Conlang
Advertisement

O Nov-Esperanto, Idiomo Mondiala ou Mondialo é um esperantido proposto por René de Saussure em 1925, como uma forma mais desenvolvida do Antido. As mudanças em relação ao Esperanto incluem mudanças ortográficas e de vocabulário. Por exemplo, rukveni em vez de reveni; tarde em vez de malfrue, probo em vez de provo, onle em vez de nur(e), poke em vez de malmulta etc.

Nov-Esperanto

Bandeira do Nov-Esperanto

Em 1º de setembro de 1925, ano do Congresso Universal de Esperanto (Universala Kongreso) em Genebra, René de Saussure comunicou em uma circular que deixava de se intitular esperantista e abandonava a bandeira esperantista com a estrela verde e fundo branco para erguer a bandeira do Nov-Esperanto com uma estrela branca sobre fundo verde.

Por causa dessa "heresia", René de Saussure foi expulso da Academia do Esperanto e foi igualmente rejeitado pelos idistas, acabando por ficar isolado.

Espécime[]

Nov-Esperanto estas nova formo de la lingvo Esperanto, kreita da Dro Zamenhof. Ta nova formo ne pretendas esti nova lingvo internacia: ji celas nur forigi el Esperanto a defektun, jenanta en la praktika aplikado de ci-ta lingvo, exemple la supersignita literun ey la tro ofta finajun. Tala rezulto oni povas atingi per simpla interchanjo de la tri gramatika finajon -aj, -oj, -uj; seqe, cha Esperantisto povas lerni Nov-Esperanto en poka horon. Existas ya diversa altra reform-projekton de Esperanto, el kayn la ple konatay estas la lingvo Ido, sed el cha ta projekton Nov-Esperanto estas la solay, kay konservis netushita la strukturu ey la flexeblu de la Zamenhofa kreitajo. Mia unema probo de reformo estis publikigata en la yaro 1919ma sub la nomo Esperantido", sed dur plura yaron mi faris en ji diversa plibonigon, ey por eviti konfuzun, mi vicerigis la nomu "Esperantido" per "Nov-Esperanto". Ci-ta lasta nomo estas do lay de la definitiva reform-projekto.

Ligações externas[]

  • Vikipedio (Esperanto) - Nov-Esperanto [1]
  • Bonvenu al la reteyo de lingvo internacia NOV-ESPERANTO [2]
Advertisement