 Tadżyk z pochodzenia, generał, prezydent Tadżyckiej RA, dawniej prawa ręka Pimenova, zmuszony do oddania władzy (kontrowersyjna osobowość)
Vladimir Raznatov 1947- 1990- generał, autor zamachu stanu 1990; aktualnie sprawujący władzę prezydent Konfederacji
Advertisement