Conlang
Advertisement

(od Vikipedja, libera enciklopedja)

Josipe Visarionovič Djugašvili, miljor znacj po so adoptacj nam, Stalin (signif. "Čovek Aserav"), ot Sekretar-Genrale Centralski Komitetav Komunistik Partijav Sovjeckj Unjonav. Sli ben ke sa formalskja ponicja ot originalično san signifikant influxicja i so buro bit namično nemaj ke adun print plosti sekretarjati Centralskj Komitetav, avgmentanski kontrol sovre Partija od 1928 zavant portotli po turnatsi "de fakto" lider partijav i diktator so pajzav.

Nacj Josif Visarionovič Djugašvili, Stalin si turnot Sekretar-Genrale Komuniztik Partijav na 1922. Dupo smort Vladimir Leninav na 1924, jel privalut in lute po puter sovre Leon Trockj. Na 1930s, Stalin incepot Graca Purga, politika kampanja pereprimicjav, persujvricjav i algocjav ke ragjonot so apogev na 1937.

Gubernje Stalinav xot duranski efekti sovre xarakteristiki Sovjecki statav od aš so dominacj do sa raztumbacja na 1991 - a maoistniki, anti-perevizjionistniki i avtri dic ke jel ot faktično ulti legitimskj socjalistikj in istorija Sovjecki Unjonav. Stalin pereklamot ke sej politiki ecet basacki na Marksizm-Leninizm; ora jeli ac frekventno konsideracki po perepresentat politikj i ekonomikj sistema namacj Stalinizm.

Stalin pereplacot Novj Ekonomikj Politike (NEP) na 1920s uk Pjentjarakanski Plani na 1928 i kolektiv agrikultur maj o menje na mesim temp. Sovjecki Unjon ot transformacj od xegemonično kampezin socjetast do bolšoj industrijalska putecja mondeva na finale 1930av.

Konfiskacje granliav i avtri obedi Sovjecki avtoritastiva pod sej ordri kontribujicet za xamvre print 1932 i 1934, specjalično in agrikulturski regjoni Sovjecki Unjonav, Ukrajna (vidje Xolodomor), Kazaxstan i Severkavkasija ke rezultot na smort miljoniav. Plosti feldniki peresisticet kolektivicja i konsfiskacje granliav, a ecet pereprimicki, maj notavlično prosperi kampezini namacki "kulaki".

Za suportat spec natzistiki atakiav (aprošimacično 75% forse Vermaxtav), Sovjecki Unjon pod Stalin xisot major i maj desidivna kontribucja po zabuga Natzja Nemicjav podora Dovska Mondska Vojna (namacka in USSR kak Graca Patrjotika Vojna). Dupo vojna, Stalin stavlesot USSR kak adun print dova xiperputecjai na mond, ponicja gardacka po kvasi četra dekadi sujvrant so smort na 1953.

Gubernje Stalinav - pereforsacj kultvak za personalitast - lutot konter veri i alegacki oponenti principalično priznj aparate sigurnostav, tal kak NKVD. Miljoni ludi ecet ubicki po xamvri, algocje, deportacje i na gulagi. Nikita Xruščov, konlavorator Stalinav i podceditnik, denuncot gubernje Stalinav i kult za personalitast na 1956, za incepat prokes "razstalinizacja"v ke dupo si turnot part Kitaj-Sovjecki rupturav.

Advertisement