Conlang Wiki
Advertisement

Zaimki - są to formy, które mogą należeć do klasy rzeczownikowej, przymiotnikowej i przysłówkowej (zależy to od fleksji i występowania w tekście). Pod względem semantycznym nie mają stałego znaczenia. Wskazują elementy innych zbiorów. Większość jest nacechowana pozytywnie pod względem określoności.

Advertisement