Conlang Wiki
Advertisement

Wyraz prozodyczny - jednostka fonetyczna ograniczona dwustronnie junkturami silnymi /#/ i zawierająca 1 sylabę wyróżnioną. Wewnątrz wyrazu prozodycznego nie zachodzi obligatoryjne upodobnienie


Cechy prozodyczne: głośność, długość, wysokość

Advertisement